• Bombka matematyczna

    •  

     Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie pt. „Bombka matematyczna”.

     Celem  konkursu jest wyłonienie najlepszych matematycznych ozdób choinkowych oraz:

     • rozwijanie zainteresowań matematycznych
     • rozwijanie sprawności manualnej
     • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia

     Regulamin konkursu:

     1. Konkurs skierowany jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie w dwóch kategoriach wiekowych:
     • klasy  I-III
     • klasy IV-VIII.
     1. Konkurs polega na wykonaniu ozdoby choinkowej z papieru.
     2. Technika:
     • Klasy I-III dowolna płaska technika plastyczna
     • Klasy IV-VIII technika przestrzenna.  Ozdoby mogą być dowolnymi bryłami, mogą być złożone lub sklejone z elementów (wielościanów), ale nie tylko. 
     1. Matematyczna bombka powinna posiadać zawieszkę umożliwiającą zawieszenie na choince oraz karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą. Inspirację do wykonania ozdób można zaczerpnąć z różnych źródeł.
     2. Uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę.
     3. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatorów konkursu. Przy ocenie będzie brana pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, estetyka wykonanej pracy, pomysłowość i oryginalność.
     4. Prace należy przynosić do 02.12.2021r. do pani Magdaleny Bugary lub zostawić w pokoju nauczycielskim.
     5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 06.12.2021r. Najładniejsze ozdoby zostaną zawieszone na choince w naszej szkole.
     6. Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie będą oddawane.
     7. Prace oddane po terminie nie będą oceniane.

     Nagrody:

     Na zwycięzców czekają nagrody za zajęcie I-III miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

      

     Serdecznie zapraszam do udziału

     Magdalena Bugara

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Deklaracja dostępności:  

  Deklaracja_dostepnosci.docx