• Świetlica

    • Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku do godziny 15:00
      

        

     Przebywają w niej dzieci zapisane na zajęcia świetlicowe oraz oczekujące na zajęcia pozalekcyjne. Uczniom przybywającym na świetlicy oferowane są różnorodne zajęcia. Organizowane są między innymi:

     • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie kredkami, malowanie farbami, wyklejanki, wydzieranki, lepienie z plasteliny;
     • zajęcia dydaktyczne: rebusy, zgadywanki, krzyżówki, zabawy matematyczne, konstrukcyjne, pogadanki, rozmowy kierowane;
     • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie filmów edukacyjnych i bajek;
     • zajęcia ruchowo-rekreacyjne: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach;
     • zajęcia ciche: odrabianie pracy domowej, nauka, czytanie książek
     • zajęcia wg indywidualnych preferencji ucznia: dowolne zabawy z wykorzystaniem sprzętu oraz wyposażenia świetlicy.

      

     Każde przyjście i wyjście zgłaszamy wychowawcy

     Umiemy się zgodnie bawić

     Lubimy i pomagamy sobie nawzajem

     Troszczymy się o wystrój świetlicy

     Umiemy rozwiązywać konflikty

     Rozmawiamy cicho, nie krzyczymy

     Aktywnie uczestniczymy w zajęciach

     Lubimy porządek, dlatego sprzątamy po zakończonej zabawie

     Nie niszczymy sprzętu

     I używamy słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

      

     Galeria zdjęć: Świetlica w roku szkolnym 2018_2019    

       

     Galeria zdjęć: Świetlica w roku szkolnym 2017_2018

     Karta zgłoszenia: Karta_zgloszenia_na_swietlice.pdf

      

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Deklaracja dostępności:  

  Deklaracja_dostepnosci.docx