• Historia Naszej Szkoły

    • Historia Widzowa
           Widzów to niewielka miejscowość, należąca do gminy Kruszyna, położonej na północnych krańcach województwa śląskiego. Nazwa miejscowości powstała na pamiątkę miejsca, w którym spotykali się kiedyś – widywali zakochani młodzi ludzie. Niewiele natomiast zachowało się źródeł do najdawniejszych dziejów Widzowa. Najstarszym dokumentem jest ,,Liber Beneficjorum" Jana Łaskiego z 1521 r., w którym wieś wymieniono jako należącą do parafii w Kruszynie. Prawdopodobnie należała do kolejnych właścicieli tej miejscowości. Następna historyczna wzmianka mówi o drewnianej kaplicy w Widzowie z XVII w.

            Jednak najwięcej źródeł, zawierających informacje o przeszłości Widzowa, pochodzi z XIX w. Są to przede wszystkim istniejące do dziś dobra kultury, miejsca pamięci narodowej, kroniki: szkoły i OSP oraz publikacje o charakterze gospodarczym i społecznym. Do najciekawszych na terenie powiatu częstochowskiego pozostałości zespołu folwarcznego z przełomu XIX i XX w. należą te, które można zobaczyć w Widzowie. Są to budynek administracyjny, murowane stajnie i ogromny spichlerz. Poza tym trzeba wymienić kościół parafialny Nawiedzenia NMP oraz młyn motorowy.

           Niesłychanie ważnym dla historii i rozwoju Widzowa jest fakt położenia geograficznego. Bliskość Kruszyny, budowa kolei warszawsko-wiedeńskiej oraz funkcjonowanie i rozkwit stadniny koni zadecydowały o istnieniu Widzowa.

     Pierwsza szkoła
          Według dostępnych źródeł pierwsze klasy szkoły podstawowej w Widzowie utworzono w 1914 r., a pierwszym lokalem szkolnym stał się drewniany budynek na rogu dzisiejszych ulic Antoniowskiej oraz  Żwirki i Wigury. Jego właścicielem była osoba prywatna. W tym domu znajdowały się  trzy izby lekcyjne z małym przedsionkiem oraz pokój dla nauczyciela. Była to 4- klasowa szkoła podstawowa, w której pracował jeden nauczyciel, utrzymywany przez władze państwowe oraz społeczność wiejską.

     Jedna szkoła, dwa budynki
     Po 1945r. została otwarta 7 - klasowa szkoła podstawowa, która swoją siedzibę miała w dwóch budynkach:
     -drewnianym - (przy dzisiejszej ulicy Żwirki i Wigury) klasy I-IV
     -murowanym- przy Stacji Kolejowej w Teklinowie (dzisiaj mieści się tam sklep spożywczy) klasy V-VII.

     Historia jednej szkoły w dwóch budynkach trwała do 1964r. Wówczas, w ramach programu

      „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie”, wybudowano i oddano do użytku obecny obiekt.

      

     Szkoła dawniej

     Szkoła Dziś

     Pierwsi dyrektorzy
     Pierwszym dyrektorem szkoły był pan Józef Łazowski, który pracował w Widzowie na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX w. Następnymi dyrektorami szkoły byli:

      

      pan Marian Kozerski

      pan Tadeusz Wiktorowicz

     pan Wiesław Piasecki

      pani Elżbieta Putyra

      pani Maria Kuźnicka

      pan Bogdan Tylikowski

     Gimnazjum w Widzowie

       Historia gimnazjum w Widzowie rozpoczyna się w 1999 roku, kiedy wprowadzono reformę szkolnictwa. W gminie powstały dwa gimnazja: w Kruszynie i w Widzowie. Dyrektorem Gimnazjum w Widzowie została pani Dorota Przybek. Początkowo Szkoła Podstawowa w Widzowie udostępniła dla gimnazjum dwie sale lekcyjne, ponieważ wtedy szkoła podstawowa liczyła jeszcze osiem klas, a w gimnazjum były dwie klasy pierwsze ( „a” i „b”). Na początku do gimnazjum uczęszczało czterdziestu uczniów, a kadra nauczycielska liczyła dziesięć osób.

     W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła Podstawowa wraz z Gimnazjum utworzyły Zespół Szkolny w Widzowie, którego dyrektorem została pani Ewa Kosińska i jest nim aż do chwili obecnej.
     100- lecie Szkoły Podstawowej w Widzowie
               16 października 2014r.  Szkoła Podstawowa w Widzowie obchodziła 100-lecie istnienia. W tym dniu szkole zostało nadane imię Ojca Świętego Jana Pawła II. Wcześniej, bo 31 maja tego samego roku,  poświęcono sztandar, który został przekazany uczniom podczas uroczystości jubileuszowych. Po przekazaniu sztandaru tablicę pamiątkową poświęcił arcybiskup senior Stanisław Nowak. Na tej marmurowej tablicy wyryte zostały słowa: „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” .
     100-lecie  Szkoły Podstawowej

       
      

      

      

     Grono Pedagogiczne - poprzednich lat

     pani Kosin-Auzorge

     pani Palmira Bednarek

     pan Jan Bojczuk

     pan Zygmunt Firek

     pani Halina Florczyk

     pani Agnieszka Kacprzak

     pani Stanisława Kapłan

     pan Piotr Koćwin

     pani Elżbieta Kulej

     pani Małgorzata Kuźnicka

     pani Maria Kuźnicka    

     pani Marianna Linek

     pani Wojciech Morąg    

     pani Jadwiga Perlińska
     pani Stanisława Płatek

     pani Elżbieta Putyra

     pan  Sobótka

     pani Danuta Skóra 

     pani Lidia Smogorzewska

     pani Ewa Wiktorowicz 

     pani Magdalena Złotnicka

      

     Kadra pedagogiczna Gimnazjum - od momentu powstania:

      

     pani Dorota Przybek – dyrektor

      

     pani Inga Kierat

     pan Karol Dróżdż

     pani Agnieszka Szatkowska ( Dróżdż)

     pani Agnieszka Kuźnicka

     pani Anita Gałkowska-Galas

     pani Eliza Ogrodowczyk

     ks. Marek Czernecki

     pani Ewa Łęgowik

     pani Elżbieta Kulej

     pan Marek Smoliński

     pani Jadwiga Perlińska

     pani Jolanta Łapeta

      

     Obecna kadra pedagogiczna:

      

     mgr Ewa Kosińska - dyrektor

      

     mgr Magdalena Bugara

     mgr Agnieszka Dróżdż

     mgr inż. Karol Dróżdż

     mgr Renata Dryjka

     mgr Anita Gałkowska- Galas

     ks.mgr Zbigniew Jeż

     mgr Katarzyna Knaś

     mgr Aleksandra Kołaczkowska

     mgr Krzysztof Kopeć

     mgr Agnieszka Kuźnicka

     mgr Arleta Łąpieś 

     mgr Ewa Łęgowik 

     mgr Justyna Milejska-Cień

     mgr Aneta Musiał 

     mgr Urszula Ognik

     mgr Katarzyna Pochwat

     mgr Renata Pruciak

     mgr Sylwester Rorat

     mgr Marek Smoliński

     mgr Lena Żmudzińska

      

     Wychowankowie pani Elżbiety Kulej

      

      

     Wychowankowie pana Zygmunta Firka

      

     Wychowankowie pani Stanisławy Kapłan

     Wychowankowie pani Małgorzaty Kuźnickiej

      

     Wychowankowie pani Marianny Linek

     Wychowankowie pana Karola Drożdża

     Wychowankowie pani Lidii Smogorzewskiej

     Wychowankowie pani Agnieszki Kuźnickiej

     Wychowankowie pani Agnieszki Kacprzak

      

      Materiał przygotowali uczniowie klasy III Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

     pod opieką wychowawczyni pani Magdaleny Bugary

      na podstawie wspomnień i materiałów pani Elżbiety Kulej oraz pracy dyplomowej ,,Regionalizm w nauczaniu historii w szkole podstawowej” pani Renaty Dryjki 

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Deklaracja dostępności:  

  Deklaracja_dostepnosci.docx