• Wyniki konkursu ,,Zakładka do książki”

      02.06.2021

      W bibliotece szkolnej znajduje się dwadzieścia sześć pomysłowych, kolorowych zakładek, wykonanych przez uczniów. Ile pomysłów, tyle zakładek – a każda inna. Najczęściej są na nich rysunki lub wyklejanki, ale autorzy kilku prac wykorzystali też farby oraz technikę kolażu. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom, którzy otrzymają nagrody: pamiątkowe dyplomy oraz książki.

       

      Lista nagrodzonych uczniów:

       

      kl. I – III

      I miejsce : Barbara Krok kl. II

      II miejsce : Diana Kręciwilk kl. III

      III miejsce : Oliwia Kalota kl. I

       

      Wyróżnienia: Eryk Kręciwilk, Julia Wilk, Paulina Zyszczak – kl.III

       

      kl. IV-VI

      I miejsce: Natalia Postawa kl. VI

      II miejsce: Daria Stachowicz kl. VI

       

      kl. VII -VIII

      I miejsce: Karolina Pruciak kl. VIII

      II miejsce: Ksenia Kokoszczyk kl. VII

      III miejsce: Klaudia Kokoszczyk kl. VII

     • Komunikat

      19.05.2021

      Aby wesprzeć uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkołach, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wykaz pomocnych materiałów edukacyjnych. Będą one wsparciem w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie kształcenia na odległość oraz trudną sytuacją pandemiczną. Wśród materiałów dostępnych na stronach internetowych MEiN, ORE i kuratoriów oświaty znalazły się m.in. publikacje i poradniki. 

      Zachęcamy do korzystania z materiałów. Są one dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-uczniow-w-powrocie-do-szkol–materialy-edukacyjne 

      Wszelkie obwieszczenia, informacje i materiały związane z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej będziemy zamieszczać na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce STREFA PEDAGOGA 

     • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

      23.05.2021

      Od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021r. na terenie kraju trwa Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

      Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

       

      Narodowy Spis Powszechny Ludności i mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami:

      • metodą samospisu internetowego - aplikacja dostępna na stronie: https://spis.gov.pl/,
      • metodą wywiadu telefonicznego, dzwoniąc na infolinię spisową obsługiwaną przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279 99 99, 
      • z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

      W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zbierane są następujące dane:

      • Charakterystyka demograficzna osób,
      • Aktywność ekonomiczna osób,
      • Poziom wykształcenia,
      • Niepełnosprawność,
      • Migracje wewnętrzne i zagraniczne,
      • Charakterystyka etnicznokulturowa, 
      • Gospodarstwa domowe i rodziny,
      • Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

      Osoby, które dokonały samospisu internetowego zachęcamy do udziału w „Loterii Narodowego Spis Powszechnego Ludności i Mieszkań”  https://loteria.spis.gov.pl/

       

     • 9 MAJA – DZIEŃ EUROPY

      06.05.2021

      Aby uczcić Dzień Europy, na początku maja instytucje europejskie organizują Dzień Otwartych Drzwi dla zwiedzających w Brukseli i w Strasburgu.

      Każdego roku tysiące osób uczestniczy w debatach, koncertach, wizytach grupowych i innych wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Europy oraz w działaniach mających na celu informowanie społeczeństwa o UE.

      Również uczniowie naszej szkoły, pomimo nauczania zdalnego, mają nie tylko możliwość bliższego poznania tematu, ale również sprawdzenia swojej wiedzy o Europie.

      Zapraszam uczniów i wszystkich zainteresowanych tematem do gry, w której liczy się wiedza, bystrość i pamięć. Link do gry znajduje się TUTAJ

      Pamiętaj, że dzięki takiej formie zabawy można się wiele nauczyć ! 

     • KONKURS SZKOLNY ,,ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

      04.05.2021

      Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia)

      ogłaszamy konkurs na najładniejszą zakładkę do książki.

      Cele konkursu:

      • zainteresowanie dzieci i młodzieży czytaniem książek

      • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych

      • rozwijanie wyobraźni twórczej

      • popularyzacja literatury.

      Kategorie:

      • klasy I – III

      • klasy IV – VI

      • klasy VII -VIII

      Kryteria oceny prac:

      • pomysłowość

      • oryginalność ujęcia tematu

      • estetyka wykonania pracy

      • samodzielność

      Ważne informacje:

      • zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki, która będzie związana tematycznie z wybraną przez ucznia jedną dowolną książką (może to być lektura szkolna)

      • praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.),

      • kształt pracy dowolny,

      • każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,

      na odwrocie każdej zakładki należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę, tytuł i autora wybranej książki.

      Ważne terminy:

      • zakładki należy przynieść do szkoły i zostawić w bibliotece szkolnej,pokoju nauczycielskim

      lub w sekretariacie do 17.05.2021r. (poniedziałek)

      • na zwycięzców czekają nagrody za zajęcie I-III miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia

      • ogłoszenie wyników odbędzie się w 24.05.2021 r. na stronie internetowej szkoły

      organizatorzy: Renata Dryjka, Ewa Łęgowik, Aneta Musiał

     • ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

      29.04.2021

      W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Po odzyskaniu niepodległości już w 1919 roku 3 maja został ogłoszony świętem narodowym. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. Przełom przyniósł rok 1990. Nowo wybrany Sejm i Senat powróciły do tradycji i proklamowały dzień 3 maja świętem państwowym. Niech dziedzictwo majowej jutrzenki, które uczcimy w naszych domach, przyniesie siłę i wiarę w przyszłość, którą wspólnie możemy kształtować.

      Celebrując rocznicę uchwalenia dokumentu, polecamy animację objaśniającą słynny obraz Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 maja 1791 roku”.

      Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja | Narodowe Centrum Kultury (nck.pl)

     • ŚWIĘTO FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

      28.04.2021

      Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce – zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Z heraldycznego punktu widzenia barwami polskimi od wieków była biel orła i czerwień tarczy herbowej. Kolor biały symbolizuje czystość i prawość; czerwony - odwagę i waleczność. Na polskiej fladze biel znalazła się u góry, gdyż według zasad heraldyki ważniejszy jest kolor godła niż tła. Barwy biała i czerwona po raz pierwszy zostały uznane za narodowe 3 maja 1792 roku, w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formalnie zostały one przyjęte jako kolory państwa polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 roku podczas powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 roku, postanowienia te obowiązują do dnia dzisiejszego. Data tego święta ma też swoje uzasadnienie historyczne. Jedno z nich to fakt, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, polscy żołnierze przyczynili się do zakończenia II wojny światowej oraz działań zbrojnych w Europie, a drugi odnosi się do wspomnień czasów PRL, kiedy to władze, walcząc z przejawami oddolnego patriotyzmu, nakazywały zdejmowanie flag 2 maja po święcie pierwszomajowym, tak aby nie pozwolić Polakom czcić rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wywieśmy w tym dniu w naszych oknach i przed naszymi domami polskie flagi. Okażmy w ten sposób naszą dumę – z polskich barw, polskiej historii i z tego, że jesteśmy Polakami.

     • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

      29.04.2021

      2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

      Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w Polsce. Osoby z autyzmem należą do grupy osób narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie, mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych.

      Światowy dzień świadomości Autyzmu został ustanowiony przez ONZ. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu.

      Ten dzień ma nam uświadomić, że są wśród nas osoby, które inaczej postrzegają świat. Starajmy się zrozumieć i wspierać osoby z autyzmem.

      W tym roku również nasza szkoła włączyła się w propagowanie świadomości wiedzy o autyzmie.

       

      Uczniowie na godzinach wychowawczych mogli obejrzeć krótkie filmiki przedstawiające zachowania autystyczne. Klasy I-III wykonały prace plastyczne niebieskim kolorem, w których wyrażają swoją solidarność z osobami z autyzmem.

     • „Wiosna z KSIĘGARNIĄ TULISZKÓW „

      22.04.2021

      Księgarnia Tuliszków ogłosiła ogólnopolski konkurs artystyczno - czytelniczy dla przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych, którego termin mija z końcem kwietnia 2021r.

      Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie dowolną techniką , klasowej pracy plastycznej. Jej tematem przewodnim miała być wiosna.

      Uczniowie klasy III naszej szkoły wraz z wychowawcą postanowili zmierzyć się z tym tematem. Natchnienie czerpaliśmy z wiersza Doroty Gellner „Wiosenny czarodziej” .

      Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników.

      Oto efekty naszej wspólnej pracy.

     • POWIATOWY KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY OBCHODY 230 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3MAJA

      21.04.2021

      Z wielką przyjemnością informujemy, że Aleksandra Postawa uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie wzięła udział w powiatowym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Panią Poseł na Sejm Lidię Burzyńską pod Honorowym Patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej. Przygotowała plakat promujący Koncert Pieśni Patriotycznej z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i zajęła I miejsce. Jej projekt został wykorzystany jako oficjalny plakat tego wydarzenia. Nagrodzoną pracę można zobaczyć w holu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie. Wersja cyfrowa plakatu została wysłana do szkół i urzędów w celu promowania koncertu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 kwietnia w Biurze Poselskim Pani Poseł Lidii Burzyńskiej w Częstochowie.

      Cieszymy się i dziękujemy Oli za to, że przyczyniła się do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów w przyszłości!

     • Najpiękniejsze jajko wielkanocne!

      22.04.2021

         Serdecznie gratulujemy uczennicy klasy IV - Dominice Dróżdż, która zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym, zorganizowanym przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Wszyscy uczestnicy poznawali bliżej wybrane elementy plastyki obrzędowej Świąt Wielkanocnych, wpisując się w jedną z najciekawszych tradycji, czyli zdobienie jajek. Rozwijali inwencję twórczą, nawiązując do wzorów regionalnych i jednocześnie - swoją wrażliwość estetyczną.

         Dominika ozdobiła jajko techniką dowolną, łącząc tradycję z nowoczesnością. Na początku ozdobiła je, rysując gorącym woskiem. Później ugotowała w wywarze z liści cebuli tak, jak to robiły nasze babcie, dlatego zabarwiło się na rudo. W miejscu, gdzie był wzór namalowany gorącym woskiem, pozostały jasne ślady. Następnie użyła techniki ,,wydrapywania’’ wzoru według własnego pomysłu. Na koniec przyozdobiła jajko kolorową mieszanką kleju z brokatem. Tak powstało dzieło, które łączy pokolenia i metody naszych przodków z obecnymi możliwościami.

         Cieszymy się bardzo z sukcesu Dominiki, dziękujemy za zaangażowanie i życzymy wielu wspaniałych prac plastycznych.

     • AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ SERDUSZKA ALEKSA FILIPOWSKIEGO

      16.04.2021

       

      "Kiedy pomagamy

      innym, pomagamy sobie,

      ponieważ wszelkie dobro,

      które dajemy, zatacza koło

      i wraca do Nas"

       

      Klub Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Widzowie w niedzielę 21.02.2021r. włączył się w zbiórkę charytatywną na rzecz serduszka Olusia. O pomoc poprosił także mieszkańców Widzowa i Widzówka. Tym, którzy wsparli akcję, wręczono własnoręcznie upieczone przez wolontariuszki i pięknie opakowane muffinki. Dzięki hojności mieszkańców zebraliśmy kwotę 2150 złotych, która została przesłana na konto Fundacji Siepomaga. Wszystkim tym, którzy wsparli akcję dziękujemy za bezinteresowną pomoc, otwarte serce i życzliwość. Wierzymy, że  okazane dobro zawsze powraca!

      Szkolny Klub Wolontariatu

      wraz z opiekunem Panią Agnieszką Kuźnicką

     • Święto Chrztu Polski

      12.04.2021

      „Świadomość własnej przeszłości pomaga

      nam włączyć się w długi szereg pokoleń,

      by przekazać następnym wspólne dobro

      - Ojczyznę”

       

      Jan Paweł II

       

      W środę 14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski. 1055 lat temu Polska stała się państwem chrześcijańskim. Historia naszego kraju jest niezwykle bogata w przełomowe wydarzenia. Jednym z nich właśnie było przyjęcie przez Mieszka I chrztu w 966 roku. To wydarzenie zapoczątkowało proces chrystianizacji całego kraju, co oznaczało przyjęcie religii chrześcijańskiej w obrządku rzymskim oraz włączenie państwa polskiego do grona chrześcijańskich nowoczesnych krajów i wzrostu znaczenia wśród państw Europy. Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 roku. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Święto to obchodzone jest w Polsce po raz trzeci, w imieniu prezesa Fundacji SŁOWO zachęcamy do uczczenia tego święta poprzez wywieszenie flagi narodowej. 

     • Światowy Dzień Wody

      31.03.2021

      Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

      Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona.

      Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”. Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem. Obecnie ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do czystej wody pitnej, problem ten dotyka 100 mln mieszkańców Europy. W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem.

      Świadome i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych jest zadaniem dla nas wszystkich. Ograniczanie zużycia wody w niektórych obszarach pozwoli na lepsze gospodarowanie jej zasobami, przez co kolejne pokolenia ludzi będą miały zagwarantowany bezpieczny dostęp do czystej wody. Istnieje wiele sposobów oszczędzania wody:

      Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do Światowego Dnia Wody wykonując plakaty.

     • Kim byli Żołnierze Wyklęci?

      26.02.2021

      POLSKIE POWOJENNE PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

      „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

       

      1.Czym było powojenne podziemie niepodległościowe?

      Powojenne podziemie niepodległościowe stanowiło prostą kontynuację działalności niepodległościowej z okresu okupacji niemieckiej, będąc naturalną konsekwencją wyborów dokonywanych na początku wojny przez dziesiątki tysięcy konspiratorów. Było też pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko siłą narzuconej przez sowietów – komunistycznej władzy.

      2. Ilu było „Żołnierzy Wyklętych”?

      Powojenne podziemie niepodległościowe do powstania NSZZ „Solidarność” było przykładem najliczniejszej formy oporu Polaków wobec komunistycznej władzy. Przez jego szeregi przewinęło się ponad 250–300 tys. ludzi (z tego kilkadziesiąt tysięcy w oddziałach zbrojnych), nie licząc współpracowników i sympatyków, a także około 20 tys. w szeregach konspiracji młodzieżowych.

      3. Z jakich środowisk się wywodzili?

      Polskie podziemie niepodległościowe było emanacją dążeń niepodległościowych społeczeństwa polskiego wyrażaną na przekór wybitnie niekorzystnej sytuacji geopolitycznej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych (inteligencja, robotnicy i chłopi), partii po- litycznych (od socjalistów z Polskiej Partii Socjalistycznej po członków obozu narodowego), młodzież oraz ci wszyscy, dla których podstawowym imperatywem działania była gotowość walki o wolną Polskę.

      4.Jak długo trwał opór?

      Polskie podziemie niepodległościowe jako zjawisko masowe istniało do wiosny 1947 r. Data ta nie oznaczała jednak jego definitywnego końca, podobnie jak nie zamykał go ani polski czerwiec i październik 1956, ani też marzec 1968, grudzień 1970, czy sierpień 1980. Historia „Żołnierzy Wyklętych” toczyła się swoim własnym rytmem. Symbolicznym końcem zbrojnego oporu była śmierć Józefa Franczaka „Lalka”, zabitego przez ZOMO 21 października 1963 r. Także i ona nie zamykała jednak ostatecznie dziejów konspiracji powojennej. Do końca PRL-u w całym kraju ukrywało się pod fałszywymi nazwiskami wielu żołnierzy podziemia. Ścigani do 1989 r. przez SB trwali oni w konspiracji – tej jednostkowej – wewnętrznej – z dala od rodzin, z którymi nie dane było im się spotkać przez kilkadziesiąt lat.

      5. Czy to było powstanie antykomunistyczne?

      Polskie podziemie niepodległościowe – z racji skali, zasięgu, trwałości oraz czynnika inicjującegojakim była agresja obcego państwa, tj. ZSRR – wpisuje się w naturalny sposób w polską tradycję insurekcyjną – jako powojenne powstanie antykomunistyczne. Jego geografia w dość dokładny sposób pokrywa się z mapą inicjatyw powstańczych z 1863 r., będąc potwierdzeniem przywiązania do tradycji niepodległościowych społeczności lokalnych np. Podlasia, Mazowsza, Kresów.

      6. Co udało się zyskać dzięki walce „Wyklętych”?

      Powojenne podziemie niepodległościowe było z pewnością głównym przeciwnikiem władz komunistycznych w pierwszych powojennych latach. To między innymi za jego sprawą kolejne sekwencje wprowadzania w Polsce nowego komunistycznego ładu przesunięte zostały o kilka lat, a w konsekwencji śmierci Stalina – ostatecznie zaniechane. To między innymi z powodu konieczności złamania najpierw zbrojnego oporu kolektywizacja w Polsce rozpoczęła się dopiero po 1948 r., a zdecydowana rozprawa z Kościołem katolickim przesunięta zaś została dopiero na początek lat 50.

      7. Jaką ofiarę ponieśli „Wyklęci”?

      Zbiorowość „Żołnierzy Wyklętych” zapłaciła za przywiązanie do tradycji niepodległościowej cenę najwyższą spośród wszystkich grup, środowisk walczących o wolną demokratyczną Polskę. To ponad 5 tys. osób skazanych przez sądy wojskowe na kary śmierci,  ponad  21  tys. zmarłych i zamordowanych w więzieniach (w tym większość to członkowie konspiracji). To bliżej nieznana liczba zabitych w trakcie tysięcy pacyfikacji ciągnących się przez pierwsze 10 powojennych lat, zamordowanych  bez sądu w siedzibach urzędów bezpieczeństwa (około 20 tys.). To ponad 250 tys. osób skazanych na kary więzienia z powodów politycznych, kilkaset tysięcy dalszych zrujnowanych zdrowotnie, ekonomicznie, skazanych na bycie obywatelami II kategorii w PRL.

      8. Dlaczego ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci  „Żołnierzy Wyklętych”?

      Ustanowienie w 2011 r. 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” stanowi potwierdzenie przez wolną, demokratyczną Rzeczpospolitą roli, jaką odegrali oni na drodze do odzyskania przez Polskę nie- podległości. Wybór tej daty – związanej z 60. rocznicą zamordowania przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – jest także symbolicznym aktem uhonorowania najwyższej ofiary złożonej przez dziesiątki tysięcy żołnierzy pod- ziemia powojennego w trakcie pierwszej komunistycznej dekady.

      dr Tomasz Łabuszewski, IPN

     • Bal karnawałowy klas I- III

      04.03.2021

      Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Najmłodsze dzieci z naszej szkoły, każdego roku z niecierpliwością oczekują na moment rozpoczęcia się szkolnego balu karnawałowego. Wyjątkowo w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną bal odbył się w oddzielnych salach.

      W zorganizowanej 12 lutego b.r. zabawie karnawałowej dzieci wcieliły się w różne postacie bajkowe. Przez dwie godziny Przebierańcy świetnie bawili się, uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Wszystkim towarzyszyła radość i uśmiech, co było głównym celem tego wydarzenia.

     • „WSZYSTKIEGO DOBREGO DLA CHOREGO”

      17.02.2021

      Uczniowie klas I-III z naszej szkoły po raz pierwszy aktywnie włączyli się w obchody Światowego Dnia Chorego. W ramach akcji organizowanej przez Fundację „Dr Clowna” posłali dobrą myśl chorym z naszego województwa. Akcja polegała na stworzeniu własnoręcznych kartek z życzeniami powrotu do zdrowia dla osób dorosłych, które przebywają na różnych oddziałach szpitalnych. Gotowe kartki przekazaliśmy wolontariuszom zaprzyjaźnionej Fundacji „Dr Clowna”. Jak się później dowiedzieliśmy, trafiły one do chorych w Myszkowie.

      Warto wiedzieć, że Światowych Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II i przypada na dzień 11 lutego.

      Taka forma pomocy bardzo przypadła uczniom do gustu. W przygotowanie życzeń włożyli oni wiele serca. Mamy nadzieję, że obdarowanym również sprawiły one wiele radości.

       

     • Póki bije jego serce, trzeba walczyć

      05.02.2021

      Rodzice z radością oczekiwali na przyjście synka na świat. Niestety, dzień narodzin potwierdził obawy, które pojawiały się w czasie ciąży. Oluś urodził się z wadą serca.

      Wada, tzw. tetralogia Fallota, przybrała w przypadku chłopczyka skrajną postać. – Jest śmiertelnie niebezpieczna. Jedynym ratunkiem jest bardzo skomplikowana operacja za granicą, która jest ogromnie kosztowna.

      Determinacja i wsparcie innych dają rodzicom chłopca siłę do szukania funduszy. Obok tradycyjnych wpłat na konto w fundacji czy zbierania nakrętek pojawiły się pomysły na internetowe licytacje na rzecz chłopca. Także w ramach challenge przedszkolaki i dzieci ze szkół razem z opiekunkami przygotowują przedstawienia, piosenki, a zwolennicy morsowania zażywają zimowej kąpieli. Każdy uczestnik wpłaca jakąś kwotę, a dzięki kolejnym nominacjom akcja zatacza coraz szersze kręgi.

      Nasza szkoła również włączyła się w zbiórkę przyjmując wyzwanie.

      Klasa I i II zaprezentowała piosenkę o dobrym wychowaniu .


      W imieniu Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II, dziękujemy Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Lgocie Małej za nominację.

      Włączając się w zbiórkę charytatywną na rzecz 2 – letniego chłopca – Aleksandra Filipowskiego przyjęliśmy wyzwanie i jednocześnie zapraszamy do przyjęcia wyzwania – nominując:

      - Gminne Przedszkole w Widzowie.

      - Szkołę Podstawową w Szczepocicach

      - Szkolę Podstawową nr. 189 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

      Akcja polega na zaprezentowaniu przez dzieci pod opieką nauczycieli dowolnej formy scenicznej, np. zaśpiewaniu piosenki, zatańczeniu dowolnego tańca czy układu oraz wpłaceniu dobrowolnej kwoty na zbiórkę prowadzoną na stronie siepomaga.pl do skarbonki Aleksandra Filipowskiego.


      Wierzymy, że pieniądze uda się zebrać.

      Trzymamy kciuki!

     • Razem na Święta

      26.01.2021

      W grudniu ubiegłego roku po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji MEN „Razem na Święta”. Celem akcji było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym oraz budowanie więzi międzypokoleniowych. Szkolny Klub Wolontariatu poprosił uczniów, by włączyli się w tę akcję i razem postarali się o bezinteresowne zrobienie czegoś dobrego w tym trudnym czasie. Oczywiście prośba nie pozostała bez odzewu. Samodzielnie lub z pomocą rodziców przygotowali smakowite, pięknie ozdobione, korzenne wypieki. Tymi pierniczkami zostali obdarowani mieszkańcy Widzowa oraz Widzówka. Wspaniale było zobaczyć ich radość i uśmiech na twarzy. Ze względu na stan epidemii działania w ramach tej akcji miały bezpieczny i odpowiedzialny charakter.

      Każdemu, kto pomagając, okazał wielkie serce, bardzo dziękujemy, jesteśmy przekonani, że dobro czynione powraca.....

       

       

      Szkolny Klub Wolontariatu

                                                                                                                                                wraz z opiekunem

      Panią Agnieszką Kuźnicką

     • 29 FINAŁ WOŚP

      26.01.2021

      Gmina Kruszyna po raz kolejny zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

      Tym razem w ramach 29 Finału zbieramy środki pieniężne dla „laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy”.

      Sztab w Kruszynie został powołany. Przygotowania do 29 Finału trwają. Uczniowie szkół z terenu gminy Kruszyna jak co roku będą zbierać 31 stycznia 2021 pieniążki do puszek. Kwestę w Widzowie przeprowadzi trójka wolontariuszy z pomocnikami.

      Tegoroczny Finał będzie inny niż zawsze ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego. Nie odbędzie się Finałowa impreza. Nie będziemy mogli się wspólnie bawić w niedzielne popołudnie w gościnnych progach szkoły w Kruszynie. Nie znaczy to, że rezygnujemy ze wszystkiego.

      Sztab w Kruszynie otrzymał z Fundacji WOŚP, jak co roku, kilkanaście orkiestrowych gadżetów. Licytacja odbywa się online.

      Na FB utworzona jest grupa „Gmina Kruszyna – Sztab nr 2260 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” (link do grupy – wosp.kruszyna.pl), na której zaprezentowane są wszystkie przedmioty do licytowania.

      Bardzo prosimy o dołączenie do grupy i wspólną zabawę. Każdy kto dołączy będzie mógł zapraszać swoich znajomych i w ten sposób grupa stanie się bardzo liczna, co zagwarantuje wylicytowanie wszystkich gadżetów.

      Zakończenie licytacji zaplanowaliśmy na 31 stycznia 2021 godz. 12.00. Pieniądze można wpłacać za pomocą e-skarbonki. Adres do eskarbonki: eskarbonka.kruszyna.pl (płatność elektroniczna na konto Fundacji WOŚP). W okienku „w tym miejscu podaję imię” należy wpisać swoje imię oraz nazwę i kwotę wylicytowaną za przedmiot.

       

      Zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP odbędzie się w niedzielę ( 31.01.2021r.) przed każdą niedzielną Mszą Świętą przy kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Widzowie.

      Jako wolontariusze zachęcamy do wspierania i wrzucenia do puszki chociaż symbolicznej złotówki, ponieważ jest to szczytny cel.

      Warto pomagać!

     • Komunikat

      17.01.2021

      W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III naszej szkoły będzie odbywała się stacjonarnie wg dotychczasowego planu zajęć. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowano wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas. Pełną treść tego dokumentu zamieściliśmy w zakładce KORONAWIRUS.

     • Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy

      14.01.2021

      Drogi Uczniu, 

      przestajesz sobie radzić z izolacją wynikającą z obostrzeń związanych z koronawirusem? Boisz się powrotu do nauki zdalnej? Pamiętaj, że wiele problemów można rozwiązać zwykłą rozmową. Powiedz o tym rodzicom, wychowawcy Twojej klasy, pedagogowi lub psychologowi szkolnemu. 

      Jeżeli jednak nie jesteś gotowy mówić o swoich problemach dorosłym z Twojego otoczenia, to dla Ciebie właśnie uruchomiony został przez siedem dni w tygodniu całodobowy telefon zaufania i czat internetowy. 

      Połączenia telefoniczne z nrem 800 12 12 12 są darmowe. Także czat jest darmowy, nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej – brpd.gov.pl.  

       

      „Dręczą Cię w szkole, biją na podwórku, stałeś się celem ataku w internecie? Zostałeś sam, pogubiłeś się w życiu, straciłeś przyjaciela, nie masz z kim pogadać? Nie jesteś sam. Zadzwoń pod darmowy numer 800 12 12 12 lub napisz na internetowym czacie. Czekają tam na Ciebie ludzie, którzy Ci pomogą. Za darmo. Nie musisz się przedstawiać ani mówić, skąd dzwonisz. Możesz pozostać anonimowy. Eksperci pomogą Ci rozwiązać Twój problem, wyjaśnią, co robić, gdzie znaleźć konkretne wsparcie” – zachęca Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.  

       

      Drogi Uczniu, 

      nie wstydź się swoich problemów, nie skrywaj ich w sobie, mów o nich, rozmawiaj! 

     • ZDALNE MIKOŁAJKI W SZKOLE

      21.12.2020

         W tym roku szkolnym mikołajkowe obchody przybrały zupełnie inną formę niż dotychczas. Święto tak bardzo lubiane przez wszystkie dzieci, na które wyczekiwały z ogromnym entuzjazmem, ze względu na obecną sytuację epidemiczną i brak możliwości bezpośredniego kontaktu zostało przeniesione na internetowe łącza. Nie odebrało nam to jednak świątecznej radości!

      Zarówno wychowawcy, rodzice jak i dzieci bardzo się postarali aby ten dzień był wyjątkowy mimo wszystko. A działo się :)

      Klasa pierwsza , druga i trzecia nie próżnowały!

      Nasi pierwszoklasiści zaprezentowali zabawny wierszyk o Świętym Mikołaju. Uśmiechnięte buzie, rekwizyty do wierszyka i przebrania to dowód , że bawili się przy tym świetnie . Ula zaśpiewała uroczo piosenkę o Św. Mikołaju.

      Wszystkie klasy wykonały prace plastyczne z podobizną ulubionego Świętego naszych dzieci.

      Wiele dzieci przez cały dzień miało na głowach świąteczne czapki. Nie zabrakło też gier i zabaw o tematyce świątecznej. Wśród nich ubieranie wirtualnej choinki i lekcja online ze Świętym Mikołajem.

         Zdalnie czy nie, mikołajkowy czas nadal był czasem magicznym. Miejmy jednak nadzieję, że za rok przyjdzie nam ten dzień spędzić we wspólnym gronie!

       

      ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA FILMIKU

     • Przygotowaliśmy Szlachetną Paczkę!

      18.12.2020

        W imieniu obdarowanej Rodziny pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom Szlachetnej Paczki 2020.

         Idea tej ogólnopolskiej akcji opiera się na przekazywaniu bezpośredniej pomocy potrzebującym na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb. Objęliśmy opieką jedną z Rodzin należących do programu i pełni zapału oraz nadziei przystąpiliśmy do spełniania marzeń naszych bliźnich o godnym życiu i lepszym jutrze. W przygotowanie paczki zaangażowała się niemal cała społeczność lokalna, powstał piękny łańcuszek Ludzi o Wielkich Sercach. Dziękujemy Uczniom, Przedszkolakom, Rodzicom, Pani Wójt i Pracownikom Urzędu Gminy w Kruszynie, Radnym Rady Gminy Kruszyna, Przedsiębiorcom, Pedagogom i Pracownikom Oświaty oraz Mieszkańcom za wsparcie akcji w postaci środków finansowych i darów rzeczowych. Zebrana kwota pieniężna w wysokości 3 064 zł pozwoliła na zakup: lodówko – zamrażarki, 1 tony węgla, 2 kompletów ciepłej pościeli ( kołdry + poduszki), bielizny i odzieży męskiej oraz artykułów gospodarstwa domowego. Dzięki Państwa wspaniałomyślności, Rodzina otrzymała również drewno opałowe, lepik dekarski, sporą ilość żywności trwałej i chemii gospodarczej, a także spełniło się jej ciche marzenie o… świątecznej choince. Tym samym zrealizowaliśmy w pełni ideę akcji, którą jest przygotowanie paczki, będącej darem serca i trafiającej prosto w serce drugiego człowieka. Prezenty, pięknie zapakowane przez naszych uczniów, trafiły do Rodziny podczas Paczkowego Weekendu Cudów ( 12 – 13 XII br). Obdarowani byli radośnie zaskoczeni. Życzymy Im zdrowia i powodzenia, a wszystkim Darczyńcom, tego, by dobro okazane drugiemu człowiekowi wróciło w dwójnasób.

       

                                                                                                                                       Agnieszka Dróżdż

      Agnieszka Włodarczyk - Peszke

     • "Razem na Święta" 2020

      03.12.2020

      „Razem na Święta” to akcja MEN, w której zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym. Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach akcji będą miały bezpieczny i odpowiedzialny charakter. W tym roku chcemy przypomnieć o konieczności umacniania więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. W Widzowie działania podejmie Szkolny Klub Wolontariatu. 

     • 25 listopada Dzień Pluszowego Misia

      02.12.2020

      Żeby było kogo tulić , kiedy pada deszcz.

      Miś ma uszy do targania, po to misiem jest,

      żeby mieć coś do kochania i wytarcia łez.”

      Światowy Dzień Pluszowego Misia co roku obchodzony jest 25 listopada. Nie jest to przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, bowiem obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny.

      W ramach obchodów tego miłego święta uczniowie z klas I-III ze względu na obecną sytuację włączyli się do akcji poprzez przesłanie zdjęcia ze swoim ulubionym misiem. Ze wszystkich zdjęć został stworzony piękny kolaż. Pomimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”.

      Dzieci poznały historię pluszowego misia, świetnie poradziły sobie z odgadywaniem imion bajkowych misiów. Maluchy opowiadały skąd mają swoje ulubione misie, jak długo są z nimi i jak wiele dla nich znaczą.

      Miś na smutki i radości,

      Miś gdy coś Cię bardzo złości,

      Miś co leży pod poduszką,

      Miś co ma klapnięte uszko,

      Miś Puchatek , Miś Uszatek,

      Miś z futerka, z pluszu, z łatek

      Dziś Dzień Pluszowego Misia. Więc go przytul mooooocno dzisiaj .

       

       

     • Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji „Szlachetna Paczka”!

      30.11.2020

      To ogólnopolski projekt społeczny, którego głównym celem jest tzw. „mądra pomoc” - materialne i mentalne wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (https://www.szlachetnapaczka.pl).

      Po raz pierwszy szkoły z terenu naszej gminy przyłączyły do Szlachetnej Paczki w ubiegłym roku, za co pragniemy jeszcze raz gorąco podziękować darczyńcom. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców, nauczycieli i „ludzi o wielkich sercach” zebrano dużą ilość żywności i chemii gospodarczej, ufundowano również paletę drewna opałowego. Uczniowie z poszczególnych szkół zajęli się pakowaniem i ozdabianiem „prezentów”, które zostały przekazane do magazynu Szlachetnej Paczki w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie. Stamtąd paczki trafiły do potrzebujących mieszkańców z 3 gmin: Mykanowa, Kruszyny, Kłomnic. Wspólnym wysiłkiem sprawiliśmy, że na twarzach wielu ludzi zagościł uśmiech, a ich codzienne życie stało się choć odrobinę lżejsze.W tym roku pragniemy wspomóc konkretną Rodzinę – schorowanego, doświadczonego przez los Pana Wacława i jego 29 – letniego syna Bożydara zmagającego się z chorobą psychiczną.

      Oto najpilniejsze potrzeby Rodziny:

      Lodówka (Rodzina korzysta ze starej lodówki kupionej kilka lat temu jako używanej, która wykazuje objawy zużycia.)

      Odzież dla syna (chłopak posiada jedynie starą, zniszczoną odzież, brakuje mu nowych, schludnych ubrań) Potrzebna jest odzież męska całoroczna: bluza, spodnie, t – shirt, bielizna. rozmiar L, wzrost 170/ 80 kg) 

      Środki czystości (Rodzina oszczędza pieniądze na środkach czystości, zatem ich brakuje). Potrzebne są: płyn do mycia naczyń, proszek do prania, mydło/żel myjący, szampon, płyny czyszczące, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, płyn do płukania).

      Inne, ważne potrzeby Rodziny.

      Żywność trwała (ryż, herbata, olej, kasza, makaron, mąka, dżem, cukier, konserwy mięsne i rybne)

      Opał - 1 tona (Rodzina martwi się o brak pieniędzy na zakup opału na tegoroczny sezon zimowy)

      Szczególne upominki - Ojciec i syn ucieszyliby się z czasopism i książek dot. motoryzacji i polityki oraz małej choinki świątecznej.

      Finał Szlachetnej Paczki 2020 odbędzie się w weekend 12-13 grudnia. Tego dnia zgromadzone środki będą przekazywane do lokalnego sztabu akcji w Mykanowie.

      Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami damy radę wspomóc tę rodzinę i zdążymy na czas :)

      Jak możemy pomóc – ofiarowując środki pieniężne, artykuły spożywcze, środki czystości oraz inne, odpowiadające potrzebom Rodziny i przynosząc je do szkoły/przedszkola.

      Pomóc może każdy z nas! Pamiętajmy:

      DOBRO POWRACA!

       

      W razie pytań prosimy o kontakt z nauczycielami:

      Agnieszka Dróżdż - (tel. 605 976 102)

      Agnieszka Włodarczyk – Peszke (tel. 603 817 751)

     • Komunikat

      27.11.2020

      Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.

     • Narodowe Święto Niepodległości

      22.11.2020

      11 listopada kolejny raz obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.

      W naszej szkole z tej okazji organizowane były uroczyste akademie przygotowywane przez uczniów. Nim opowiemy o tegorocznym świętowaniu, kilka słów o historii tego święta.

      Jest to święto państwowe, ustanowione na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada 1918r. po 123 latach zaborów. Uchwalono je ustawą z dnia 23 kwietnia 1937r. Od 1945r. zostało jednak zniesione Ustawą Rady Krajowej, dokładnie w dniu 22 lipca. Do kart kalendarza wróciło w 1989r.

      Obchodzone jest bardzo uroczyście. Zazwyczaj organizowane są specjalne defilady, prowadzone przez ulice większych miast, a także koncerty, w czasie których możemy usłyszeć patriotyczne pieśni i piosenki. Organizowane mogą być również wykłady tematyczne, bądź inscenizacje historyczne.

      W tym roku wiele uroczystości związanych z naszym świętem narodowym zostało przeniesione ze świata realnego do świata wirtualnego. Wirus pokrzyżował, również nasze szkolne plany. Mimo wszystko staraliśmy się świętować razem. Zapraszamy do fotorelacji.

     • ŚWIATOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

      16.11.2020

      5 listopada

      ŚWIATOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

       

      ...Krasnoludki i księżniczki,

      małe domki, małe myszki,

      pantofelki i koronki,

      kruki, skrzaty i skowronki

      - to ułamek świata bajki,

      gdzie czarodziej pali fajki...”

       

      Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Każdy z nas ma swoją ulubioną bajkę, do której ciągle wraca myślami. Bajki bawią, uczą, rozwijają dziecięcą wyobraźnię. Jedne są wesołe inne smutne. Każda bajka to pozytywny lub negatywny bohater.

      Nie ważne czy jest krótka, czy długa, ważne aby ją przeczytać lub obejrzeć.

      Uczniowie z klas I-III naszej szkoły bardzo chętnie czytają i oglądają bajki, nie tylko podczas ŚWIATOWEGO DNIA POSTACI Z BAJEK, ale zawsze wtedy kiedy mają na to ochotę.

      Z ochotą pochwalili się nam jakie postacie z bajek i jakie bajki najbardziej lubią. Oto rysunki z ich ulubionymi bajkowymi postaciami.

     • ,,My mali marynarze ” – uroczystość pasowania na ucznia klasy I

      15.11.2020

      Uczniowie klas pierwszych są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. 22 października 2020 roku o godzinie 10.00 odbyło sie uroczyste pasowanie klasy pierwszej.

      13 uczniów klasy pierwszej przygotowywało się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek i wraz ze starszymi kolegami wytrwale ćwiczyli podczas prób.

      Podczas akademii uczniowie klasy I wybrali się w rejs statkiem, podczas którego odwiedzali różne wyspy i prezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszych miesiącach nauki w szkole podstawowej.

      Uczennice z klasy VII, Kasia Sznajder i Paulina Radecka wspaniale wcieliły się w rolę piratów, którzy towarzyszyli pierwszakom przez cały rejs.

      Na wyspie gimnastyki, recytacji, dobrych manier, muzyki, prezentowali swoją wiedzę i umiejętności. W trakcie wyprawy niezwykle ważną rolę pełniła pani Dyrektor szkoły, która oficjalnie została mianowana kapitanem statku. Bacznie obserwowała ona zmagania pierwszaków z różnymi zadaniami i zatwierdzała ich wykonanie. Dzieci realizując powierzone zadania udowodniły, że są gotowe do złożenia uroczystej przysięgi uczniowskiej. Ślubowały ,,być dobrym uczniem, dbać o honor swojej szkoły, uczyć się dobrze, postawą swoją sprawiać radość wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka”. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków symbolicznym ołówkiem został pasowany na ucznia oraz otrzymał pamiątkowy dyplom i skrzynię ze słodyczami.

      Na zakończenie starsi koledzy oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego życzyli pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz zapewnili o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.

      Na zakończenie uroczystości pani Dyrektor życzyła uczniom sukcesów oraz wiele wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

      Ten dzień z pewnością na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich drogowskazem na długie lata szkolne.

     • I Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości

      10.11.2020

      Ideą tego wydarzenia jest wykazanie się znajomością języka polskiego, a co więcej, zbiórka środków na cel charytatywny lub społeczny. Dyktando odbędzie się w najbezpieczniejszy obecnie sposób, czyli przez Internet. Jest to akcja charytatywna prowadzona przez serwis edukacyjny www.dyktanda.pl

       

      Im większa liczba osób dołączy do akcji, czyli rozwiąże Dyktando w dniu 11 listopada 2020 r., tym większa pomoc trafi w ręce potrzebujących. Maksymalnie przekazane może zostać wsparcie sięgające aż 10 tysięcy złotych!

       

      Wzięcie udziału w I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości jest bezpłatne, a zapisanie się i rozwiązanie dyktanda to jedna złotówka przekazana przez organizatora na wybrany cel.

       

      Każdy z uczestników może zgłosić istotny dla niego cel społeczny lub charytatywny. Przykładowo może to być wsparcie chorej osoby, albo zakup komputerów do zdalnej nauki dla dzieci z ubogich rodzin. O tym, kto otrzyma zgromadzone środki, zadecydują uczestnicy Dyktanda w drodze głosowania. Każdy, kto napisze Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 2020 r., będzie dysponował 1 głosem. Osoby, które osiągną w dyktandzie najlepsze rezultaty, będą dysponowały zwielokrotnioną siłą głosu - dzięki temu będą miały większy wpływ na rezultat głosowania.

       

      Do udziału w Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości zapraszamy całe rodziny, dorosłych oraz dzieci - uczniów szkół podstawowych i średnich. Za opracowanie treści dyktand, dostosowanych do danej grupy wiekowej, odpowiadają wybitni językoznawcy, m.in. prof. dr hab. Tadeusz Zgółka, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego oraz prof. dr hab. Mariusz Rutkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

       

      Zapisy na dyktando oraz zgłoszenia celu charytatywnego lub społecznego przyjmowane są na stronie: https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci

       

      Pokażmy w tym ważnym dniu ducha patriotyzmu i wspólnie zróbmy coś dobrego dla innych!

     • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 2020

      08.11.2020

      Za kilka dni będziemy obchodzić 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego nasza szkoła wraz z Biurem Programu “Niepodległa” zaprasza do symbolicznego świętowania Narodowego Święta Niepodległości i pokazania, że tworzymy wspólnotę, która podtrzymuje tradycję nawet w trudnych warunkach epidemicznych i pomimo konieczności zachowania fizycznego dystansu.

      Oto propozycje, jak uczcić Święto Niepodległości i świętować bezpiecznie, mając na uwadze troskę o zdrowie swoje i innych.

      • Weź udział w akcji “Niepodległa do hymnu” – jak co roku, w samo południe 11 listopada włącz transmisję “Mazurka Dąbrowskiego” w radiu, telewizji lub zaśpiewaj z najbliższymi w domu albo na balkonie.

      • Weź udział w wydarzeniach kulturalnych online – obejrzyj w internecie “Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu” oraz wielu innych wydarzeń, ich wybór znajdziesz na stronie Programu “Niepodległa”.

      • Świętuj z Biało-Czerwoną – wywieś flagę na znak jedności i solidarności.

      • Skontaktuj się z bliskimi. Zadzwoń, napisz, sprawdź, co słychać u Twoich bliskich w kraju i za granicą – pokaż, że o nich pamiętasz w tym ważnym dniu.

      • Sprawdź, czy ktoś z Twoich sąsiadów nie potrzebuje pomocy – czasami wystarczy trochę życzliwości i rozmowa.


     • Organizacja pracy szkoły w dniu 2 listopada 2020 r.

      30.10.2020

      Informujemy, że 2 listopada br. nie jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      W tym dniu szkoła będzie pracować w trybie zwykłym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

      Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole ustalonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603) znajduje się w zakładce Kalendarz roku szkolnego.

       

     • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

      27.10.2020

      W związku z rozpoczęciem budowy sali gimnastycznej, a co za tym idzie wydzieleniem placu budowy, zmianie uległy drogi dojścia do budynku szkoły.

      - Wejście przez szatnię zostało zamknięte. Do szkoły wchodzimy wyłącznie wejściem głównym. 

      - Brama od ul. Żwirki i Wigury staje się wjazdem na plac budowy; jest niedostępna dla uczniów, rodziców i osób zmierzających do szkoły.

      - Brama od parkingu także zostaje dostępna tylko dla celów związanych z budową.

      - Wejście na plac szkolny dla uczniów, rodziców, pracowników szkoły etc. wyłącznie od strony ul. Antoniowskiej przez furtkę przy przedszkolu.

      Powyższe obowiązuje od 28 października br. do odwołania.

      Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczenie do minimum czasu postoju samochodów. 

      Za utrudnienia przepraszamy!

     • X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      05.10.2020

      01 października 2020r. odbył się w naszej szkole IV Szkolny Konkurs Tabliczki Mnożenia zorganizowany z okazji obchodów X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

      Nie obyło się bez rywalizacji grupowej,  kiedy to uczniowie poszczególnych klas zostali podzieleni na grupy i rozwiązywali zadania z zakresu tabliczki mnożenia. Liczyła się spostrzegawczość, refleks oraz poprawność obliczeń. Była to wspólna zabawa matematyczna, dzięki której uczniowie mogli utrwalić znajomość tabliczki mnożenia. 

      Uczniowie podjęli również próbę samodzielnej pracy z 2-minutowym testem z zakresu znajomości tabliczki mnożenia. Mistrzami tegorocznego konkursu zostali:

      I miejsce - Kinga Drogosz
      II miejsce - Ewa Tutaj
      III miejsce - Dawid Machoń

      Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom należą się wielkie gratulacje!  

     • Powszechny Spis Rolny 2020

      01.10.2020

      Szanowni Państwo

       

      Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.)
      na terytorium Polski przeprowadzany jest

      Powszechny Spis Rolny 2020

       

      Udział w spisie jest obowiązkowy

      Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

      Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

      • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
      • osób prawnych,
      • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

      Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

      ü  poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji,
      dostępnej pod adresem https://spisrolny.gov.pl

      ü  telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

      Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie mogą się spisać samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Kontakt bezpośredni z rachmistrzem będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną.

      Bezpieczeństwo danych spisowych

      Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

      Wszystkie zebrane od respondentów dane objęte są tajemnicą statystyczną.

      Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

       

      Zachęcamy do włączenia się w popularyzację Powszechnego Spisu Rolnego 2020

     • NARODOWE CZYTANIE ,,BALLADYNY” JULIUSZA SŁOWACKIEGO – 6 września 2020 r.

      25.09.2020

            Kto jeszcze nie zna dramatycznej historii Aliny i Balladyny, to właśnie ma okazję zajrzeć do tej tajemniczej książki, która jest aktualnie lekturą obowiązkową dla starszych uczniów szkoły podstawowej. To opowieść o dwóch siostrach, które poszły zbierać maliny. Ta, która nazbierałaby ich więcej, miała zostać żoną bogatego księcia Kirkora. Ale okazało się, że pracowitość staje się przyczyną zazdrości, małżeństwo nie daje szczęścia, a zbrodnia goni zbrodnię. Nic w tym dziwnego, jeśli główne bohaterki żyją w świecie pełnym czarów, gdzie fantazja miesza się z rzeczywistością, a wróżki też mają swoje ,,trudne sprawy”.

             Z okazji Narodowego Czytania młodzież i dorośli spotkali się 7 września w Szkole Podstawowej w Jackowie, żeby dla przyjemności wspólnie czytać ,,Balladynę”. Spotkanie odbyło się pod patronatem Gminnej Biblioteki w Kruszynie. Wzięli w nim udział pani Wójt Jadwiga Zawadzka oraz zaproszeni goście. Uczniowie, reprezentujący szkoły z terenu naszej gminy, czytali fragmenty dramatu z podziałem na role. Uczennice klasy VIII : Sandra Adamus, Kinga Drogosz, Nikola Kuś i Karolina Pruciak przygotowały scenę, gdy Balladyna – królowa jako sędzia musiała sprawiedliwie wydać wyrok na samą siebie. Zebrani mieli również okazję posłuchać zakończenia dramatu w wykonaniu przedstawicieli Urzędu Gminy. Spotkanie upłynęło  w  serdecznej atmosferze, a na deser podano smakołyki, wśród których królowały oczywiście maliny.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

      31.08.2020

      Serdecznie zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, która odbędzie się 1 września 2020r. 

      Msza Święta odbędzie się o godzinie 9:00 w kościele parafialnym w Widzowie, następnie prosimy o przejście uczniów do budynku szkoły. Spotkania z wychowawcami odbędą się w salach lekcyjnych.

      Prosimy rodziców o niewchodzenie do budynku szkoły z wyłączeniem rodziców klasy pierwszej, których zapraszamy na wspólne spotkanie z wychowawcą. 

      Wychowawcami klas w roku szkolnym 2020/2021 będą:
      klasa I - Aleksandra Kołaczkowska (na czas nieobecności p. Renaty Pruciak)
      klasa II - Magdalena Kubasik (na czas nieobecności p. Leny Żmudzińskiej)
      klasa III - Aneta Musiał
      klasa IV - Agnieszka Dróżdż
      klasa VI - Ewa Łęgwik
      klasa VII - Magdalena Bugara (na czas pełnienia funkcji wychowawcy klasy I przez p.Aleksandrę Kołaczkowską)
      klasa VIII - Arleta Łąpieś

      Rodziców uczniów klas pierwszych obowiązują maseczki ochronne, a wszystkich uczniów dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły.

       

     • Komunikat w sprawie wyników egzaminu ósmoklasisty 2020

      29.07.2020

      Informujemy, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane tegorocznym absolwentom 31 lipca br. o godzinie 10:00 w siedzibie naszej szkoły. Każdy absolwent otrzyma oryginał zaświadczenia oraz dwie kopie poświadczone przez dyrektora szkoły.

      Przy odbiorze nadal obowiązuje reżim sanitarny. 

      Jednocześnie przypominamy, że na przekazanie wyników egzaminu w sposób określony przez szkołę, do której dany absolwent kandyduje jest czas do 4 sierpnia br. do godz. 15:00

     • Nowoczesne nauczanie

      29.07.2020

       Uczenie się i nauczanie to procesy, w które należy wprowadzać zmiany- tego oczekują uczniowie. Chcą jak najczęściej wykorzystywać nowoczesne aplikacje ułatwiające naukę. Jedną z nich jest ,,wirtualna tablica", czyli padlet. Służy do gromadzenia w jednym miejscu materiału określonego przez prowadzącego nauczyciela.

        Uczniowie klasy V wspólnie z nauczycielką języka polskiego stworzyli ,,wirtualną tablicę", na której umieścili zdjęcia plakatów promujących czytanie książek. Link do padletu:
      https://pl.padlet.com/ewalegowik67/cnlpio01x5krrrhw

      Zapraszamy do obejrzenia !

     • #challenge matematyczny

      01.07.2020

      Matematyka - nazwana została królową nauk i w myśl słów Arystotelesa „jest miarą wszystkiego”. Wpłynęła w dużym stopniu na ukształtowanie świata, w którym żyjemy, dlatego warto zadbać o to, aby dzieci polubiły ją i po wielu latach nauki szkolnej wiązały z nią dobre doświadczenia i miłe wspomnienia.

      Podczas nauczania zdalnego dzieci klas V-VIII podjęły wyzwanie (#challenge matematyczny). Zadaniem ucziów było zaprezentowanie tematu: ,,Ja pośród matematyki" w formie fotografii. Jednym słowem - dzieci musiały odpowiedzieć sobie na pytanie z czym kojarzy im się matematyka.
      Dlaczego takie pytanie? - forma zadania była krótką analizą kilkumiesięcznej nauki zdalnej. Celem zadania było uświadomienie dzieciom, że nauka matematyki to nie okrutny obowiązek, ale przede wszystkim fascynaująca przygoda. 

      Interpretacje uczniów były bardzo różnorodne - w niektórych przypadkach zostały przedstawione miejsca pracy, biurka na których panuje porządek, na innych chaos. Kiedy jedni stawali na rękach, aby osiągnąć sukces - inni uczyli się na świeżym powietrzu. Pozostali uczniowie pokazali jakie treści czerpią z nauki matematyki. 
      Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć.

     • Wyniki Konkursu Matematycznego Kangur 2020

      01.07.2020

      W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, tegoroczny konkurs ,,Kangur Matematyczny 2020" został przeprowadzony drogą internetową, za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

      Miło nam poinformować, że uczniowie klasy II SP uzyskali w kategorii Żaczek następujące osiągnięcia:

      Eryk Kręciwilk - wynik bardzo dobry
      Dominik Płaska - wynik bardzo dobry

      Bartłomiej Drogosz - wyróżnienie

      Cieszymy się z sukcesu chłopaków i serdecznie gratulujemy!
      Wszystkich uczniów zachęcamy do podejmowania konkursowych wyzwań w następnym roku szkolnym.

     • Nagroda dla Oli Postawy uczennicy klasy VII

      30.06.2020

      Z przyjemnością informujemy, że uczennica naszej szkoły Aleksandra Postawa z klasy VII została nagrodzona w etapie wojewódzkim X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci odbywającego się pod hasłem "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz". W liście gratulacyjnym, jaki szkoła otrzymała od Dyrektora Oddziału Regionalnego w Częstochowie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czytamy, że Ola wykazała się dużą kreatywnością w zakresie swobody wypowiedzi artystycznej jak również wiedzą na temat zagrożeń w gospodarstwie rolnym. 
      Gratulujemy!

      List Prezesa KRUS: POBIERZ

     • Konkurs Papieski

      29.06.2020

      W ramach 100lecia urodzin naszego szkolnego patrona Jana Pawła II odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny pt.: „Święty Jan Paweł II – papież i misjonarz”.
      W konkursie wzięli udział uczniowie szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy.

      W kategorii przedszkolaków przyznano nagrody:
      I miejsce – Michał Głąb - Gminne Przedszkole w Widzowie
      II miejsce - Karina Bugaj  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lgocie Małej
      III miejsce – Urszula Kołaczkowska - Gminne Przedszkole w Widzowie
      Przyznano również wyróżnienia:
      Amelia Augustowska - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lgocie Małej
      Jan Miroś i Kaja Cieślak – Gminne Przeszkole w Kruszynie

      W kategorii klas I – III przyznano następujące nagrody:
      I miejca:
      Mateusz Knaś - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lgocie Małej
      Joanna Pioruńska - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lgocie Małej
      Dominik Płaska – Szkoła Podstawowa w Widzowie
      II  i III miejsca nie przyznano.

      Wyróżnienie otrzymują:
      Kuba Ciura - Szkoła Podstawowa w Widzowie
      Szymon Jędrzejkiewicz - Szkoła Podstawowa w Widzowie
      Lena Perlińska – Szkoła Podstawowa w Kruszynie

     • Komunikat!

      24.06.2020

      Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!
      W tym roku szkolnym, ze względu na panujący wciąż stan pandemii COVID-19, w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych, tj. 26 czerwca obowiązywać będą następujące zasady:

      • uczniowie przebywają w szkole w godzinach określonych harmonogramem
      • klasy : I, II, III, VI  wchodzą do budynku i z niego wychodzą wejściem głównym
      • klasy : V, VII, VIII wchodzą do budynku i z niego wychodzą wejściem przez szatnię
      • po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie 
      • na terenie szkoły uczniowie noszą maseczki
      • po wejściu do budynku wszyscy kierują się do wskazanych sal i zajmują wyznaczone miejsca
      • zachowujemy dystans społeczny
      • po spotkaniu z wychowawcami i otrzymaniu świadectw uczniowie opuszczają budynek; nie spacerują po korytarzach, nie oczekują na kolegów etc.
      • rodzice nie wchodzą do szkoły, oczekują na swoje dzieci przed budynkiem szkoły zachowując dystans społeczny.

      Prosimy o stosowanie się do powyższych zasad. Dziękujemy!

      Uwaga!
      Udział w spotkaniach z wychowawcami jest dobrowolny. Świadectwa można będzie odebrać także 29 i 30 czerwca w godzinach 9:00 – 14:00 (odbiór w sekretariacie szkoły) lub w innym czasie po telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

       

     • Światowy Dzień Roweru

      08.06.2020

      3 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Roweru. Został ustanowiony przez ONZ w 2018 roku, jest to więc nowe święto. Ma ono na celu popularyzację jazdy rowerowej jako ekologicznego środka transportu, sposobu rekreacji i uprawiania sportu. Jest to również sposób na aktywne spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Warto wspomnieć, że pomysłodawcą powstania tego święta jest Polak- były kolarz Leszek Sibilski.

      Uczniowie klas I-III postanowili wraz ze swoimi nauczycielami uczcić Światowy Dzień Roweru zdalną wycieczką rowerową.

     • Dzień Mamy w klasach I – III

      26.05.2020

       26 maja to wyjątkowy dzień dla wszystkich Mam, ponieważ obchodzą one swoje święto. Z tej okazji uczniowie klas I-III pragną złożyć wszystkim mamom najpiękniejsze życzenia:  dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, spełnienia najskrytszych marzeń oraz samyh cudownych chwil w życiu. My również dołączamy się do tych życzeń.

      W ramach prezentu dzieci przygotowały własne aranżacje piosenki  “Kocham Cię, Ti amo” oraz stworzyli piękne portrety swoich Mam. Zapraszamy do fotorelcji.

       

       

     • Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy

      26.05.2020

            Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8 -15 maja Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania oraz miejsc, w których można wypożyczyć książki, w poprawie jakości życia, edukacji oraz zainteresowania słowem pisanym szerokich kręgów społeczeństwa. 

           Nasi uczniowie również przyłączyli się do tej akcji, wykonując oryginalne zdjęcia z książkami lub przygotowując samodzielnie kolorowe lapbooki, czyli papierowe teczki z notatkami i rysunkami o swoich lekturach. ,,Zasmakowali” w książkach kreatywnie, wykorzystując wyobraźnię. A teraz pora podzielić się efektami, więc jako ,,doradcy smaku” - zapraszamy do galerii!

     • Konsultacje w kl.8 i udostępnienie biblioteki

      25.05.2020

      W oparciu o rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dn. 11 marca 2020 r. i rozporządzenie MEN z dn. 20 marca 2020 r. ustala się konsultacje dla uczniów klasy VIII oraz udostępnienie biblioteki w terminach jak niżej.

      Dryjka Renata- poniedziałek 1330-1500
      Gałkowska-Galas Anita- poniedziałek 1430-1600
      Kowalik Justyna – poniedziałek 1430-1515
      Ks. Z. Jeż- wtorek 800-900
      Kuźnicka Agnieszka- wtorek 1045-1225
      Pochwat Katarzyna - wtorek 1235-1320
      Łąpieś Arleta- środa 1240-1410
      Dróżdż Agnieszka- środa 1240-1505
      Dróżdż Karol - czwartek 855-940
      Rorat Sylwester- poniedziałek 1330 -1430 i piątek 1330 -1430

      Biblioteka :
      Renata Dryjka  - czwartek 12:00 – 15:00
      Ewa Łęgowik – wtorek i środa 8:00 - 9:30

      Harmonogram obowiązuje od 25 maja br. do 7 czerwca br.

      Na konsultacje i do biblioteki uczeń przychodzi we własnej maseczce, a przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce płynem udostępnionym przez szkołę.

     • Światowy Dzień Pszczół

      20.05.2020

      20 maja obchodzony jest ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Pszczół. Dzięki pszczołom mamy nie tylko miód, który jest bardzo smaczny i zdrowy. Pszczoła to niesamowity owad, od którego uzależnione jest pożywienie i życie człowieka. Uczniowie z klas I-III naszej szkoły mają świadomość, jak ważne są to owady. Wiedzą również jakie niebezpieczeństwa czyhają na pszczoły w środowisku naturalnym. Dlatego też uczcili Światowy Dzień Pszczół wykonując prace plastyczne, których bohaterami są te wyjątkowe owady.

     • Dzień Języka Ojczystego

      27.05.2020

            W tym roku Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole okazał się cyfrowym wyzwaniem dla uczniów kl. V-VIII, ponieważ wzięli udział  w konkursie czytelniczym z wykorzystaniem kodów QR. Najpierw musieli odnaleźć ukryte w różnych częściach budynku kolorowe kartki, na których zaszyfrowano cytaty z lektur obowiązkowych. Następnie korzystali ze skanera w telefonie i po odczytaniu fragmentu zapisywali tytuł oraz autora książki. Wspólna wędrówka szkolnymi korytarzami tropem QR kodów stała się okazją do rywalizacji oraz powtórki przed czekającym ósmoklasistów egzaminem. Nagrodą dla spostrzegawczych i wytrwałych były oceny z j.polskiego.

     • WAŻNY KOMUNIKAT! Kangur Matematyczny!

      20.05.2020

      W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

      W związku z powyższym każdy z uczestników konkursu otrzyma od szkolnego koordynatora swój indywidualny LOGIN i HASŁO, dane posłużą do logowania podczas sesji próbnej konkursu oraz podczas sesji konkursowej.
      Bardzo proszę o sprawdzenie swoich skrzynek mailowych - mail został wysłany za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus Synergia.


      Ze względu na inny charakter Konkursu w tym roku, czas na rozwiązanie zadań został wydłużony do 90 minut.

      Uczestnicy Konkursu proszeni są o zapoznanie się z dokumentem:

      Instrukcja dla uczestnika konkursu (plik PDF)

      Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

     • Wewnątrzszkolny konkurs „Ocalić planetę”

      20.05.2020

      Konkurs ogłoszony został w związku ze Światowym Dniem Pszczół ustanowionym przez ONZ, który obchodzimy 20 maja 2020 roku.

      Termin nadsyłania prac to 24 maj 2020 roku.

      Ogłaszamy konkurs związany z pszczołami. Dokładna informacja została umieszczona też na dzienniku elektronicznym. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.Praca może być dowolna wg pomysłu ucznia: plakat, rysunek, film, rzeźba, prezentacja co tylko sobie uczniowie wymyślą. Prace prosimy wysyłać do Pana Dróżdża.Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym  oraz do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów a także uświadomienia uczniom znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.Pamiętać należy, że pszczoły są coraz bardziej zagrożone przez działalność człowieka. Poprzez zapylanie pozwalają na przetrwanie naszych ekosystemów. Prawie 90% światowych gatunków dziko kwitnących roślin, ponad 75% światowych upraw spożywczych, 35% światowych gruntów ornych zależy całkowicie lub częściowo od zapylania przez zwierzęta. Wszyscy liczymy na owady, ponieważ jak podobno powiedział Albert Einstein „Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia”.

      Zdjęcie pochodzi ze strony: https://www.un.org/en/observances/bee-day

     • Prezent dla Ojca Świętego Jana Pawła II

      19.05.2020

      18 maj to dzień, w którym urodził się nasz ukochany -teraz już – Ojciec Święty Jan Paweł II. W tym roku to już okrągła, 100-tna rocznica. Karol Wojtyła, bo tak nazywał się późniejszy papież, przyszedł na świat w 1920r. w Wadowicach gdzie „wszystko się zaczęło”. Na papieża został wybrany w 1978r i od tej chwili jako następca św. Piotra kroczył przez świat. W czasie swojego pontyfikatu, Polskę odwiedził aż dziewięć razy. W czasie jednej z wizyt wspominał kremówki, na które wraz z kolegami poszedł po maturze. Maturę zdawał oczywiście w swoich rodzinnych Wadowicach. Wiemy również, iż Jego ulubioną pieśnią była „Barka”.

      Jako, że patronem naszej szkoły jest właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II, nie mogliśmy zapomnieć o dniu Jego urodzin. Z tej okazji uczniowie klas I-III ,pomimo trudnego dla nas czasu, przygotowali piękne prezenty, którymi chcą się podzielić z innymi. Co to za prezenty? Oczywiście „Barka” i kremówki.

      Ojcze Święty – czuwaj nad nami. Jakże aktualne są teraz Twoje słowa :”Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.”

       

       

     • Plastyka w klasach I-III

      14.05.2020

      Plastyka "zdalna" okazuje się całkiem sprawna. Uczniowie zasypali moją skrzynkę mailową swoimi pracami, piszemy, rozmawiamy, poprawiamy, plotkujemy, wymieniamy poglądy, podpowiadamy... Brakuje nam tylko spojrzeń w oczy, tryskającej radości i ciepłych uścisków. 

      Jesteśmy w tym trudnym czasie razem i razem staramy się przezwyciężać lęki, problemy i niepewność!

      Razem nam się WSZYSTKO UDA!

      a JAK DZIAŁAMY, wystarczy spojrzeć...

     • Warsztaty z programowania

      13.05.2020

       Nasza szkoła dołączyła do programu “Szkoła z Gigantami” organizowanego przez szkołę @Giganci Programowania. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

      Wszystkich naszych uczniów zapraszamy do zapisów na darmowe warsztaty z programowania. Młodsi uczniowie (9 - 12 lat) mogą wziąć udział w zajęciach z podstaw programowania w Scratch oraz tworzeniu aplikacji w App Inventorze. Starsi uczniowie natomiast będą mieli okazję do rozpoczęcia przygody z programowaniem w języku Python. Warsztaty są całkowicie bezpłatne i podzielone są na 2 grupy wiekowe (9-12 lat oraz 13-18 lat), dla których program został specjalnie dopasowany. Warsztaty będą prowadzone w formie webinaru. Każde spotkanie trwa 2 godziny lekcyjne (1,5 h).

      Zapisów można dokonywać poprzez link:https://giganciprogramowaniaformularz.edu.pl/app/SzkolaZGigantami

      Serdecznie zapraszamy również Rodziców naszych uczniów do udziału w bezpłatnym webinarze “Bezpieczny Internet Online”. Będą to darmowe warsztaty adresowane specjalnie do rodziców. Podczas warsztatów nasi trenerzy edukują m.in. o tym, czym jest dark web oraz jak bronić się przed atakami hakerskimi. Webinar odbędzie się w terminach: 14.05 i 21.05.Zachęcamy do rejestracji poprzez stronę:https://giganciprogramowaniaformularz.edu.pl/app/BezpiecznyInternet

     • Majowe Świętowanie

      07.05.2020

      Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta. 1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 2 Maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to czci polskie barwy narodowe. Dzień 3 maja, upamiętnia przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, jakim była Konstytucja 3 maja z 1791 roku.

      Uczniowie klas I-III święta majowe uczcili w wyjątkowy sposób: ozdobili swoje domy flagami, stworzyli ciekawe biało-czerwone dekoracje oraz pochwalili się swoimi zdolnościami kulinarnymi – warunek był jeden: kolor biały i czerwony i ma być smakowicie. Zapraszamy do fotorelacji.

     • Dzień Ziemi

      03.05.2020

      22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi znany również jako Światowy Dzień Ziemi, uważany za największe ekologiczne święto świata.  Obchodzone jest od 1970r, w Polsce od 1990r. Jako pierwszy  z inicjatywą jego obchodów wystąpił na konferencji UNESCO poświęconej środowisku naturalnemu John McConnell w 1969r.  Obecnie jest ono obchodzone aż w 192 krajach.  W tym roku może trochę inaczej niż dotychczas. 

      Dbajmy o naszą planetę, bez niej-nie będzie nas.

      Oto jakie pomysły mają uczniowie klas I-III z naszej szkoły, którzy wykonali piękne prace plastyczne             w temacie „Ratujmy Ziemię”.

     • Mali architekci

      01.05.2020

      Uczniowie klasy II w ostatnim czasie zamienili się w architektów i  stworzyli mini makiety domów współczesnych oraz domów trochę starszych  niż te, które budujemy  obecnie.  Oto ich prace.

     • Informacja dla rodziców

      20.03.2020

      Informacja dla rodziców w związku z rekrutacją do przedszkola i klasy I  na rok szkolny 2020/2021

      Szanowni Rodzice,

      W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz ograniczeniem związanym z niebezpieczeństwem zarażenia się koronawirusem COVID 19 informujemy, że  terminy rekrutacji nie ulegną zmianie i kolejne etapy będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, określonym Zarządzeniem Nr 7/2020 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 20 stycznia 2020r. Zmianie ulega jedynie sposób pobierania i przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.
      Dokumenty (wnioski, oświadczenia) pobrać należy ze strony przedszkola lub szkoły, a następnie  przesłać drogą elektroniczną -  e-mailem w formie skanów, fotografii itp. na adres danej placówki.

      1. Gminne Przedszkole w Widzowie – gpwidzow@gmail.com
      2. Szkoła Podstawowa w Widzowie – spwidzow@gmail.com

       

       

     • Specjalnie dla ósmoklasistów

      18.03.2020

      Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

      Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych, który będzie publikowany codziennie do 25 marca.

      Każdy taki zestaw będzie się składał z:

      • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
      • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
      • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

       

      Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

       

     • Ogłoszenie

      14.03.2020

                                                                                Widzów dn. 13.03.2020 r.

       

       

      Korzystając z uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej

       im. Ojca Św. Jana Pawła II

      podaję do wiadomości Parafian Parafii Nawiedzenia NMP w Widzowie

       

      W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i gwałtownie zwiększającą się liczbą osób zakażanych wirusem SARS-CoV-2, odpowiadając także na apele ze strony władz państwowych i samorządowych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej rekolekcje szkolne i parafialne oraz wszelkie spotkania formacyjne (do bierzmowania) przy Parafii nie odbędą się (do odwołania)!

      Osoby chore na jakiekolwiek choroby (przeziębienia, osłabienie, katar, kaszel, podwyższona temperatura  itd.) jak również osoby, które czują obawę przed zarażeniem zachęcam do udziału we mszy św. transmitowanej  na żywo w  TV, radiu lub Internecie. Uczestnicząc we mszy św. transmitowanej na żywo możemy przyjąć komunię św. w sposób duchowy o ile jesteśmy w stanie łaski uświęcającej.

      Dla osób, które chcą uczestniczyć w życiu religijnym osobiście msze św., spowiedź św. i inne nabożeństwa są odprawiane wg normalnego porządku w kościele parafialnym.

      Osoby obłożnie chore jeśli mają tylko taką potrzebę mogą korzystać z sakramentu chorych, spowiedzi czy komunii św. w domu. Bardzo proszę najbliższych bądź opiekunów o poinformowanie tych osób o takiej możliwości oraz kapłana.

                                                                  Ks. Proboszcz Zbigniew Jeż

     • Szkoła będzie zamknięta!

      11.03.2020

      Decyzją rządu od czwartku 4,58 mln uczniów z 24 tys. szkół w całym kraju nie będzie miało lekcji, od poniedziałku szkoły zostaną zamknięte. Zamkniętych zostanie także 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 1,41 mln dzieci. Dotyczy to zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych.

      Nasza szkoła w związku z tym też będzie zamknięta od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca. W czwartek i piątek, tj.12-13 marca zapewnimy wyłącznie opiekę tym uczniom, których rodzice ze względu na charakter pracy lub sytuację domową muszą mieć czas na zorganizowanie opieki nad swoimi dziećmi w okresie, kiedy szkoła będzie zamknięta.

      Uwaga !
      14 dni zawieszenia zajęć to nie jest „okres ferii ani czas wolny”. To czas kwarantanny. Apelujemy o odpowiedzialność!

              

     • Sportowcy z Widzowa na boiskach ekstraklasy

      06.03.2020

      W dniu 28 lutego 2020 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Widzowie eskortowali piłkarzy na boisko w meczu ekstraklasy Raków Częstochowa - Piast Gliwice. Uczniowie z Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Polonia - Unia Widzów z sekcji piłki nożnej i piłki ręcznej mieli również przyjemność wyprowadzania piłkarzy na boisko w grudniowym meczu Raków - Górnik Zabrze. Oba te spotkania zakończyły się wygraną Rakowa.

      Mieszkańcy Widzowa są stałymi bywalcami na meczach ekstraklasy z udziałem Rakowa Częstochowa, na meczu z Cracovią było 50 osób, na meczu z Górnikiem Zabrze - 100 osób, z Legią Warszawa i Piastem Gliwice - po 60 osób. Organizatorem tych wyjazdów i eskorty jest trener Rorat Sylwester. Być może któryś z tych młodych adeptów z eskorty zagra w przyszłości w takich wspaniałych meczach ekstraklasy. Piłka jest nieprzewidywalna więc wszystko może się zdarzyć.

     • Piłkarze pierwszej drużyny RKS Raków Częstochowa w Widzowie

      17.02.2020

      W czwartek 13 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej i przedszkola w Widzowie mieli przyjemność gościć piłkarzy Rakowa Częstochowa - Kamila Piątkowskiego i Bryana Nouviera. Głownym celem spotkania, które odbyło się w sali OSP w Widzowie było promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych. Podczas spotkania każdy z uczniów mógł zadać pytanie, uzyskać wymarzony autograf, jak również otrzymać pamiątkowy kalendarz i wizytówkę swojego ulubionego piłkarza Rakowa. Piłkarze opowiadali o swoich pierwszych krokach stawianych na boisku, o tym jak wygląda ich codzienny dzień lub tydzień treningowy.

      Spotkanie to odbyło się dzięki współpracy Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Polonia-Unia Widzów, który jest klubem partnerskim Akademii RKS Raków Częstochowa.

     • 11 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu

      16.02.2020

      Głównym celem Dnia Bezpiecznego Internetu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Więcej informacji: https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

      Dzień Bezpiecznego Internetu odbywał się pod hasłem Działajmy razem!

      W tym roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach dot. bezpieczeństwa w sieci. Dzieci z klas I-III bardzo chętnie współpracowały podczas zajęć, na których miały okazję poznać zalety i wady Internetu. Podczas zajęć dzieci kolorowały obrazki, na których były przedstawione zasady bezpieczeństwa w sieci.

      Starsi uczniowie z klas V-VI i VII-VIII mieli za zadanie samodzielnie wypisać korzyści i zagrożenia, których mogą doświadczyć podczas codziennego korzystania z Internetu. Uczniowie z dużym zaangażowaniem pracowali podczas zajęć – tworząc przy tym bardzo treściwe plansze, na których zapisali wiele przykładów.

      Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak zachowywać się bezpiecznie w Internecie. Pogadanka została poparta przykładami, zostały zaprezentowane animowane filmy, na których dzieci mogły zaobserwować błędne zachowania w Internecie. Podczas rozmów mieliśmy okazję wyjaśnić dzieciom jakie poprawne zachowania powinny przejawiać podczas pojawiających się zagrożeń.

      Dodatkową inicjatywą ogłoszoną przez nauczycieli było przygotowanie na ten dzień plakatów przez dzieci o tematyce bezpieczeństwa w sieci. Natomiast po przeprowadzonych zajęciach każdy z uczniów mógł wziąć udział w teście wiedzy online o bezpieczeństwie w Internecie.

      Tegoroczną akcję DBI przeprowadzili: Arleta Łąpieś i Karol Dróżdż.

       

     • Góralski Bal Karnawałowy

      13.02.2020

      4 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy na góralską nutę. Zabawę poprowadziły Panie animatorki z “Alee Frajdy”.  Najmłodsi uczniowie poprzebierali się w piękne stroje, u dziewczynek przeważały stroje góralek I księżniczek a u chłopców -superbohaterów. Jedną z niespodzianek przygotowanych na bal była wizyta sympatycznej żółtej posaci – Minionka, wszystkie dzieci zatańczyły  z nim do piosenki YMCA  oraz pozowały do zdjęć. W zabawach brali udział także uczniowie starszych klas I wcale się tego nie wstydzili. Dla uczniów przygotowany został również słodki poczęstunek.

      Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.

     • Zimowy obóz sportowy

      21.02.2020

           Najlepszą formą wypoczynku jest aktywny wypoczynek, wiedzą o tym ci uczniowie, którzy byli uczestnikami wyjazdu na zimowy obóz sportowy do Murzasichle w pierwszym tygodniu ferii.

      Uczniowie pod opieką nauczycieli: Justyny Milejskiej-Cień i Marka Smolińskiego mogli poznawać piękno przyrody tatrzańskiej, doskonalić umiejętność jazdy na nartach i łyżwach oraz spróbować szaleńczej jazdy na snowtubingu.

      Murzasichle to miejscowość turystyczna u podnóża Tatr, w kotlinie między Gubałówką a masywem Giewontu. Swym urokiem zachwyca o każdej porze roku. Odznacza się bogactwem przyrody i umiejętnością łączenia tradycji folkloru podhalańskiego z walorami nowoczesnej miejscowości.

      Uczestnicy wyjazdu aktywnie spędzali czas na stoku i lodowisku, doskonaląc swoje umiejętności narciarsko-łyżwiarskie, natomiast wieczorami mogli zregenerować swoje siły, korzystając z basenu.

      Jednym z punktów programu wyjazdu była wycieczka do Zakopanego, w czasie której odwiedziliśmy słynne Krupówki i wjechaliśmy na Gubałówkę.

      Byliśmy również w Termach Podhalańskich, które okazały się dla uczniów nie lada atrakcją.

                  Uczniowie wrócili zadowoleni i bogatsi o kolejne nowe doświadczenia.

       

     • OGŁOSZENIE!

      31.01.2020

      Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie organizuje jednodniową wycieczkę do Oświęcimia – Pszczyny w następujących proponowanych terminach: 28, 29 lub 30 kwietnia 2020r. Zapraszamy  uczniów klas VII ,VIII, rodziców oraz mieszkańców Widzowa. W programie wycieczki: zwiedzanie obozu Auschwitz – Birkenau (ok. 3 godz.) oraz Muzeum Zamkowego  w Pszczynie.

      Koszt wycieczki wynosi 150 złotych. W cenie: przejazd autokarem, bilety wstępu, ubezpieczenie, opieka pilota wycieczki.

      Uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do p. Agnieszki Kuźnickiej lub wychowawców, a pozostałe chętne osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami  34 320 28 08, 668 032 033.

       Serdecznie zapraszamy!

     • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "CHOINKA ŚWIĄTECZNA"

      16.02.2020

      Mam przyjemność poinformować że uczennica naszej szkoły Aleksandra Postawa zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "CHOINKA ŚWIĄTECZNA".

       Organizatorem  konkursu była Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie.

       Na konkurs wpłynęło 589 prac ze 107 szkół i placówek. Komisja Konkursowa stanęła przed nie lada wyzwaniem, dwie sale zapełnione przepięknymi pracami wprowadzały w świąteczny nastrój, a jednocześnie sprawiały, że wybór był bardzo trudny.

      Organizator Konkursu powołał profesjonalne Jury, które podjęło się tego zadania. Przewodnicząca Jury :

      - dr Marzena Bogus Spyra – wykładowca Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, plastyk, arteterapeuta, metodyk, pedagog, historyk wychowania.,

      Członkowie:

      - Sylwia Kurcab – nauczyciel konsultant, metodyk nauczania plastyki Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie,

      - Sylwia Szczygłowska – dyrektor, nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie,

      - Magdalena Olejnik – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 24 w Częstochowie,

      - Ludmiła Langier – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 25 w Częstochowie, współorganizator konkursu (sekretarz Komisji).

      Jury oceniało prace pod kątem samodzielnego wykonania, doboru materiałów i estetyki kolorystycznej. Podkreślono duże zaangażowanie uczestników i wyjątkową dbałość o szczegóły.

      Po uzyskaniu akceptacji Śląskiego Kuratora Oświaty i wpisaniu konkursu na listę konkursów kuratoryjnych uczestnik może uzyskać 3 punkty za zajęcie pierwszego miejsca, które zostaną wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (jako szczególne osiągnięcia). 

      Gratulujemy!

     • Na te zawody będzie największe zapotrzebowanie

      05.02.2020

      Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę zawodów, które będą najbardziej potrzebne na rynku krajowym i w poszczególnych  województwach. Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Ponadto w załączniku do obwieszczenia znajdują się najbardziej pożądane zawody w poszczególnych województwach.

      W zakładce DORADZTWO ZAWODOWE znajduje się pełny wykaz tychże zawodów w ujęciu krajowym i wojewódzkim. Zachęcam do zapoznania się z treścią dokumentu zwłaszcza tych uczniów, którzy swoją ścieżkę kariery wiążą ze szkolnictwem branżowym.

      Doradca zawodowy – Ewa Kosińska  

     • Orszak Trzech Króli

      07.01.2020

      6 stycznia po raz kolejny ulicami Widzowa przeszedł Orszak Trzech Króli. Korowód wiodła betlejemska gwiazda, za którą na ustrojonym wozie podążali trzej mędrcy oraz Maryja z Józefem. Za nimi dumnie kroczyli uczniowie naszej szkoły- aktorzy poszczególnych inscenizacji oraz pozostali uczestnicy orszaku trzymający w rękach kolorowe balony. Kolor czerwony symbolizował króla Europy- Kacpra, kolor zielony- króla Azji-Melchiora, natomiast kolor niebieski- króla Afryki-Baltazara.

      Korowód wzbogacały inscenizacje przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pań: Aleksandry Kołaczkowskiej, Agnieszki Kuźnickiej i Justyny Milejskiej-Cień.

      Uczniowie zaprezentowali: taniec aniołów, radość pasterzy z narodzenia dzieciątka, walkę dobra ze złem.

      Orszak dotarł do kościoła, w którym przed obliczem narodzonego Jezusa trzej królowie złożyli dary: mirrę, kadzidło i złoto.

       

     • eTwinning Label dla projektu Musik-mein Hobby

      06.01.2020

      eTwinning Label  to certyfikat przyznawany szkole za przystąpienie do programu eTwinning. W tym roku szkolnym uczniowie klasy VII rozpoczęli współpracę nad projektem pt. Musik-mein Hobby. Projekt został zarejestrowany w Krajowym Biurze eTwinning Polska i otrzymał pozytywną opinię. Współpraca odbywa się na platformie TwinSpace, na której uczniowie poznają siebie wzajemnie, relacjonują swoje zainteresowania i wymieniają się swoimi upodobaniami muzycznymi.

       Jednym z najważniejszych elementów tego projektu jest współpraca pomiędzy nauczycielami, uczniami, szkołami, rodzicami i lokalnymi władzami. W ramach eTwinningu nauczyciele współpracują i organizują zadania dla swoich uczniów, którzy odgrywają aktywną rolę, komunikują się, badają, podejmują decyzje, okazują sobie szacunek i zdobywają umiejętności XXI wieku. W projektach eTwinning każdy członek zespołu ma coś do zrobienia. Uczniowie klasy VII prezentują szeroki wachlarz zainteresowań, są zmotywowani do praktycznej nauki języka niemieckiego i do innowacyjnego sposobu  prezentowania swoich umiejętności językowych; jako zespół klasowy posiadają potencjał, który pozwoli im odnieść sukces w tym przedsięwzięciu.

      Uczniowie znają kryteria sukcesu w projekcie, ponieważ mają jasno określone cele, a są to: udzielanie podstawowych informacji o sobie w języku niemieckim (dane osobowe i zainteresowania), poznanie popularnych utworów muzycznych z krajów niemieckojęzycznych, nagranie covera niemieckiego utworu, posługiwanie  się technologiami ICT i współpraca w grupie.

      Projekt trwa od 30 listopada 2019 do 31 marca 2020. Efektami końcowymi będą: prezentacja multimedialna, filmiki o zainteresowaniach uczniów i nagranie piosenki przez każdą grupę projektową.  Założycielem i opiekunem projektu jest nauczycielka języka niemieckiego Katarzyna Pochwat.

     • Podziękowanie

      24.12.2019

      Człowiek jest dobry nie przez to, kim jest,
      lecz przez to, czym dzieli się z innymi
      ...”
                                                            Jan Paweł II                                   

       

      PODZIĘKOWANIE

       

      Mieszkańcom  Widzowa  składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy szczerego uznania za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jamrozowiźnie.

         

                                                                  Dyrektor Szkoły – Pani Ewa Kosińska

                                                         i Szkolny Klub Wolontariatu wraz z opiekunem -

                                                                         Panią Agnieszką Kuźnicką

       

       

     • Jasełka

      04.01.2020

      20 grudnia to dzień na który uczniowie czekali z niecierpliwością. W ten dzień uczniowie spotkali się przy wigilijnych stołach w zaciszu swoich klas, w trakcie których wraz z wychowawcami śpiewali kolędy i składali sobie życzenia. 

      ,,Uwierz w Święta" to hasło pod którym kryje się historia tegorocznych jasełek w wykonaniu uczniów klas VII i VIII.

      Przedstawienie „Uwierz w święta” to nowoczesna wersja tradycyjnych jasełek. Nasi aktorzy wcielili się m.in. w rolę gwiazdy betlejemskiej, która rozpadła się na trzy kawałki, Maryi i Józefa, biznesmenów i policjantów. Mieliśmy również rodzinę, która przy stole wigilijnym oczekiwała na "pierszą gwiazdkę", aby rozpocząć wieczerzę wigilijną.

      Przedstawienie miało nam przypomnieć jakie powinny być rodzinne święta, że nie powinniśmy zapominać o rodzinie, najbliższych i cieszyć się że  wspólnie spędzonego czasu. 

      Uroku przedstawianym scenom dodał udział  aniołków- uczennic z klasy V, które odśpiewały kolędy i pastorałki wprowadzając nas w magię tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.

       

     • Mikołajki

      11.12.2019

      6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Od samego rana z każdej strony biegali po korytarzach uczniowie ubrani na czerwono, w pięknych mikołajkowych czapkach. Tego dnia gościliśmy w szkole Świętego Mikołaja. Dzieci młodszych klas przywitały go z ogromnym entuzjazmem. Serdecznie dziękujemy Świętemu Mikołajowi za odwiedziny i obdarowanie prezentami najmłodszych uczniów naszej szkoły.

      Tego dnia rozstrzygnięty został konkurs plastyczny - dzieci otrzymały drobne upominki. Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy!

     • Ogłoszenie !

      01.12.2019

      Dyrektor i nauczyciele
      Szkoły Podstawowej w Widzowie
      serdecznie zapraszają wszystkich rodziców na zebranie,
      które odbędzie się 02 grudnia 2019r. (poniedziałek)
      o godzinie 16:00
      .
      Na ten dzień zaplanowane jest również spotkanie z Panią Karoliną Gontkowską - dietetykiem.

      Serdecznie zapraszamy!

       

       

     • Dzień PLUSZOWEGO MISIA

      11.12.2019

      W piątek 29 listopada uczniowie świętowali Dzień Pluszowego Misia. Każda klasa przygotowała prezentację dot. misia z bajki.

      Klasa I zaprezentowała misia z bajki ,,Masza i niedzwiedź" 
      klasa II - miś Colargol
      klasa III - Tęczowe misie
      klasa V - miś Uszatek
      klasa VI - miś Paddington
      klasa VII - miś Gumiś
      klasa VIII - Kubuś Puchatek

      Podczas krótkiego apelu dzieci poznały historie wielu Misiów i wspólnie zaśpiewały wesołe piosenki z każdej w/w bajki o Misiach. 

     • Konkurs InstaLogik

      20.11.2019


      InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze samodzielne kroki. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami logicznymi oraz prostymi zadaniami programistycznymi, które wprowadzają uczniów w świat programowania. W ogólności jego celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i programistycznych młodzieży oraz propagowanie myślenia komputacyjnego. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięło 5 osób, z których 4 przeszły do II etapu. Gratulujemy i trzymamy kciuki za rozwiązujących zadania w następnych etapach.

     • ,,Znam ptaki Polski"

      19.11.2019

      W dniu 17 listopada 2019 w Hali Sportowej w Mykanowie nastąpiło rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w powiatowym konkursie ornitologicznym dla uczniów szkół podstawowych.

      Organizatorami konkursu pt. ,,Znam ptaki Polski” byli Zespół Szkół w Mykanowie oraz PZHKiPE Oddział Częstochowa. Cele konkursu to:

      pogłębianie wiedzy na temat ptaków, rozwijanie zainteresowań ornitologicznych, motywowanie do ochrony gatunkowej ptaków, uświadamianie korzyści  wynikających z hodowli ptaków.

      Uczennice naszej szkoły Aleksandra Postawa i Karolina Pruciak (kl.VII) zajęły I miejsce,
      Mateusz Grabny (kl.V) i Aleksandra Postawa (kl.III) zajęli II miejsce,
      a Diana Kręciwilk (kl.II) otrzymała wyróżnienie.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     • SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ ŚWIĘTY MIKOŁAJ” Czekamy na Świętego Mikołaja

      19.11.2019

      REGULAMIN KONKURSU

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-III, V-VIII.

       

       2. Cel konkursu:

      -     rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację postaci Świętego Mikołaja; 

        -    zachęcanie uczniów do czynnego zainteresowania tematyką mikołajek oraz   tradycją Świąt    Bożego   Narodzenia;

      -     rozwój umiejętności artystycznych wśród dzieci, kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki;

      -     popularyzowanie wiedzy plastycznej, wzbogacanie warsztatu plastycznego, pobudzanie wyobraźni plastycznej;

       -    prezentacja twórczości dziecięcej, promocja umiejętności i talentów.

      -      popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;

      -      wymiana doświadczeń artystycznych.

       

      3. Warunki uczestnictwa:

       -  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt.  ”Święty Mikołaj ”.

      - Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie jedną pracę  wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (np. techniki rysunkowo - graficzne, malarskie, płaskie - collage,    wydzieranka z gazety lub kolorowego papieru, wyklejanka różnymi materiałami plastycznymi itp.)

      Uczniowie klas I - III format pracy A3

      Uczniowie klas V - VIII format pracy A2

             Wysokość formatu A2: 594 mm = 59,4 cm
      Szerokość formatu A2: 420 mm = 42,0 cm

      -   Pracę należy zaopatrzyć w czytelny opis zawierający:

           imię i nazwisko autora, oraz klasę.

       

       4.  Prace oceniane będą w następujących kategoriach :

      -   Uczniowie kl. I-III

      -   Uczniowie kl. V-VIII

       Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawców klas   do dnia 29. 11. 2019 r.     

                             

       5.  Zasady przyznawania nagród:

      -   O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury

      -   Komisja konkursowa przy przyznawaniu nagród będzie brała pod uwagę:

      • pomysłowość,
      •  trafność i poprawność ukazania tematu pracy,
      •  jakość i estetyka wykonania,
      •  oryginalność zastosowanej techniki plastycznej.

       

      6.  Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej  www.szkolawidzow.pl

       

      7.  Najciekawsze prace (wyłonione przez powołane jury) zostaną nagrodzone, a wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom oraz wyróżnionym w konkursie nastąpi 6 grudnia w dzień mikołajek.

       

           Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.

     • #DzieciUcząRodziców

      14.11.2019

      Nasza Szkoła przyjęła zaproszenie Centrum Rozwoju Lokalnego do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. "Dzieci uczą rodziców". Celem akcji wsparcie procesu edukacji uczniów klas I-III, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji "Dzieci uczą rodziców". 

      W ramach akcji wszystkie zgłoszone placówki każdego miesiąca będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji na tematy związane z bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji "Dzieci uczą rodziców".

      Udział w akcji jest darmowy. W trakcie trwania całej akcji przewidziano konkursy z nagrodami dla dzieci i uczestniczących placówek.

      Regulamin akcji dostępny na platformie zgłoszeniowej: www.edu.crl.org.pl

      #DzieciUcząRodziców

        

     • Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości

      11.11.2019

      Dnia 8 listopada 2019r. odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęła się część artystyczna. Pod kierunkiem p. Agnieszki Kuźnickiej uczniowie klasy V, VII i VIII w przystępny i obrazowy sposób przypomnieli losy naszej Ojczyzny  w programie muzyczno- poetyckim z wykorzystaniem pokazu multimedialnego. Społeczność szkolna z zainteresowaniem oglądała występy uczniów i wysłuchała uważnie tej szczególnej lekcji historii.

     • ,,Szkoła do Hymnu"

      10.11.2019

      Szkoła Podstawowa w Widzowie dołączyła do ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła do hymnu". W piątek, 8 listopada cała społeczność szkolna wraz z Panią Dyrektor i nauczycielami zaśpiewali o symbolicznej godzinie 11:11 Mazurka Dąbrowskiego. Zapraszamy do obejrzenia wideo.

     • Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

      06.11.2019


      Uczniowie z kl. I-VIII przygotują pod opieką wychowawców stół ze zdrowymi przekąskami (minimum 10 różnorodnych dań np. kanapki, koreczki owocowe, warzywne itp.) Wszystkie klasy wezmą udział w konkursie na najzdrowsze szkolne śniadanie. Ocenie będzie podlegać: zdrowy skład przekąsek, oryginalność i pomysłowość w udekorowaniu potraw oraz stołu. Specjalnie powołana komisja dokona oceny przygotowanych stołów. Po ogłoszeniu wyników uczniowie będą mogli przystąpić do degustacji przekąsek. Nagrodą za pierwsze trzy miejsca jest ,,dzień bez pytania” dla klasy. 

      Uczestnikom życzymy – smacznego!

     • Akcja „Znicz”

      06.11.2019

      Już tradycją stało się, że uczniowie naszej szkoły włączają się aktywnie 1 listopada w zapalanie światełka na grobach zapomnianych, grobach mających szczególną historię związaną z ludźmi walczącymi o naszą wolność, nierzadko grobach symbolicznych. Jest to doskonała historia patriotyzmu. Powinno się pomyśleć przez chwilę o tych, którym nikt nie zapali światełka, nikt się nie zatrzyma, nie odmówi modlitwy. Przez takie  działania może przyjdzie kiedyś ktoś, kto będzie miał dodatkowy znicz,  zatrzyma się, zapali lampkę, odmówi modlitwę, przystanie w zadumie.

     • Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich” dla dzieci i młodzieży

      06.11.2019

      Organizator ogłaszając konkurs miał na celu wzbogacenie wiedzy historycznej dotyczącej Powstań Śląskich poprzez umożliwienie przedstawienia indywidualnej interpretacji tematu historycznego w formie plastycznej.
      Konkurs poprzez plastyczną wypowiedź zachęcał młode pokolenia aby uczcić 100-lecie Powstań Śląskich i pamiętać o patriotyźmie Powstańców Śląskich, dzięki którym Górny Śląsk został przyłączony do Polski.

      Cele:
      - Wzbogacenie wiedzy historycznej dotyczącej Powstań Śląskich,
      - kształtowanie wśród uczniów i młodzieży szacunku do wydarzeń z historii Polski i Śląska,
      - umożliwienie przedstawienia indywidualnej interpretacji tematu historycznego w formie plastycznej,
      - prezentacja i upowszechnianie twórczości plastycznej.

      Wystawa:
      Dnia 18 października w Galerii ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie,  nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej.

       Jury w składzie:
      dr hab.prof.nadzw. Krystyna Szwajkowska
      st. instr. d.s plastyki ROK Małgorzata Chebel
      plastyk Tadeusz Ogonek ROK

      w dniu 10 października 2019 r. dokonało przeglądu 423 prac plastycznych nadesłanych na konkurs z 72 placówek szkolno-wychowawczych z województwa śląskiego i przyznało  nagrody i wyróżnienia.
      Uczennice kl.VII naszej szkoły Aleksandra Postawa i Karolina Pruciak otrzymały wyróżnienia. Gratulujemy!


      Nagrodzone przez Jury najlepsze nadesłane prace prezentowane są na wystawie w galerii ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

     • Europejski Tydzień Kodowania Code Week

      06.11.2019

      Europejski Tydzień Kodowania Code Week to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia. W tym roku Code Week odbył się już po raz szósty! To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, grafiką komputerową, czy robotyką. Uczniowie naszej szkoły w dniach 5-20 października rozwiązywali zadania umieszczone na stronie http://koduj.gov.pl co cieszyło się ich dużym zainteresowaniem.

     • Akademia Czerniaka

      25.10.2019

      Studenckie Koło Naukowe ONKOMA we współpracy z Akademią Czerniaka realizuje już kolejny rok ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. Głównym celem działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka - czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.

      Informujemy, iż Szkoła Podstawowa w Widzowie przystąpiła do w/w programu.  Materiały przygotowane na potrzeby kampanii edukacyjno-informacyjnej pomogą w  przeprowadzeniu zajęć wśród uczniów klas VII i VIII. Po skończonych zajęciach uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzewanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE (,,czerniakowe abecadło"). Należy także podkreślić, iż dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich loklanych środkowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych acz skutecznych działań profilaktycznych.

      Ulotka:ulotka-znamie-znam-je.pdf
      Plakat: plakat-znamie-znam-je.pdf

     • ,,Szkoła pamięta"

      25.10.2019

      Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne dla uczniów postaci oraz wydarzenia.

      Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

     • Letnie wspomnienia

      24.10.2019

       

      W czerwcu bieżącego roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy uczestniczyli w wyjeździe zagranicznym. Wyjazd odbył się do Włoch,  do Rimini – kurortu nad Morzem Adriatyckim, charakteryzującego się szeroką i piaszczystą plażą, czystym i ciepłym morzem.

      W trakcie dziesięciodniowego pobytu uczestnicy wyjazdu mieli zapewniony szereg atrakcji. Jedną z nich było zwiedzanie Wenecji, w której uczniowie mogli zobaczyć słynną Bazylikę św. Marka, Pałac Dożów wraz ze sławnym Mostem Westchnień, Wieżę Zegarową, Dzwonnicę.

      Odwiedziliśmy również Republikę San Marino, w której wspinaliśmy się na Górę Monte Titano, zwiedzaliśmy Stare Miasto, Bazylikę św. Marino, przełęcz Czarownic, fortyfikacje i średniowieczne zamki San Marino.

      Udaliśmy się również do malowniczego portowego miasteczka Cesenatico. Zobaczyliśmy również Most Tyberiusza i Łuk Triumfalny Konstantyna.

      Uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość uczestnictwa w turniejach plażowej piłki siatkowej i nożnej, w zawodach pływackich oraz w różnego rodzaju konkursach rozwijających kreatywność uczniów.

      Jednym z nich była gra terenowa, w trakcie której uczniowie mieli do wykonania kilka zadań. Wśród nich znalazło się zadanie polegające na przekonaniu Włocha lub Włoszki do tego, by przekazał w języku polskim pozdrowienia dla naszej szkoły. Wszyscy uczniowie, wbrew naszym obawom, poradzili sobie z tym zadaniem doskonale.

      Wyjazd należy zaliczyć do udanych. Uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejny.

       

     • ,,Śladami Jezusa"

      24.10.2019

      W czwartek 17.10.2019r. uczniowie klas II - VIII wyruszyli do Częstochowy, aby obejrzeć wystawę multimedialną pt.,,Śladami Jezusa", która jest interaktywną podróżą do Jerozolimy sprzed 2000 lat.

      Wystawa składała się z ośmiu sal, w których przy użyciu multimedialnych technologii opowiadane są różne rozdziały historii Jezusa. Zwiedzających prowadzi narrator, któremu głos dał Piotr Fronczewski.

      Pierwsza sala to Wieczernik, z którego uczniowie przenoszą się do Jerozolimy z czasów I wieku, wędrując śladem Jezusa do ogrodu Getsemani. Potem stają u stóp Golgoty i Bożego Grobu, trafiają na ślady męki Jezusa i poznają historię jego pochówku. W sali kinowej prezentowana jest historia Bożego Grobu, przechodząca w opowieść o rozwoju chrześcijaństwa i polskich śladach w Ziemi Świętej. Zakończenie to powrót do Wieczernika.

       

     • Europejski Dzień Przywracania Akcji Serca

      16.10.2019

      16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji nasza szkoła już po raz drugi włączyła się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.  Z pomocą przybyli do nas druhowie z OSP w Widzowie - Paweł Dyksy i  Wojciech Szlęg, którzy czuwali nad sprawnym i właściwym wykonaniem resuscytacji.
      Dokładnie o 12.00 przez 30 minut wspólnie z innymi organizacjami, szkołami czy też fundacjami w całej Polsce rozpoczęliśmy akcję resuscytacji. Przystąpiło do niej 97 uczniów, którzy przeprowadzili czynności ratownicze  na 6  fantomach.  Jednak czy jest nowy rekord musimy poczekać do listopada.

      Głównym celem akcji jest propagowanie i nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagle i niespodziewanie zatrzymanie krążenia. Im większa liczba osób będzie posiadała takie umiejętności, tym więcej osób otrzyma natychmiastową pomoc, co zwiększy ich szansę na przeżycie.

      Dziękujemy za udział w akcji!

      16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji nasza szkoła już po raz drugi włączyła się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.  Z pomocą przybyli do nas druhowie z OSP w Widzowie - Paweł Dyksy i  Wojciech Szlęg, którzy czuwali nad sprawnym i właściwym wykonaniem resuscytacji.
      Dokładnie o 12.00 przez 30 minut wspólnie z innymi organizacjami, szkołami czy też fundacjami w całej Polsce rozpoczęliśmy akcję resuscytacji. Przystąpiło do niej 97 uczniów, którzy przeprowadzili czynności ratownicze  na 6  fantomach.  Jednak czy jest nowy rekord musimy poczekać do listopada.

      Głównym celem akcji jest propagowanie i nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagle i niespodziewanie zatrzymanie krążenia. Im większa liczba osób będzie posiadała takie umiejętności, tym więcej osób otrzyma natychmiastową pomoc, co zwiększy ich szansę na przeżycie.

      Dziękujemy za udział w akcji!

     • Pasowanie na ucznia pierwszej klasy

      28.10.2019

       

      Nie ma lepszego dnia na przyjęcie do szkolnej społeczności nowych uczniów niż Dzień Edukacji Narodowej czyli 14 października. Właśnie wtedy dzieci z klasy pierwszej zostały oficjalnie pasowane na uczniów naszej szkoły.

      Pierwszoklasiści w obecności Pani Dyrektor, swoich rodziców oraz całej społeczności szkolnej zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia. Śpiewająco odpowiadali na pytania. Po występach wszyscy goście zgodnie stwierdzili, że pierwszacy  mogą już zostać przyjęci do grona braci uczniowskiej.

      Młodzi uczniowie uroczyście  odśpiewali hymn szkoły po czym ślubowali na sztandar szkoły. Następnie Pani Dyrektor i dokonała aktu pasowania na uczniów szkoły. Na koniec uroczystości starsi uczniowie złożyli młodszym kolegom życzenia oraz podzielili się dobrymi radami dotyczącymi bycia uczniem.

      Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz rożki obfitości, a po poworcie do klasy rodzice przygotowali pyszny preznt – tort pasowania na ucznia.

      My życzymy pierwszaczką, aby podróż w cudowny świat nauki była niesamowitą przygodą pełną samych szczęśliwych i radosnych dni.

      Zapraszamy do fotorelacji z tej uroczystości.

     • Euroweek – tu się działo…

      25.10.2019

                  W dniach 1-5 października 2019r. uczniowie naszej szkoły już po raz drugi brali udział w obozie językowym „Euroweek”, tym razem w Lądku Zdroju. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy z Wietnamu, Hondurasu i  Indonezji, mających wykształcenie pedagogiczne i doświadczenie w pracy z młodzieżą. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów i miały na celu rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, budowanie pewności siebie, promocję nauki języków obcych, rozwój zdolności komunikacyjnych w języku angielskim, integrację wielokulturową oraz poznanie kultury innych krajów.

               Dzięki temu wyjazdowi uczniowie naszej szkoły zintegrowali się z uczniami z innych szkół, podnieśli kompetencje językowe, ale również świetnie się bawili.

     • IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      04.10.2019

      Nauka przez zabawę to najlepszy sposób na zrozumienie zasad, którymi kieruje się matematyka.
      4 października 2019 w naszej szkole przeprowadzono konkursy związane ze znajomością tabliczki mnożenia. Uczniowie poszczególnych klas podczas lekcji matematyki zostali podzieleni na grupy i rywalizowali pomiędzy sobą rozwiązując zadania związane z tabliczką mnożenia. Liczyła się szybkość, spostrzegawczość, logiczne myślenie, odnajdywanie pewnych różnic i oczywiście królowała znajomość tabliczki mnożenia. Po rywalizacji grupowej każdy uczeń mógł sprawdzić swoją wiedzę w indywidulanym konkursie - rozwiązując tabliczkę mnożenia na czas. Mistrzami 
      TabliczkiMnożenia w III Szkolnym konkursie tabliczki mnożenia zostali:

      I miejsce Kinga Drogosz
      II miejsce Jakub Krok
      III miejsce Ewa Tutaj


      Gratulujemy!

     • VII Dyktando Niepodległościowe  „Po polsku o historii"

      24.10.2019

      1. października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Dyktandzie Niepodległościowym.

      Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to wyjątkowy
      projekt edukacyjny.

       Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie staje się okazją do uczenia się historii                       i refleksji nad językiem ojczystym.
      W tekstach  pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem
      niepodległości przez Polskę, dzięki czemu konkurs staje się żywą lekcją patriotyzmu.

      Dyktando zostało przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych: klas IV-VI               i VII-VIII. Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje!

     • Hello, Bonjour, Hola, czyli Europejski Dzień Języków Obcych

      04.10.2019

      Jest to  międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września.  Jego celem jest zachęcanie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Z tej okazji organizowane są w całej Europie wszelkiego rodzaju konkursy i wydarzenia, które zachęcają do nauki języków. Również w naszej szkole dzień ten był wyróżniony niezwykłym wydarzeniem. Uczniowie przedstawiali wybrane kraje europejskie, przybliżali ich zarys, położenie, walutę, ciekawostki  i podstawowe zwroty w języku danego kraju. Były plakaty, prezentacje multimedialne, fiszki i przepyszne dania kuchni greckiej, bułgarskiej, holenderskiej, włoskiej i polskiej.

      Na uzupełnienie tego wydarzenia niech posłuży sentencja  poety  Johanna Goethego - ,,Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym” oraz niemieckiego polityka,  byłego kanclerza Niemiec - Willy Brandta - „ Jeśli coś Ci sprzedaję, mówię w Twoim języku. Jeśli to ja kupuję, dann müssen Sie Deutsch sprechen.”  

       

     • 80. ROCZNICA KRWAWEGO PONIEDZIAŁKU W WIDZOWIE

      12.09.2019

      Wrzesień to miesiąc szczególny dla nas, Polaków, dla naszej pamięci historycznej i tożsamości narodowej.

      W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, najtragiczniejszego wydarzenia XX wieku. Wojna pozostawiła po sobie rany do dziś niezagojone. Do dziś nie wiemy, gdzie  zostały pochowane ciała sześciu milionów Polaków, którzy ginęli na wszystkich frontach wojny czy w obozach zagłady. W czasie wojny ginęli wszyscy: dzieci, starsi, wojskowi, cywile, prości i uczeni. Wojna dotknęła wszystkich Polaków. Nie oszczędziła również mieszkańców Widzowa i okolic.

      Każdego roku  na pamiątkę poniedziałku 4 września 1939 roku, kiedy to hitlerowcy dokonali egzekucji na bezbronnej ludności Widzowa, spotykamy się pod pomnikiem przy ul. Żwirki i Wigury, by oddać hołd poległym. Rozstrzelano wówczas 12 osób. Z rąk hitlerowców zginęli: Bolesław Kociński, Bolesław Śpiewak, Józef  Woldan, Stanisław Woldan, Tomasz Cudak, Jan Musiał, Wincenty Sambor, Bolesław Sambor, Wincenty Adamczyk, Piotr Olczyk, Władysław Olczyk, Władysław Karczewski.

      Śmierć tych ludzi nie była potrzebna!

      Nie możemy nigdy zapomnieć o tych krwawych wydarzeniach. Naród, który traci pamięć przestaje być narodem.

       

       

     • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 # PRZERWANY MARSZ

      11.09.2019

      Po wakacjach przyszliśmy do szkoły 2-go września, w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Była to szczególna uroczystość, bo nowy rok szkolny rozpoczęliśmy razem z Polskimi Dziećmi Wojny. Polskie Dzieci Wojny to nasze Babcie i nasi Dziadkowie-ostatni świadkowie września 1939 roku.  Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Lucyna Wiktorowicz, p. Genowefa Zatoń, p. Stefan Rorat i p. Eugeniusz Śliwakowski.

      Naszym zamiarem było, aby udział w tej uroczystości przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończył ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Pięć lat okupacji zabrało im beztroskie dzieciństwo, przysparzając dni pełnych cierpień i smutku. Dzisiaj, poprzez swoją obecność razem z młodym pokoleniem pokazali, że ich poświęcenie, ich dramatyczny i trudny los nie poszedł na marne. Dzięki temu, że oni wytrwali, współczesne młode pokolenie może spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.

      Uczniowie naszej szkoły, udziałem w projekcie „Przerwany Marsz”, podjęli próbę stosownego podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za to co zrobili dla Polski, mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo, z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej.

      Po osiemdziesięciu latach od tamtych dni chcieliśmy symbolicznie zamknąć Ich Przerwany Marsz i otworzyć nasze ramiona wobec tych, którzy mogą mieć poczucie odtrącenia, zapomnienia i zmarginalizowania zarówno w narracji okupacyjnej, jak i świadomości, co to znaczy być dzieckiem w czasie wojny. Zdajemy sobie sprawę, jak mocno w psychice dziecka utrwaliły się obrazy przemocy czy śmierci, ale mimo wszystko oni przeżyli, wytrwali! Uparcie wznosili fundamenty swojej egzystencji, która łaknęła normalności, bezpieczeństwa, nocy bez strzałów, snów bez koszmarów i łez. Tym właśnie wznieśli fundamenty Polski, w której dzisiaj żyjemy.

      To spotkanie z Polskimi Dziećmi Wojny, było dla nas ostrzeżeniem przed lekkomyślnością w „sianu burz” i jednocześnie stało się wspólnotowym zawołaniem o Pokój. Przywołaliśmy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Prawdziwy pokój jest owocem sprawiedliwości, cnoty moralnej i gwarancji prawnej, która czuwa nad pełnym poszanowaniem praw oraz obowiązków i równym rozdziale dobrodziejstw i ciężarów(…)”.

      Drodzy Uczniowie! Niech nowy rok szkolny przyniesie Wam wiele sukcesów oraz spełnienie wszelkich zamierzeń. Oby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień.

      Szanowni Rodzice! Życzymy Wam wielu powodów do dumy z osiągnięć Waszych dzieci.

      Nauczyciele i niepedagogiczni pracownicy oświaty! Niech będzie to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i zawodową oraz uznanie otoczenia.

       

     • Nauka się opłaca!!!

      01.07.2019

      W dniu 25 czerwca 2019 roku odbyła się wycieczka dla najlepszych uczniów, której koszty zostały pokryte ze środków własnych gminy. Uczestnicy wycieczki to uczniowie  naszej szkoły ( od klasy IV do klasy VIII i klasa  III gimnazjum)  oraz uczniowie  z pozostałych szkół z terenu gminy Kruszyna.

      Pierwszym punktem wycieczki był przejazd do Zabrza gdzie zwiedzaliśmy Kopalnię Guido. Zjechaliśmy tam na dwa, bardzo dobrze zachowane, poziomy wydobywcze: 170m i 320m. Zjazd „pod ziemię” umożliwiła nam  autentyczna szola (jakby winda), taka sama, jakiej używają górnicy na czynnych kopalniach. Będąc już na dole mogliśmy zobaczyć najstarsze dostępne rejony Kopalni oraz kaplicę świętej Barbary. Przewodnik pokazał nam także w jaki sposób pracują wielkie maszyny górnicze. Mogliśmy się również przejechać elektryczną kolejką podwieszaną.

      Następnie udaliśmy się do Katowic, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Śląskie.

      Późnym popołudniem dotarliśmy do Tarnowskich Gór, do Sztolni Czarnego Pstrąga. Tutaj przepłynęliśmy łódkami 600-metrową podziemną trasę.

      W międzyczasie mieliśmy możliwość odpoczynku i skorzystania z dwudaniowego obiadu.

      Do domu wróciliśmy cali i zdrowi, z głową pełną wrażeń.

     • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

      01.07.2019

          W środę 19 czerwca w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Widzowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dla niektórych był to trudny rok, dla innych obfitujący w różnorodne sukcesy. Osiągnięć było wiele: plastyczne, sportowe, w dziedzinie ortografii, literatury. Wielu uczniów pracowało w charakterze wolontariuszy, za co również zostali nagrodzeni. Wyróżnieni zostali też uczniowie, którzy nie opuścili ani jednego dnia nauki w szkole. Najważniejsze jednak były nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Było ich bardzo dużo, z czego rodzice, nauczyciele mogą być dumni. Tradycją naszej szkoły jest wybranie Najlepszej Absolwentki i Najlepszego Absolwenta. Takie tytuły w tym roku otrzymali: Kamila Kluska, Oskar Półrola- uczniowie gimnazjum oraz Wiktoria Chamara, Kamil Wolniaczyk- uczniowie szkoły podstawowej. Pani dyrektor Ewa Kosińska nagrodziła także tych, którzy najlepiej zdali egzaminy: gimnazjalny- Kacper Kołaczkowski oraz ósmoklasisty- Kamil Wolniaczyk. Przed nimi jeszcze czas rekrutacji do średnich szkół. Życzymy wszystkim absolwentom, aby ich marzenia związane z dalszą edukacją się spełniły.

        Wakacje dla uczniów to zapewne najbardziej wyczekiwany okres w roku, więc życzymy im słońca i wielu wrażeń, do zobaczenia we wrześniu.

     • „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” - rozdanie nagród

      18.06.2019

      W dniu 10 czerwca 2019 r., w sali koncertowej częstochowskiego Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Wzięła w niej udział Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik.

      Licznie zgromadzeni goście, m.in. Poseł na Sejm RP i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński oraz parlamentarzyści z województwa śląskiego, a także wójtowie gmin zapoznali się z osiągnięciami tegorocznych laureatów finału wojewódzkiego konkursu. Prezes KRUS wyraziła  zadowolenie z rosnącej popularności organizowanego przez Kasę konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół wiejskich.

      W tym roku w etapie wojewódzkim Konkursu Plastycznego dla Dzieci uczestniczyła rekordowa liczba dzieci z województwa śląskiego – nadesłano 990 prac z ponad 100 szkół.

      Uczeń naszej szkoły Mateusz Czopik uzyskał III miejsce.

       Serdecznie gratulujemy!

       

       

     • Wyjazd do CZARODZIEJSKIEJ ZAGRODY

      23.06.2019

      W dniu 10 czerwca uczniowie  klasy I ,II, IV oraz V udali się z wizytą do CZARODZIEJSKIEJ ZAGRODY.

      Cóż to za czarodziejskie miejsce? Otóż jest to Pracownia Ceramiki i Sztuk Wszelakich w Kuźnicy Starej. Jej właściciele mieli taki pomysł aby z dwóch budynków gospodarczych stworzyć pracownię ceramiczną, gdzie będą prowadzić warsztaty ceramiczne. Pomysł ten bardzo dobrze się przyjął. Uczniowie z różnych szkół i przedszkoli bardzo chętnie odwiedzają to miejsce.

      My również skorzystaliśmy z okazji aby w/w warsztatach wziąć udział. Okazało się, że nasi uczniowie to prawdziwi artyści. Po otrzymaniu do ręki „bloczku” gliny potrafili „wyczarować” piękne anioły, konie, syreny, gliniane naczynia itd. Teraz wszystkie te rzeczy czekają na wypalenie i ozdobienie, a w miesiącu wrześniu trafią do swoich „twórców”. 

      Uczniowie własnoręcznie czerpali również papier oraz wyrabiali świeczki przez zanurzenie, które tego samego dnia zabrali do domu.

      Na zakończenie naszej wizyty właściciele CZARODZIEJSKIEJ ZAGRODY rozpalili dla nas ognisko, na którym upiekliśmy przywiezione ze sobą kiełbaski – „nasz obiad”.

      Do szkoły wróciliśmy cali i zdrowi, z „głowami pełnymi wrażeń”.

       

     • Dzień Dziecka

      23.06.2019

      W ramach obchodów Dnia Dziecka dla uczniów klas 1, 2, 4 i 5 wychowawczynie przygotowały seans filmowy oraz specjalne konkurencje sportowe. Dzieci brały udział między innymi w skokach na piłce, biegach, turlaniu hh.  Wyścigi rozgrywały się pomiędzy wszystkimi klasami jednocześnie i mimo dużej różnicy wieku pomiędzy klasą 1 a 5 , uczniowie klas młodszych świetnie dali sobie radę w sportowych potyczkach. Na koniec wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni brawami, cukierkami i opaskami na rękę.  Uczniowie rozgrywali między sobą mecze tenisa ziemnego, który w ostatnim czasie cieszy się dużą popularnością.

       Zabawy te udowodniły, że ważne jest nie tylko zwycięstwo lecz przede wszystkim dobra zabawa.

     • Memoriał Bogdana Tylikowskiego

      18.06.2019

      Po raz czwarty na obiektach uczniowskiego ludowego klubu sportowego Polonia Unia Widzów odbył się Memoriał Bogdana Tylikowskiego - byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Widzowie, działacza klubu sportowego w Widzowie, który przez 14 lat sprawował funkcję viceprezesa. Był to wspaniały człowiek, który kochał sport, a w szczególności piłkę nożną i piłkę ręczną. Ku jego pamięci odbyły się cykliczne turnieje w piłkę nożną i piłkę ręczną. Każdy z turniejów poprzedzony był minutą ciszy i zapaleniem zniczy na cmentarzu w Widzowie  przez uczniów i pana Sylwestra Rorata.

      * * * * * * * * * * * * * *

      W dniu 16 maja 2019 r. odbyły się XII mistrzostwa regionalne w piłce nożnej, w których gospodarze pokonali Ostrowy nad Okszą 3-2, Kruszynę 7-0, Gidle 5-1. Wyniki zawodów wyglądają następująco:

      I miejsce SP w Widzowie
      II miejsce SP Ostrowy nad Okszą
      III miejce SP Gidle
      IV miejsce SP Kruszyna

      Najlepszym zawodnikiem został Miłosz Porada ze Szkoły Podstawowej w Widzowie.
      Bramkarzem  turnieju został Oliwier Leśnikowski z Ostrów nad Okszą.
      Najlepszym strzelcem  został  Wojciech Górecki ze Szkoły Podstawowej w Widzowie - zdobywca sześciu bramek.

      * * * * * * * * * * * * * *

      1 maja 2019 roku na boisku tartanowym przy Szkole Podstawowej w Widzowie odbył się turniej piłki ręcznej dziewcząt szkół gimnazjalnych, w który ponownie najlepsze okazały się szczypiornistki z Widzowa. Dziewczęta  pokonały Ostrowy 8-6  i Kruszynę 7-3. Wyniki zawodów wyglądają następująco:

      I miejsce - Widzów
      II miejsce - Ostrowy nad Okszą
      III miejsce Kruszyna

      Najlepszą zawodniczką turnieju została Marzena Żurek ze Szkoły Podstawowej w Widzowie.
      Najlepszą bramkarką została Monika Krupa ze Szkoły Podstawowej w Widzowie.
      Najlepszą rzucającą mistrzostw okazała się Olga Bawor ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie - zdobywając dziesięć bramek.

      * * * * * * * * * * * * * *

      3 czerwca odbył się turniej piłki ręcznej, w którym wicemistrzynie powiatu częstochowskiego ze Szkoły Podstawowej w Widzowie pewnie wygrały Mistrzostwa Regionalne pokonując: Rzerzęczyce 5-0, Kruszynę 7-1, Kłomnice 5-3. Wyniki zawodów wyglądają następująco:

      I miejsce - Widzów
      II miejsce - Rzerzęczyce 
      III miejsce -  Kruszyna
      IV miejsce - Kłomnice

      Najlepszą bramkarką turnieju  została Natalia Małolepsza ze Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach.
      Najlepszą rzucającą została Nikola Kuś ze Szkoły Podstawowej w Widzowie - zdobywając 11 bramek.
      Najlepszą zawodniczką  została Aleksandra Postawa ze Szkoły Podstawowej w Widzowie.

      * * * * * * * * * * * * * *

      Trzy najlepsze drużyny cyklicznych turnieji otrzymały pamiątkowe puchary, a najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymali pamiątkowe statuetki.

      Pomysłodawcą i zarazem organizatorem owych turnieji był pan Sylwester Rorat trener UEFA B, który stara się kontynuować turnirej, który zapoczątkowali razem z panem Tylikowskim.

      Turnieje odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Częstochowie i  samorządu gminy Kruszyna z programu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

     • Gminny Konkurs Ortograficzny pt. „Ortograficzne potyczki”

      06.06.2019

                      30 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie miała miejsce IV edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego pt. „Ortograficzne potyczki”. Reprezentantami naszej szkoły byli uczniowie kl. II-Mikołaj Stachow i Aleksandra Postawa  oraz uczniowie klasy V- Jakub Koza i Grzegorz Napora. Uczniowie klas młodszych rozwiązywali test ortograficzny, natomiast starsi uczniowie pisali dyktando.

      Zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii zdobył Jakub Koza, uzyskując III miejsce w konkursie. Składamy serdeczne gratulacje.

     • Przedstawienie dot. tradycji i kultury Wielkiej Brytanii

      11.06.2019

                  Dnia 28 maja 2019r w naszej szkole odbyło się przedstawienie  dotyczące tradycji i kultury Wielkiej Brytanii. Swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali uczniowie kl. VI, VII i VIII.

      Cele przedstawienia:

      • budzenie świadomości europejskiej,
      • rozwijanie poczucia tolerancji i szacunku do spuścizny i kultury Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii,
      • kształtowanie postaw proeuropejskich,
      • poznanie środowiska geograficznego, kultury i tradycji Wielkiej Brytanii.

      Dwie turystki z Polski wyruszają w podróż do Wielkiej Brytanii i zapoznają publiczność z najciekawszymi obiektami i ciekawostkami stolicy.

      Przedstawienie łączy żart, humor i wiedzę dotyczącą zabytków, położenia geograficznego oraz symboli Wielkiej Brytanii. Scenki w j. angielskim tłumaczone były na j. polski (rozmowa z policjantem, tradycyjna filiżanka angielskiej herbaty, scenka dotycząca pogody i ważnych miejsc w Londynie). 

       

      Warto docenić wkład pracy uczniów którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie inscenizacji. Mogliśmy zobaczyć wspaniałe widowisko, które dostarczyło nam wielu niezapomnianych wrażeń i wszystkim się podobało.

       

     • VII Powiatowy Konkurs „DOKONANIA EDWARDA AUGUSTA RESZKE”

      29.05.2019

      25 maja 2019 r. przypada 102. Rocznica Śmierci Edwarda Reszke – światowej sławy śpiewaka operowego związanego z naszym regionem. Jednocześnie rok 2019 jest Rokiem Stanisława Moniuszki – wybitnego kompozytora i twórcy polskiej opery narodowej

      Dnia 24 maja 2019r. w Szkole Podstawowej im. Edwarda Reszke w Borownie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Edwardzie Reszke. Uczestnicy zmagań konkursowych musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością artystycznego dorobku i życia Edwarda Reszke i Stanisława Moniuszki. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VII Kinga Koza, Julia Musiał i Jakub Krok. Konkurs miał dwa etapy. I etap – test w formie elektronicznej, który wyłonił pięciu finalistów. II etap – finał ustny.

      Julia i Kinga zakwalifikowały sie do II etapu i odniosły sukces.

      Julia wywalczyła III miejsce a Kinga zdobyła wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu!

     • ŚWIAT MALOWANY PLASTELINĄ

      29.05.2019

      Mamy laureatów w wojewódzkim konkursie plastycznym: ŚWIAT MALOWANY PLASTELINĄ 2019 pt. " Kosmos"

      W XIV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻ ,,ŚWIAT MALOWANY PLASTELINĄ" organizowanego przez GMINNY OŚRODEK KULTURY W RĘDZINACH wraz ze STAROSTWEM POWIATOWYM W CZĘSTOCHOWIE uczennice naszej szkoły zajęły wysokie miejsca.

      Natalia Postawa  - III miejsce

      Karolina Pruciak - wyróżnienie.

      Tak wysokie miejsca przy ogromnej konkurencji bardzo wielu prac uczniów szkół województwa to spory sukces. Gratulacje!

     • Spotkanie z przedszkolakami

      27.05.2019

                 W czwartek 16 maja szóstoklasiści odwiedzili zaprzyjaźnionych przedszkolaków. Najważniejszymi  gośćmi  byli klauni - Sandra Adamus i Przemek Urbańczyk, którzy świetnie zagrali swoje role. Odbył się  pokaz chodzenia po linie, pod nią i bieg z jajkiem na łyżce, a to wszystko przy akompaniamencie cyrkowej muzyki. Do wspólnego tańca porwała wszystkich Nikola Kuś, a słonie rysowano według przepisu Kingi Drogosz. Na zakończenie  kolorowano postacie z kreskówek, przygotowane przez Olę Postawę. Przedszkolakom pomagali  i bawili się razem z nimi Karolina Pruciak, Ewa i Norbert Tutaj oraz Dawid Machoń. Z najmłodszymi często się wzajemnie odwiedzamy. Ostatnio przygotowali dla nas przedstawienie na podstawie wiersza ,,Na straganie” Jana Brzechwy.  Jak na prawdziwych aktorów przystało wystąpili w pięknych kostiumach! Zapraszamy do obejrzenia galerii.

                                                             

     • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

      27.05.2019

                  Drużyna uczniów z kl. VIII  w składzie: Wiktoria Chamara , Michał Maj i Kamil Wolniaczyk zdobyła 4. miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie  Wiedzy o św. Janie Pawle II pod hasłem ,,Jan Paweł II orędownikiem Ducha Świętego”, organizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borownie . Konkurs kształtuje chrześcijańskie i patriotyczne postawy w oparciu o nauki głoszone przez polskiego papieża. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Biskup Diecezji Radomskiej ks. Henryk Tomasik, Arcybiskup dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski, Posłanka PiS Lidia Burzyńska, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Artur Warzocha, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Majer oraz Radio Jasna Góra, Radio Fiat i Tygodnik Katolicki Niedziela.

                  Osiem najlepszych drużyn z Polski spotkało się w finale w Muzeum Monet i Medali  Jana Pawła II w Częstochowie, żeby walczyć o trzy finałowe miejsca. Na początku uczestnicy odpowiadali indywidualnie na 30 pytań, korzystając z tabletów. Potem każdy zespół rozwiązywał- również drogą elektroniczną- test jednokrotnego wyboru. Ostatecznie pięć najlepszych drużyn walczyło w finale- wśród nich nasi uczniowie. Emocje były ogromne, więc opiekunowie trzymali mocno kciuki. Zakres wiedzy okazał się bardzo szeroki, a pytania wymagały od uczniów szczegółowej znajomości życia oraz twórczości Jana Pawła II. Dlatego serdecznie gratulujemy naszym uczniom i podziwiamy za wolę walki  oraz  zaangażowanie.

       

     • III Powiatowy Konkurs „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” rozstrzygnięty

      14.05.2019

      Nawiązując do pięknej tradycji przygotowania palm wielkanocnych i święcenia ich w kościele Zespół Szkół we Wrzosowej już po raz 8 zorganizował Powiatowy Konkurs „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego i Wójta Gminy Poczesna. Uczniowie mieli okazję do indywidualnej  aktywności artystycznej oraz zdobywania wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm. Rodzima tradycja jest najważniejszym i najcenniejszym dobrem, jakie możemy przekazać przyszłym pokoleniom.

      Konkurs plastyczny na palmę wielkanocną cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do Zespołu Szkół we Wrzosowej  zgłoszono aż 137 palm z 32 placówek i 9 gmin : Częstochowa, Poczesna, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Blachownia, Mstów, Kruszyna.

      Komisja konkursowa dokonała oceny prac w czterech kategoriach: przedszkola, klasy I-III, klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Wszystkie prace były niezwykle ciekawe, wykonane z wielką starannością różnorodnymi technikami plastycznymi i spełniały kryteria regulaminu konkursu. Po obradach komisji udało się wyłonić zwycięzców, którzy dnia 09. 04.2017r. w  Kościele p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa we Wrzosowej otrzymali nagrody. Mam przyjemność ogłosić iż uczennica naszej szkoły Aleksandra Postawa zajęła II miejsce.
      Serdecznie gratulujemy!

       

     • Dziewczyny z Widzowa wicemistrzyniami igrzysk powiatu częstochowskiego w piłce ręcznej

      14.05.2019

      Po sukcesie, jakim było II miejsce dziewcząt w kategorii szkół gimnazjalnych w piłce ręcznej w  listopadzie ubiegłego roku, również ich młodsze koleżanki ze szkoły podstawowej dotarły do finału .

      W rundzie eliminacyjnej która odbyła się w Lelowie 14.03.2019 roku, drużyna z Widzowa w pierwszym spotkaniu przegrała 1:6 z gospodyniami, bramkę zdobyła Aleksandra Postawa. Natomiast w drugim meczu dziewczyny z Widzowa pewnie pokonały Kłomnice 11:1 po bramkach: Aleksandry Postawy (3),Nikoli Kuś (3), Kingi Drogosz (4), Julii Miecznikowskiej (1).W ostatnim meczu decydującym o awansie do finału, Widzów pokonał drużynę z Rzerzęczyc 5:1, bramki w tym spotkaniu zdobyły Nikola Kuś (2), Kinga Drogosz (2), Aleksandra Postawa (1)..

      Końcowa tabela rundy eliminacyjnej:

      1.Lelów 6 pkt 16-2

      2.Widzów 4 pkt 17-8

      3.Rzerzeczyce 2 pkt 2-8

      4.Kłomnice 0pkt 2-19

      Wielki finał igrzysk powiatowych w piłce ręcznej dziewcząt odbył się 22.03.2019 we wspaniałej hali w Konopiskach, gdzie z powodzeniem mogłaby grać nawet reprezentacja Polski.

      W pierwszym spotkaniu o awans do upragnionego finału Widzów spotkał się z gospodarzami. Mecz był zacięty i wyrównany, drużyna z Widzowa każdą akcję rozgrywała w sposób przemyślany i zorganizowany, ale mimo to przez większość spotkania Konopiska wygrywały 3:2. O awansie zadecydowały ostatnie dwie minuty. Po przepięknej zespołowej akcji bramkę zdobyła Kinga Drogosz. Konopiska mają piłkę od środka, długo rozrywają piłkę, dobra gra w obronie i zablokowany rzut drużyny z Konopisk. Widzów przechwytuje piłkę, zostaje 40 sek., czas na żądanie trenera z Widzowa. Akcja zaproponowana przez pana Sylwestra Rorata . Dziewczyny wychodzą na parkiet, długo rozrywają piłkę, niespełna 15 sek. przed końcem Aleksandra Postawa idzie na obieg z Nikolą Kuś, która wchodzi z ponowieniem między obrońców z Konopisk i zdobywa złotą bramkę decydującą o awansie do finału. Zostaje 15 sek.- drużyna z Widzowa przerywa akcję faulami grając na czas nie pozwalając oddać rzutu. Sędzia kończy mecz.  Widzów po raz dwunasty w finale igrzysk powiatu częstochowskiego w piłce ręcznej.

      W drugim meczu półfinałowym Lelów pokonał Przyrów 3:2.

      W wielkim finale po zaciętym spotkaniu Lelów wygrał 4:2 (2:2 do przerwy) z Widzowem, a bramki rzuciły Kinga Drogosz (1), Aleksandra Postawa (1).

      Drużynę z Widzowa reprezentowały bramkarki: Klaudia Kokoszczyk, Ewa Tutaj, środkowe rozegranie- Aleksandra Postawa, prawe rozegranie-  Kinga Drogosz, lewe rozegranie- Nikola Kuś, koło: Paulina Radecka, Sandra Adamus, prawe skrzydło- Julia Miecznikowska, lewe skrzydło- Wiktoria Wrzalik, na zmiany wchodziły: Zuzanna Musiał, Blanka Łuczak, Aleksandra Postawa, Julia Małek, Daria Stachowicz. Trener-Rorat Sylwester.

       

     • Komunikat

      24.04.2019

       

      DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE OD DNIA JUTRZEJSZEGO, TJ. 25 KWIETNIA 2019 R. ZAJĘCIA SZKOLNE BĘDĄ PROWADZONE WG PLANU.

     • Komunikat

      23.04.2019

      Szanowni Rodzice, 

      W dniu jutrzejszym tj. 24 kwietnia z powodu kontynuowania strajku nauczycieli tylko nieliczne zajęcia będą prowadzone wg planu.
      W godzinach pozostałych zajęć szkoła zapewni uczniom wyłącznie opiekę.

      Z poważaniem, 
      Ewa Kosińska
      dyrektor szkoły

       

    • Egzamin ósmoklasisty 2019
     • Egzamin ósmoklasisty 2019

      21.04.2019

      Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

      Ósmoklasiści przez trzy kolejne dni: 15,16 i 17 kwietnia 2019r. zmierzali się z pierwszym tak poważnym w ich życiu egzaminem.

      Galeria zdjęć: Egzamin ósmoklasisty 2019

    • Inscenizacja drogi krzyżowej
     • Inscenizacja drogi krzyżowej

      21.04.2019

       

      W niedzielę 14 kwietnia w Kościele Parafialnym Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Widzowie  uczniowie naszej szkoły zaprezentowali widowisko pantomimiczne upamiętniające mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. 
      Inscenizacja w sposób bardzo sugestywny przybliżyła kolejne stacje drogi krzyżowej- od momentu skazania Jezusa, aż do śmierci na krzyżu.
      Wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat skłoniły nas do refleksji i zadumy nad własnym życiem.
      W widowisku wzięli udział reprezentanci klasy: V,VI,VII i VIII przygotowani przez panią Aleksandrę Kołaczkowską i panią Justynę Milejską-Cień.
      Galeria zdjęć: Inscenizacja drogi krzyżowej

     • Organizacja pracy szkoły w poniedziałek 8 kwietnia

      08.04.2019

      Szanowni Rodzice,
      W związku z brakiem porozumienia między ZNP FZZ a stroną rządową, nauczyciele w poniedziałek 8 kwietnia br. o godzinie 8:00 przystąpią do strajku, co znaczy, że nie będą prowadzić zajęć. Szkoła będzie otwarta, ale dzieciom zapewnimy tylko opiekę. Codziennie w czasie strajku, za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny będę Państwa informować o wszelkich zmianach w organizacji pracy szkoły. Jednocześnie zapewniam, że obecna sytuacja nie zakłóci przebiegu egzaminów; może jedynie wpłynąć na zmianę składu zespołów nadzorujących ich przebieg. 
      Z wyrazami szacunku,
      Ewa Kosińska
      dyrektor szkoły

     • Komunikat

      04.04.2019

      Szanowni Rodzice,
      wobec braku porozumienia miedzy związkami zawodowymi a MEN i niepokoju co będzie w poniedziałek, jeśli nauczyciele przystąpią do strajku informuję, że macie Państwo prawo oczekiwać od szkoły opieki nad Waszymi dziećmi. Proszę odwiedzać stronę internetową szkoły oraz zaglądać do dziennika elektronicznego, gdzie będą zamieszczane na bieżąco informacje dotyczące przedmiotowej sprawy. Te same informacje znajdą się na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły. Z uwagi na zbliżający się weekend zachęcam do zasięgania informacji ze strony www oraz z Librusa, a tych, którzy nie mają dostępu do sieci proszę o kontakt telefoniczny z wychowawcami klas lub bezpośrednio ze mną. Odpowiem na wszelkie pytania dotyczące obecnej sytuacji.

      W załączeniu stosowna informacja MEN: informacja_MEN_dla-rodzicow-w-zwiazku-ze-strajkiem-nauczycieli.pdf

      Pozdrawiam
      Ewa Kosińska
      dyrektor szkoły

    •  Z wizytą na Olimpie
     •  Z wizytą na Olimpie

      05.04.2019

          Uczniowie klasy V podczas lekcji języka polskiego przenieśli się do czasów starożytnych. Było to możliwe dzięki wcieleniu się w rolę wybranego boga greckiego. 
           Zadanie uczniów polegało na przygotowaniu stroju i rekwizytów charakteryzujących wybranego przez siebie boga. Następnie uczniowie dokonali autoprezantacji.
           W role poszczególnych bogów wcielili się następujący uczniowie: Grzegorz Napora (Zeus), Julia Miecznikowska i Klaudia Kokoszczyk (Hera), Aleksandra Kosela (Demeter), Paulina Radecka i Ksenia Kokoszczyk (Afrodyta), Katarzyna Sznajder (Artemida), Wiktoria Wrzalik (Atena), Jakub Koza (Hefajstos), Hubert Mucha (Hades), Jakub Postawa (Ares).
           Grecy wierzyli, że górę Olimp zamieszkują bogowie, z których każdy opiekuje się inną dziedziną sztuki. Darzyli bóstwa szacunkiem, modlili się do nich i skladali im ofiary. Jednocześnie uwielbiali opowieści o burzliwym życiu i nie zawsze pięknych postępkach mieszkańców Olimpu. Bogowie byli wszechmocni i nieśmiertelni, ale mieli wady, popełniali błędy i ulegali uczuciom, podobnie jak zwykli ludzie. Każdego boga przedstawiano z charakterystycznym dla niego atrybutem.
      Galeria zdjęć: Z wizytą na Olimpie

    • Spotkanie autorskie z Elżbietą Stępień
     • Spotkanie autorskie z Elżbietą Stępień

      01.04.2019

      Gminna Biblioteka Publiczna oraz biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie informuje o spotkaniu autorskim, które odbędzie się 2 kwietnia br. o godz. 1100 na sali gimnastycznej w SP w Kruszynie.

      https://www.kruszyna.pl/wp-content/uploads/2019/03/elzbieta-stepien.jpg

      Gościem spotkania będzie Elżbieta Stępień, autorka książek i tomików poezji, laureatka wielu konkursów prozatorskich i poetyckich. Kwietniowe spotkanie będzie tematyką nawiązywało do obchodzonego w kwietniu Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Podczas spotkania słuchacze będą mogli zapoznać się z najnowszą książką Elżbiety Stępień dedykowaną najmłodszym Czytelnikom pt. „Wszystko się może zdarzyć”. Książkę tę można po spotkaniu zakupić w cena 25,-zł.

      Na spotkaniu również będą mile widziani rodzice!

       

     • Konkurs plastyczny „Barwy Nadziei”

      01.04.2019

        Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pt. Barwy Nadziei.

      Zachęcamy do wykonania pracy w formacie kwadratu, która może być oglądana z każdej strony. Poprzez zabawę kolorami, nie tylko odcieniami zieleni, nieśmy radość i przekazujmy pozytywne uczucia, bez ukazywania cierpienia i chorób. Prace muszą zawierać elementy realistyczne (np. postacie lub rośliny itp.), nie mogą to być abstrakcje!

      W tej edycji konkursu proponujemy malarstwo, rysunek lub grafikę. Techniki mogą łączyć się ze sobą.

       

      Więcej informacji w zakładce Konkursy 2018/2019

     • MARSZ NADZIEI

      01.04.2019

      Częstochowa, 05 kwietnia 2019r - początek na Placu Daszyńskiego w Częstochowie

       

      Zapraszamy do udziału w MARSZU NADZIEI, którego celem jest zamanifestowanie potrzeby niesienia pomocy i nadziei wszystkim osobom chorym i cierpiącym oraz ich rodzinom.

       

      Marsz Nadziei jest imprezą w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Pola Nadziei, która co roku organizowana jest na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych chorobą nowotworową.

       

      Konkurs na najlepiej przebraną szkołę/grupę! Ogłoszenie wyników konkursu na finale Pola Nadziei Serdecznie zachęcamy do przebrań w kolorze żółtym oraz zielonym.

       

      W programie marszu:

      od godz. 10.30 – zbiórka uczestników, na Placu Daszyńskiego

       

      • zdjęcia przebranych szkół/ grup do konkursu – „Najlepiej przebrana szkoła/grupa"
      • okolicznościowe przemówienia;

       

      ok. godz.11.00 - wymarsz uczestników przy akompaniamencie orkiestry (przemarsz III Aleją NMP; uczestnicy niosąc kwiaty żonkili, przypinki żonkila na ubraniach, balony w kolorze żółtym, plansze z hasłami o nadziei);

       

      ok godz. 11.20 Plac Biegańskiego

       

      ok. godz. 12.00 – zakończenie marszu na błoniach Jasnej Góry (modlitwa za chore dzieci i dorosłych będących pod opieką Hospicjum).

       

      Uwaga!!

      Kolory Marszu Nadziei to zielony i żółty. Zaakcentujmy naszą solidarność z osobami chorymi i cierpiącymi niosąc podczas marszu balony oraz samodzielnie wykonane papierowe kwiaty, plakaty tematyczne, nakrycia głowy itp.,

       

      Proponujemy w grupach klasowych i przedszkolnych przygotować przebrania w postaci stroju nawiązującego do idei Kampanii

      Zgłoszenia grup uczestników poprzez SMS na nr telefonu:
      508-329-202, 514-600-204

      lub e-mail: kontakt@hospicjum-czestochowa.pl

      ____________________________________________________________________

       

       

      Stowarzyszanie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

      42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a

       

      tel./fax: 34 360-54-91, tel. 508-329-202

      e-mail: kontak@hospicjum-czestochowa.pl;  www.hospicjum-czestochowa

    • Powiatowy Konkurs Czytelniczy J.R.R.Tolkien  ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem”
     • Powiatowy Konkurs Czytelniczy J.R.R.Tolkien  ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem”

      04.04.2019

      ,,Czar Tolkiena nie przemija,
      roztaczany jest na kolejne pokolenia”
                                   prof. Józef Dobosz

       

                         We wtorek 26 marca w Szkole Podstawowej w Kłomnicach odbył się Powiatowy Konkurs Czytelniczy , poświęcony literaturze fantasy. Fani  Bilba Bagginsa , czarodzieja  Gandalfa i smoka Smauga  mieli okazję wyruszyć w czytelniczą podróż. Uczestnicy, czyli uczniowie klas VI-VIII oraz III gimnazjum, musieli wykazać się szczegółową znajomością życia i twórczości autora - J.R.R.Tolkiena, treści książki  ,,Hobbit” oraz związków frazeologicznych ze słowami: ,,przygoda, wędrówka, podróż”.

      Naszą szkołę reprezentowali uczennica kl.III gimnazjum- Kamila Kluska i uczeń kl. VIII – Kamil Wolniaczyk, który zajął III miejsce i otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową. Serdecznie gratulujemy Kamilowi pasji czytania oraz kolejnego sukcesu literackiego i dziękujemy , że chętnie i z dużym zaangażowaniem reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych z języka polskiego.  

       

       

         

                                                           

       

    • ,,Bezpiecznie na wsi mamy: maszyna pracuje a dziecko obserwuje"
     • ,,Bezpiecznie na wsi mamy: maszyna pracuje a dziecko obserwuje"

      01.04.2019

      W piątek 22. 03.2019r. odwiedził naszą szkołę pracownik KRUS Częstochowa  celem promowania pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz szerzenia wiedzy o higienie i bezpieczeństwie pracy rolniczej. Przedstawicielka KRUS ukazała dzieciom szereg zagrożeń związanych z maszynami rolniczymi, niezabezpieczonymi zbiornikami, środkami ochrony roślin, zwierzętami hodowlanymi itp. Pani przekazała informacje na temat konkursu organizowanego przez KRUS. Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi oraz upowszechnianie wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci.

      Konkurs będzie przebiegał pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi mamy: maszyna pracuje a dziecko obserwuje". Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III, IV-VIII. Zadaniem konkursowym jest wykonanie w dowolnej technice prac plastycznych w formacie A3 na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

      Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

       

     • Trening czyni mistrza

      01.04.2019

             

       

      Od dwunastu lat uczniowie naszej gminy mają możliwość uczestnictwa w obozach sportowych organizowanych w Centralnych Ośrodkach Sportu. Tego typu wyjazdy zostały zainicjowane przez Pana Marka Smolińskiego- nauczyciela wychowania fizycznego i cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży naszej gminy. Centralny Ośrodek Sportu (COS) jest podmiotem wyspecjalizowanym w szkoleniu sportowym kadry olimpijskiej i narodowej, zarówno seniorów, jak i juniorów. Posiada sześć Ośrodków Przygotowań Olimpijskich: w Spale, Władysławowie, Giżycku, Wałczu, Szczyrku i Zakopanem.
      W przeciągu dziesięciu lat nasi młodzi sportowcy odwiedzili wszystkie wyżej wymienione ośrodki, niektóre z nich nawet kilkakrotnie.

      Podstawowym zadaniem COS jest zapewnienie warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty zajmujące się kulturą fizyczną, w tym przede wszystkim do tworzenia warunków odpowiednich dla przygotowywania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach świata.

      Pobyt naszych uczniów w Centralnych Ośrodkach Sportu jest zatem dla nas niezmiernym zaszczytem, a jednocześnie wyzwaniem.

               W tym roku obóz sportowy  został zorganizowany w Wałczu. Wałcz- to wspaniałe bukowe lasy, świeże powietrze, czyste i przepięknie położone jezioro, wymarzone miejsce do wypoczynku i uprawiania sportu, zarówno amatorskiego, jak i zawodowego. Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu charakteryzuje się unikalnym położeniem obiektów oraz wyjątkowymi uwarunkowaniami geograficzno-historycznymi. W skład infrastruktury ośrodka wchodzą: hale sportowe, pływalnia, siłownie, stadion lekkoatletyczny, boisko do gry w hokeja na trawie.

                    Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli: Marka Smolińskiego, Marcina Woldona, Justyny Milejskiej-Cień i Anety Majcherek  mogli doskonalić swoje umiejętności sportowe w profesjonalnie wyposażonych obiektach. Zajęcia odbywały się w hali sportowej, siłowni oraz na pływalni.

                  Myślę, że wszyscy uczestnicy wyjazdu mile wspominają spędzony czas. Była to doskonała forma aktywnego wypoczynku, która z pewnością dostarczyła uczniom siły witalnej na II semestr nauki, a zdobyte tam umiejętności sportowe na pewno zaowocują w przyszłości.

      Galeria zdjęć: Obóz sportowy - Wałcz 2019

    • Pierwszy Dzień Wiosny
     • Pierwszy Dzień Wiosny

      26.03.2019

      W ramach obchodów pierwszego dnia wiosny nauczyciele L. Żmudzińska, A. Kolaczkowska i M. Smoliński zorganizowali dla klas 2,4 i 5 grę terenową. Zabawa polegała na odnajdywaniu ukrytych wcześniej zadań i ich wykonaniu. Uczniowie mieli między innymi odnaleźć ukryte tulipany, zaśpiewać piosenkę, wymyślić rymowankę o wiośnie , znaleźć strusie jajo i się nim zaopiekować. Na koniec każdy otrzymał słodką niespodziankę oraz miał okazję "złapać" i "puścić" wielką bańkę mydlaną. Było wesoło, radośnie i głośno. Zima została pożegnana, a wiosna zawitała do naszej szkoły.

      Galeria zdjęć: Pierwszy Dzień Wiosny

    • Kangur matematyczny 2019
     • Kangur matematyczny 2019

      26.03.2019

      W czwartek 21 marca uczniowie naszej szkoły przystąpili do Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny. Uczniowie przystępowali do konkursu w kategoriach: Żaczek (klasa 2), Maluch (klasy 3 i 4), Benjamin (klasy 5 i 6) i Kadet (klasy 7 i 8).

      Konkursowi patronują Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne.

    • Targi edukacyjne ,,Zawodowiec” w Częstochowie
     • Targi edukacyjne ,,Zawodowiec” w Częstochowie

      20.03.2019

      Uczniowie klasy VIII i III gimnazjum wzięli udział w Targach Edukacyjnych ,,Zawodowiec” w Częstochowie, które odbyły się 14 marca w Hali Sportowej przy ul. Żużlowej . Była to promocja przede wszystkim kształcenia zawodowego i technicznego, więc prezentowały się miejskie szkoły tego typu. Atrakcji nie brakowało: pokazy tańca, musztry, sztuk walki oraz występy zespołów muzycznych, a przy okazji wizyta u fryzjera i poczęstunek w kawiarence ,,gastronomika”. Na amatorów kosmicznych podróży czekał łazik marsjański , skonstruowany przez studentów Politechniki Częstochowskiej. Na rynku pracy brakuje fachowców , np. drukarzy, krawcowych czy dekarzy, więc każdy z nich znajdzie dobrą pracę i odpowiednie wynagrodzenie.

         

       

    • Szkolenie z projektu "Dzieciaki do rakiet
     • Szkolenie z projektu "Dzieciaki do rakiet

      14.03.2019
      W ramach programu "Dzieciaki do rakiet" udział w szkoleniu wzięły panie Aleksandra Kołaczkowska i Lena Żmudzińska oraz panowie Karol Drożdż i Marek Smoliński. 
      Szkolenie  miało formę teoretyczno – praktyczną. Przeprowadzone zostało przez profesjonalnych trenerów  i instruktorów gry w tenisa,a przede wszystkim nauczycieli, którzy na co dzień pracują z dziećmi w różnym wieku.
      Nauczyciele zapoznali się z różnymi rodzajami gier i zabaw tenisowych, które mają za zadanie oswoić dzieci z piłką, rakietą i najprostszymi zasadami gry w tenisa.
      Zdobyta wiedza i doświadczenie pomogą nauczycielom w pracy z uczniami i na pewno uatrakcyjnią prowadzone przez nich zajęcia.
      Celem programu "Dzieciaki do rakiet" było rozpowszechnienie nauki gry w tenisa wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej oraz wprowadzenie elementu gry w tenisa do zajęć z uczniami.
       
       
       
     • TYDZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

      03.04.2019

          W piątek 1 marca odbyła się uroczysta akademia , podsumowująca szkolne działania w ramach Tygodnia Języka Ojczystego, przygotowane przez panie Ewę Łęgowik i  Renatę Dryjkę. A działo się dużo …. Już idąc po Neonowych Schodach Językowych ,  każdy mógł sprawdzić  , jak poprawnie napisać słowa ,,wziąć” lub ,,włączyć” . Na lekcjach j.polskiego chętni uczniowie starannie kaligrafowali fragmenty utworów literackich, a potem brali udział w ,,Bieganym dyktandzie”. Najmłodsi rysowali ilustrację do wierszy polskich poetów, a starsi projektowali plakaty na temat wulgaryzmów. Wspólne  artystyczne występy  były poświęcone historii języka polskiego. Uczniowie recytowali  patriotyczne wiersze oraz zaśpiewali  ,,Kocham Cię, Polsko!”, a wszystko  w ramach akcji  ,,Język polski- dodaj do ulubionych” , bo warto poprawnie posługiwać się ojczystym językiem. Akademię zakończyła parada bohaterów literackich, za których przebrali się uczniowie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

          Oto wyniki konkursów, w których brali udział uczniowie klas I-VIII oraz gimnazjum:

      1.Konkurs na plakat pod hasłem ,,Stop wulgaryzmom” wygrała  klasa VII  (nagroda to  ,,dzień bez pytania”)

      2.Konkurs Ładnego Pisania o Złoty Długopis :

      Kategoria klasy IV-VI

      III miejsce – uczennica  kl.VI – Aleksandra Postawa

      II miejsce- uczennica  kl. IV – Natalia Postawa

      I miejsce i Złoty Długopis- uczennica kl. VI -  Kinga Drogosz

      Kategoria klasy VII-VIII,III gimnazjum

      III miejsce – uczennica kl.VIII– Kalina Stajszczak

      II miejsce – uczennica kl.VIII – Marzena Żurek

      I miejsce i Złoty Długopis – uczennica kl. VII – Julia Musiał

      3.Konkurs Pięknego Czytania:

      Kategoria klasy I-II :

      III miejsce – uczeń kl.II  - Mateusz Siwy

      II miejsce – uczennica kl.II -  Amelia Rak

      I miejsce – uczeń kl.II – Oliwier Kuś

      Kategoria klasy IV-V:

      III miejsce – uczennica kl.IV- Blanka Łuczak

      II miejsce- uczennica kl.V – Aleksandra Kosela 

      I miejsce – uczeń kl.IV – Seweryn Tarnowski

      Kategoria klasy VI- III gimnazjum

      III miejsce – uczeń kl. VII – Jakub Krok

      II miejsce- uczennica kl. VI - Aleksandra Postawa

      I miejsce- uczeń klasy III gimnazjum- Michał Renszmid

      4. Konkurs plastyczny na ilustrację do utworu poetyckiego dla uczniów klas I-II:

      III miejsce – uczeń kl.II  - Mateusz Siwy

      II  miejsce- uczennica kl.II - Karolina Tutaj

      I miejsce – uczennica kl.II - Eryk Kręciwilk

        Serdecznie gratulujemy  zwycięzcom i życzymy wielu sukcesów , a wszystkim uczniom dziękujemy za udział w tej akcji !

      Galeria zdjęć: TYDZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

       

    • Rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły 24–29.03.2019 r.
     • Rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły 24–29.03.2019 r.

      06.03.2019

      24.03. III Niedziela Wielkiego Postu - Uroczyste rozpoczęcie Odnowienia Misji Św. Hymn do Ducha Św.

      09.00 Msza Św. z nauką misyjną

      11.00 Msza Św. z nauką misyjną

      15.00 Msza Św. z nauką misyjną

      16.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (uczestniczą głównie uczniowie szkoły i kandydaci do bierzmowania wszystkich roczników)
       

      25.03. Poniedziałek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

      10.30 Msza Św. z nauką dla dzieci szkolnych (kl. od 1 do 5)

      12.00 Msza Św. z nauką dla dzieci szkolnych (kl. od 6 do 8; 3 Gi-m)

      18.00 Msza Św. z nauką i nabożeństwem błogosławienia małych dzieci

      19.15 Spotkanie misyjne dla młodzieży (kandydaci do bierzmowania wszystkich roczników)
                                                                           

      26.03.Wtorek – dzień spowiedzi

      09.00 Msza Św. z nauką i nabożeństwem dla osób chorych i starszych

      10.30 Msza Św. z nauką dla dzieci szkolnych (kl. od 1 do 5)

      12.00 Msza Św. z nauką dla dzieci szkolnych (kl. od 6 do 8; 3 Gi-m)

      18.00 Msza Św. i nabożeństwo przebłagalne
       

      27.03. Środa

      09.00 Msza Św. z nauką i modlitwy za zmarłych

      10.30 Msza Św. z nauką dla dzieci szkolnych (kl. od 1 do 5)

      12.00 Msza Św. z nauką dla dzieci szkolnych (kl. od 6 do 8; 3 Gi-m)

      18.00 Msza Św. z nauką stanową dla małżonków i rodziców

      19.15 (Msza Św.) z nauką dla młodzieży (kandydaci do bierzmowania wszystkich roczników)
       

       

      28.03. Czwartek - Dzień Wyznania Wiary

      09.00 Msza Św. z nauką i nabożeństwem wyznania wiary

      16.30 Msza Św. z nauką i nabożeństwem wyznania wiary

      18.00 Msza Św. z nauką i nabożeństwem wyznania wiary (kandydaci do bierzmowania wszystkich roczników)

      29.03. Piątek – Dzień Błogosławienia Rodzin. Zakończenie Odnowienia Misji Św.

      09.00 Msza Św. z nauką i nabożeństwem błogosławienia rodzin

      16.30 Msza Św. z nauką i nabożeństwem błogosławienia rodzin

      17.30 Droga Krzyżowa

      18.00 Msza Św. z nauką i nabożeństwem błogosławienia rodzin

      Odwiedziny chorych w domach: czwartek od godz. 11.00

     • Euroweek – lekcja jak niezapomniana przygoda

      06.03.2019

      Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obozie językowym Euroweek. Zajęcia odbywały się w malowniczo położonej  górskiej miejscowości na Ziemi Kłodzkiej, Długopolu Zdrój w Ośrodku Wczasowym „ALEKSANDER”. Uczniowie brali udział w całodziennych zajęciach prowadzonych w języku angielskim z przerwą na posiłek i krótki odpoczynek.

      Uczestnicy spotkania o obozie;

      Wiktoria; „Dla mnie Euroweek był wspaniałym przeżyciem, cieszę się, że tam pojechałam. Było wiele zabawy i dużo różnych, śmiesznych zadań,… było to dla mnie niezapomniane przeżycie”

      Kamil; „Na Euroweeku bardzo mi się podobało, poznałem ciekawych ludzi z różnych krajów. Byłem zaskoczony tym, w jak ciekawy sposób były prowadzone zajęcia. Nie było czasu na nudę. Jeśli będzie możliwość, na pewno pojadę jeszcze raz” 

       Roksana; „Euroweek był niesamowitą przygodą, mieliśmy bardzo dużo zajęć związanych z językiem angielskim. Nauczyciele byli radośni i pełni energii. Zaprzyjaźniłam się z uczestnikami z innych szkół, nigdy nie zapomnę tych czterech wspólnie spędzonych z nimi dni”  

      Janek; „Na wycieczce było bardzo fajnie, poznałem dużo ludzi, kultur, owoców (!) i słówek” 

       Wiktoria i Beata; „Na Euroweeku było super, dużo fajnych zabaw, mili ludzie. Polecamy innym taki wyjazd, ponieważ jest tam świetna zabawa i przede wszystkim ciekawa nauka języka angielskiego i niemieckiego

       Zuzanna; „…zaprzyjaźniłam się z wieloma osobami z innych szkół, ciężko nam było się na koniec rozstać, zajęcia były fajne, nigdy się nie nudziliśmy

       Miłosz; „Bardzo podobała mi się wycieczka, ponieważ poznałem wiele ciekawych ludzi, podszkoliłem się w języku angielskim, poznałem słowa również w innych językach i nauczyłem się wiele tańców narodowych. Bardzo polecam!

       

      Kolejny wyjazd na Euroweek dla uczniów naszej szkoły odbędzie się w dniach 1 – 5 października 2019 roku, zapisy u pani Katarzyny Pochwat.

      Zapraszam również na film z minionego Euroweeku. Montaż i oprawę wykonał Mateusz Czopik.

       

       

     • WYBIERAM ZAWÓD DLA SIEBIE

      14.03.2019
      Informujemy, że w zakładce DORADZTWO ZAWODOWE na naszej stronie znajduje się link do informatora o szkolnictwie branżowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego na rok szkolny 2019/2020.
      Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach.
      Wyszukiwarka skierowana jest do uczniów planujących własną edukację w technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.
      Zachęcamy do korzystania z jej zasobów.
    • X Międzygminny Konkurs ,,Mam wybór”
     • X Międzygminny Konkurs ,,Mam wybór”

      27.02.2019

            Nasi uczniowie z kl.IV-VI  reprezentowali szkołę w Konkursie Czytelniczym, zorganizowanym w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lgocie Małej, gdzie musieli wykazać się szczegółową znajomością treści trzech książek :,,Skrzynia Władcy Piorunów” M.Kozioła , ,,Pierścień i róża” W.M.Thackeraya oraz ,,Bracia Lwie Serce” A.Lindgren. Poza tym  zaprezentowali swoje wiadomości z zakresu tematyki uzależnień w ramach propagowania zdrowego i odpowiedzialnego trybu życia. Uczennica klasy VI – Aleksandra Postawa zajęła II miejsce , a miejsce III - uczeń klasy V- Jakub Koza. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim pozostałym uczestnikom oraz życzymy dalszych sukcesów. ,,Czytać każdy może!”-bo to przyjemność, wyzwanie i  obowiązek, ale przede wszystkim  klucz do bogatego świata wiedzy, wspaniałej wyobraźni oraz wielkiej wspólnoty ludzkiej, którą łączy magia liter.

     • LIST DO OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

      27.02.2019

          „Gdy Ojciec Święty Jan Paweł II żył jeszcze na ziemi, na jego adres przychodziło mnóstwo listów z prośbą o modlitwę. Papież, choć nie mógł wszystkich przeczytać, modlił się w intencji wszystkich polecanych spraw. Dziś Jan Paweł II jest już w niebie i każdy list może otworzyć, każdą sprawę może przedstawić Panu Bogu.”

      W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI, W NASZEJ SZKOLE ODBYŁ SIĘ KONKURS W KTÓRYM ZAPROSILIŚMY UCZNIÓW Z NASZEJ GMINY DO PISANIA LISTU  DO OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA JEGO NOWY ADRES. 

      Oto wybrane fragmenty listów:

         „Dzisiaj żyję w wolnym i pięknym kraju jakim jest Polska. Tą wolność zawdzięczam bohaterom,

      którzy o Nią walczyli oraz Tobie Ojcze Święty za nieustanne wsparcie modlitwą. W czasach trudnych dla Naszej Ojczyzny byłeś zawsze z nami o czym świadczą słowa wypowiedziane w Warszawie w 1979 roku „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” 

          Podziwiam Cię, Ojcze Święty za nieustanne wsparcie i dobroć jaką obdarzałeś nas i Nasz Kraj. Miałeś nadzieję, że Polska będzie wolnym krajem i tak też się stało. Wiem, że Niepodległość nie jest dana raz na zawsze, dlatego trzeba ją wspierać każdego dnia modlitwą, bo tylko tak moje pokolenie może wpłynąć         na to, aby bolesna historia Polski się nie powtórzyła.

          Twoje słowa są dla nas przykładem jak mamy szanować Ojczyznę.

      „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”  

         Twoja nauka jest dla nas drogowskazem jak mamy postępować by uchronić Polskę od nieszczęść  „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniła je miłość  i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla    innych i  troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.” „

                                                                                                                      Oliwia  

                                                                             Lgota Mała

       

       

       

               „Prosimy Cię, Ojcze Święty Janie Pawle II o opiekę nad naszą Ojczyzną.    

      Jak wołałeś w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski. „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi!  Tej ziemi!”  Pragnę by nasza Ojczyzna była odnowiona duchowo i by ludzie żyli szczęśliwi, nie kłócili się, nie było wojen. Każdy z nas mógł mieć prawdziwego przyjaciela takiego jakim Ty jesteś Ojcze Św.

      i byłeś dla nas.”

                                                                                                                Karolina   

                                                               Widzów

       

       

       

         

         „Pragnę zwrócić się do Ciebie, Ojcze Święty Janie Pawle II, aby przypomnieć Ci Twoją pierwszą homilię, którą wygłosiłeś 2 czerwca 1979r. w Warszawie na placu Zwycięstwa. Pragnąłeś wtedy, wyśpiewać z ludźmi pieśń dziękczynienia dla opatrzności, która pozwoliła Ci stanąć w tym miejscu.” 

                                                                                                            Karolina

                                                                                                          Lgota Mała

       

       

       

        „Słyszałam o Tobie dużo dobrego i o tym jak kochałeś każdego człowieka oraz naszą Ojczyznę. Kiedyś jak już dorosnę, chciałabym choć trochę być taka jak Ty!! Wiem, że Twoja obecność na ziemi była darem od Boga i zachętą do nawrócenia. Proszę Cię  o modlitwę  za mnie oraz za naszą Ojczyznę w 100-lecie odzyskania niepodległości, aby zgodnie z Twoimi słowami zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze ziemi.”       

                                                                                                      Iga   8lat

                                                                                                     Lgota Mała     

       

             

                                                                                                             

        „Pisząc ten list wiem, że Ciebie nie ma wśród nas. Nie znałam Cię bo jak odszedłeś do Nieba nie było mnie jeszcze na świecie, ale moi rodzice i dziadkowie opowiadali mi jakim byłeś wielkim człowiekiem.

      Chociaż wiem, że tego listu nie mogę zaadresować na konkretny adres to wierzę, że będziesz znał jego treść. Dlatego chcę gorąco Ci podziękować za całe dobro jakie zrobiłeś dla mojej ojczyzny Polski w czasie swojego pontyfikatu. Podziwiam Cię za Twoją troskę i Twój dar rozmowy z Bogiem, o Twoją pokorę i skromność.”

                                                                                              Aleksandra    8lat

                                                                                                  Widzów

       

       

         

          „Piszę do Ciebie, ponieważ niedawno oglądałem film o Twojej pielgrzymce do Polski w 1979r. 

      Na filmie widziałem, że po wyjściu z samolotu ucałowałeś ziemię. Jest to dla mnie znak, że wszyscy powinniśmy kochać naszą Ojczyznę.

          Chciałbym prosić Cię, byś w niebie modlił się za naszą Ojczyznę. Obiecuję Ci, że ja również będę się za nią modlił.”

                                                                                                 Rafał     8 lat

                                                                                                  Lgota Mała     

       

                                            

                                                                                     

        

          „Chciałabym aby wszystkie dzieci były szczęśliwe. Martwią mnie wojny, o których słyszę w wieczornych wiadomościach, gdy mama z tatą zasiadają przed telewizorem. Proszę Ojcze Święty o wstawienie się za Nasz Kraj, byśmy wszyscy żyli w zdrowiu i zgodzie. Jesteś dla nas najlepszym przykładem jak okazywać miłość swoim bliskim. Jestem dumna, że jestem Polką i urodziłam się w kraju, w którym również Ty się urodziłeś. Pragnę postępować podobnie jak Ty Ojcze!”

                                                                                                 Lenka   8 lat

                                                                                                 Lgota Mała     

       

       

       

         „Piszę do Ciebie bo chciałbym Ci powiedzieć, że jesteś dla mnie wzorem do naśladowania. Chciałbym moje życie przeżyć, podobnie jak Ty. Moi rodzice i nauczyciele dużo opowiadali mi o Twoim życiu.

      O tym jak uwielbiałeś chodzić po górach, jak kochałeś spotykać się z ludźmi z różnych stron świata. Chciałbym podobnie jak Ty spotykać ciekawych ludzi. Dzisiejsze czasy jednak nie sprzyjają takim spotkaniom, ponieważ dużo czasu spędzamy przed telewizorem i komputerem. Proszę Cię abyś  

      wyprosił u Boga pokój na całym świecie , a szczególnie w Naszej Ojczyźnie.”

                                                                                             Mikołaj  8 lat

                                                                                              Widzów

       

       

       

         „Byłeś człowiekiem, a zostałeś świętym. Zawsze modliłeś się o pokój na świecie. Proszę Cię opiekuj się naszą Ojczyzną.”

                                                                                                  Filip 8 lat

                                                                                                    Widzów

       

       

       

          „Jestem jeszcze małym chłopcem, ale uczono mnie, jakim byłeś człowiekiem, nauczono mnie kochać

      Cię i szanować. Jak dobry pasterz prowadziłeś cały świat drogą pokoju. Kochałeś wszystkich i uczyłeś nas kochać bliźniego. Wiem, że cierpiałeś z bólu z powodu swojej choroby, a mimo to przemawiałeś

      do nas „Kochajcie się i radujcie.” Jest mi smutno z powodu Twojego odejścia, ale wierzę,

        że teraz jesteś uśmiechnięty, szczęśliwy i zdrowy.”

                                                                                             Dawid    8 lat

                                                                                             Widzów

       

       

          „Kochany Ojcze Święty, piszę ten list bo, chcę Ci podziękować za całe dobro, jakie uczyniłeś dla świata i dla Polski. Dawno temu, kiedy nie było mnie jeszcze na świecie, powołano Cię do Piotrowej Stolicy, abyś był głową Kościoła Chrystusowego na Ziemi. Z daleka od Ziemi ojczystej głosiłeś naukę i byłeś drogowskazem dla wielu ludzi, nie tylko Polaków, poprzez pielgrzymowanie po świecie mogło poznać Cię i pokochać wielu ludzi, dla których byłeś kimś wyjątkowym. Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, dziękowałeś na Placu Zwycięstwa w Warszawie pieśnią dziękczynienia, za to, że mogłeś być wśród rodaków w tak ważnych dniach obchodów rocznicy Tysiąclecia Chrztu Polski. Dałeś wskazówki, jak żyć krocząc śladami Chrystusa w życiu.

          Dziękuję Ci Ojcze święty za to, że opiekujesz się z nieba moją rodziną i krajem , w którym mieszkam i mogę spokojnie przespać noc i rano obudzić się w wolnym kraju, gdzie nie ma wystrzałów, lęku i płaczu niewinnych dzieci.”

                                                                                                   Dominika     8 lat

                                                                                                       Lgota Mała

       

       

       

        „W tym roku 19 maja przystąpię do Pierwszej Komunii Świętej. Pan Jezus przyjdzie do mojego serca,

      by w nim zamieszkać. Proszę Cię, abyś modlił się za mnie i wszystkie dzieci, żebyśmy pamiętały, że Pan Jezus zawsze nas kocha i pragnie, żebyśmy kochały Go z serca całego i wszystkich sił. Obiecuje Ci mieć dobre i czyste serce, nie czynić złego i zawsze kochać Pana Jezusa.”

                                                                                                Amelka   9 lat

                                                                                                   Lgota Mała     

       

       

       

          „Dziękuję Ci za to, że zawsze modliłeś się za Polskę. Teraz w Stulecie Odzyskania Niepodległości, chcę Ciebie Ojcze Święty prosić, abyś opiekował się z Nieba całą Naszą Ojczyzną. Miej w opiece nasze rodziny i ochraniaj od  grzechów i nieszczęść.”

                                                                                                 Ania   7 lat

                                                                                                   Teklinów

        „Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem od rodziców i dziadków wspomnień i ciekawostek z Twojego życia. Byłeś zwyczajnym skromnym człowiekiem. Lubiłeś jeździć na nartach, górskie wędrówki i spływy kajakowe. Znałeś dużo języków obcych. Potrafiłeś  swą dobrocią, miłością, słowami otuchy zjednać ludzi na całym świecie. Pielgrzymując do Polski - swej ojczyzny, zawsze na powitanie klękałeś i całowałeś ziemię, witając się w ten sposób z naszą ojczyzną.

        Dziękuje Ci Ojcze Święty za Polskę, za wyzwoloną z niewoli Polskę. Za Twoim posłannictwem proszę Cię Ojcze Święty o pokój w ojczyźnie i na całym świecie. Uchowaj nas od wojen i głodu. Spraw abyśmy żyli w zgodzie i przyjaźni.”

                                                                                                  Mikołaj    8 lat

                                                                                                   Widzów

       

       

       

         „Z opowieści rodziców dowiedziałem się, że Byłeś szczególnie ważną osobą dla wszystkich Polaków. Babcia opowiadała mi różne historyjki związane z Tobą. Mówiła, że kochałeś wycieczki górskie. Ja też bardzo lubię spacerować po górskich szlakach. Ojcze chcę Cię prosić o modlitwę za całą Naszą Ojczyznę.”

                                                                                              Mateusz   8 lat

                                                                                                 Widzów

       

       

        „Piszę do Ciebie jako mały Polak i jako mały uczeń do Wielkiego Nauczyciela. Modlę się, aby ludzie na świecie potrafili otworzyć swe serca na prawdę i miłość, na nadzieję jaką Ty kazałeś okazywać dobroć, wprowadzać ład i spokój do naszych serc i pokładać ufność w Panu. Ojcze Święty tak pusto bez Ciebie i źle. Dziękuje za wszystko i pójdę Twoją drogą”

                                                                                           Oskar  8lat

                                                                                             Widzów

       

       

        „Piszę ten list do Ciebie, po to aby podziękować Ci za to co za życia zrobiłeś dla całego świata. Rodzice opowiedzieli mi o tym, że kochałeś dzieci i dążyłeś do pokoju na całym świecie.”

                                                                                            Karolina   8 lat

                                                                                             Widzówek

       

                                                                        

         „Chciałabym Ci za wszystko co robiłeś w trakcie trwania Twojego pontyfikatu podziękować.

      Żałuję, że od nas odszedłeś i mam nadzieję, że jest Ci dobrze w Niebie.” 

                                                                                               Patrycja 8 lat

                                                                                                Widzówek

     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

      05.03.2019

      ,,A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą.
      Nie znać języka swego hańbą oczywistą.’’

      F. H. Dmowski

      Drodzy uczniowie !

         21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dzień wyjątkowy i ważny, ponieważ upamiętnia tragiczne wydarzenia z 1952 roku, które rozegrały się w Bangladeszu, gdzie podczas protestów w obronie języka bengalskiego zginęło pięciu studentów. Poświęcenie młodych ludzi stało się inspiracją do ustanowienia dnia, który ma przypominać, jak wielkim skarbem jest język ojczysty. Polacy wielokrotnie stawali w obronie Ojczyzny i języka ojczystego, którym teraz możemy mówić z dumą i bez przeszkód.
      W naszej szkole obchody tego święta są przewidziane w dniach 25.02.19-01.03.19 r.     

      Planowane są następujące działania:

      1.Konkurs na plakat pod hasłem - ,, Stop wulgaryzmom’’.

      2.Konkurs na rymowankę zachęcającą do używania pięknej polszczyzny.

      3. Konkurs Ładnego Pisania o Złoty Długopis.

      4.,,Sztafeta ortograficzna, czyli biegane dyktando”.

      5.,,Zlituj się - popraw błędy”, czyli neonowe Schody Językowe.

      6. Konkurs Pięknego Czytania.

      7. Konkurs na ilustrację do utworu poetyckiego -  klasy I-II.

      8.Konkurs Nan najlepsze przebranie za bohatera literackiego.

      9.Zakończenie - rozdanie nagród.

      Konkursy będą odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI, klasy VII, VIII oraz III gimnazjum.

        Celem akcji jest uświadomienie dzieciom i młodzieży konieczności pielęgnowania mowy ojczystej.

    • „Ralf Demolka w internecie”
     • „Ralf Demolka w internecie”

      27.02.2019

      Na zakończenie I semestru klasy 1, 2 i 4 wybrały się do kina na film animowany „Ralf Demolka w internecie”. Przed filmem w zastępstwie reklam uczniowie zieli udział w 30 minutowej prelekcji na temat bezpieczeństwa w internecie. W sposób bardzo przystępny dla dzieci prowadzący wykład przybliżył tematykę związaną z bezpieczeństwem w sieci, netykietą czy radami go kogo należy się zgłosić w razie zagrożenia.

    • Wyniki konkursu pt. „BEZPIECZNE FERIE”
     • Wyniki konkursu pt. „BEZPIECZNE FERIE”

      12.02.2019

      W dniu 07.02.2019r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dedykowany dla uczniów klas I-IV naszej szkoły, organizowany przez świetlicę szkolną. Jest nam niezmiernie miło ogłosić listę laureatów:

      I miejsce: Dawid Łapeta  (kl. I)

      II miejsce: Wiktoria Woldan  (kl. IV)

      III miejsce: Kuba Ciura  (kl.II)

      Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom i składamy serdeczne gratulacje laureatom!

    • Na ziemi jak w piekle... - Jasełka
     • Na ziemi jak w piekle... - Jasełka

      05.02.2019

      Na ziemi jak w piekle...

      ...bywa, gdy żyje się w nienawiści, zakłamaniu i nieżyczliwości. Materializm i brak uduchowienia podczas Świąt Bożego Narodzenia to także powód do nieszczęścia. To główne przesłanie ,,Współczesnych Jasełek", które można było obejrzeć w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Widzowie 27 stycznia 2019 roku.

      Inscenizacja została przygotowana przez uczniów  Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie pod kierunkiem pani Agnieszki Kuźnickiej. Tekst przedstawienia w żargonie młodzieżowym, dotyczył popkultury i komercjalizacji świata. Było wesoło, momentami śmiesznie, ale celem przedstawienia było zwrócenie uwagi na najistotniejsze problemy związane z kryzysem wartości oraz zanikiem duchowości, związanej z przeżywaniem nie tylko Świąt Bożego Narodzenia, ale chyba wszystkich obrzędów i zwyczajów. Tegoroczne jasełka miały być powodem do postawienia sobie pytania o sens Świąt Bożego Narodzenia i ich znaczenia w naszej kulturze.

      Podczas przedstawienia mogliśmy usłyszeć kolędy i współczesne pastorałki w  wykonaniu uczennic naszej szkoły. Gościnnie wystąpiły także: Karolina Dróżdż i Katarzyna Dróżdż.

      Uczniowie wykazali się świetną grą aktorską, a wspaniała sceneria przygotowana  przez panią Aleksandrę Kołaczkowską dopełniła przedstawienie. Cała zgromadzona publiczność wynagrodziła młodych aktorów gromkimi brawami. 

      Galeria zdjęć: Jasełka

     • Powiatowy konkurs plastyczny pt. "Ilustrowana piosenka"

      30.01.2019

      W listopadzie ubiegłego roku odbył się powiatowy konkurs plastyczny pt. "Ilustrowana piosenka". Organizatorami konkursu byli:
      Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Parafia św. Stanisława BM w Witkowicach, Świetlica Nasza Przystań w Witkowicach, Świetlica Środowiskowa w Nieznanicach.

      Cele konkursu to:
      - uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości,
      - kształtowanie wrażliwości estetycznej, muzycznej i plastycznej dzieci i młodzieży,
      - rozwijanie aktywności artystycznej.

      Każdy uczestnik miał za zadanie przygotować pracę do wybranej przez siebie piosenki. Prace zawierały humor i pewien dystans do treści zawartej w piosence. Oprócz nagród dodatkową atrakcją było to , że najlepsze prace biorące udział w konkursie miały ukazać  się w wydanym śpiewniku, który również otrzymali uczestnicy konkursu. Śpiewnik "Nasza piosenka", do którego zostały wybrane najlepsze prace konkursowe  składa się z następujących części:
      I) Piosenka patriotyczna i wojskowa
      II) Piosenka turystyczna i harcerska
      III) Piosenka z lasem związana
      IV) Piosenka biesiadna i ludowa
      V) Piosenka rozrywkowa                                  
      VI) Piosenka oazowa
      VII) Piosenki inne.


      Ocena prac przez Jury oraz wręczenie nagród odbyło się 27 stycznia 2019 r w pałacu w Nieznanicach. Miło nam poinformować, że nasi uczniowie Karolina Pruciak zdobyła I nagrodę, III miejsce zajęła Monika Krupa, a wyróżnienie otrzymał Michał Maj.
      Gratulujemy pomysłowości i twórczej wyobraźni oraz życzymy dalszych sukcesów!

            

     • 27 FINAŁ WOŚP

      31.01.2019

      W niedzielne popołudnie 13 stycznia 2019r. w Szkole Podstawowej w Kruszynie odbył się 27 FINAŁ WOŚP. Jak co roku uczniowie naszej szkoły zaprezentowali krótki występ artystyczny uświetniający tą imprezę Dziewięcioosobowa orkiestra złożona z dziewczynek z klasy I, II, IV i V przedstawiła widowisko muzyczne . Gra na wiaderkach została nagrodzona gromkimi brawami. Podczas skoków akrobatycznych mali artyści dogrywali również rytm do muzyki celtyckiej.

      Bardzo barwy i przyciągający uwagę był występ uczennic klasy szóstej. Zatańczyły do piosenki ,,Swish Swish". Gratulujemy!

    • Jasełka
     • Jasełka

      07.01.2019

      ,,Dziś anioły na niebie ogłaszają Boże Narodzenie"
      Pod takim hasłem odbyły się tegoroczne jasełka w naszej szkole. Krótkie przedstawienie w swojej prostocie i skromności oddało całą radość wynikającą ze świąt Bożego Narodzenia. Pastorałki śpiewane pod przewodnictwem chóru anielskiego, a porywające do śpiewu całą szkołę, uczniowie-aktorzy w pięknych strojach oraz klimatyczna dekoracja wprawiło wszystkich obecnych w prawdziwie świąteczny nastrój. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klas IV i V oraz gościnnie wystąpili uczniowie z klasy II i VII.
      Po jasełkach uczniowie klas starszych przygotowali pod opieką pani Anity Gałkowskiej-Galas przedstawienie o tematyce związanej z Wielką Brytanią. Pierwsza część przedstawienia dotyczyła kultury oraz zwyczajów tego kraju, a w drugiej części można było wysłuchać wierszy i piosenek o tematyce świątecznej w języku angielskim. Spektakl posiadał duży walor edukacyjny – znajomość państw, kultury, zwyczajów. Młodzież z klas VI,VII i VIII zademonstrowała swoje umiejętności, pokazała,  iż potrafi wydobyć swoje zdolności i pokazać je przed publicznością. Uczniowie włożyli dużo serca w odgrywane przez siebie postacie. W ich grze widać było wykonaną przez nich pracę, wiele prób i długich przygotowań żeby wszystko się udało. Niezwykle przekonujące i interesujące były kostiumy młodych aktorów, widoczna była dbałość o szczegóły, np. kostium królowej. 

      Obydwa przedstawienia zostały nagrodzone brawami. Na koniec części artystycznych pani Dyrektor złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne, a „kolędę dla nieobecnych” zaśpiewała Weronika Dróżdż.
      Korzystając z okazji, że wszyscy są obecni uczestnicy konkursów ornitologicznego oraz na najładniejszą bombkę otrzymali dyplomy oraz nagrody.

      Piątkowe uroczystości miały także charakter bardziej kameralny. W każdej klasie odbyły się wigilie. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali pyszne potrawy, przystroili swoje pracownie, aby móc w uroczystym nastroju połamać się opłatkiem, złożyć życzenia oraz wspólnie zaśpiewać kolędy.
       

      Galeria zdjęć: Jasełka

    • Prelekcja na temat segregacji odpadów
     • Prelekcja na temat segregacji odpadów

      07.01.2019

      Pracownik firmy Remondis przeprowadził w naszej szkole prelekcję na temat segregowania odpadów w gospodarstwach domowych. Pani w ciekawy i jasny sposób przedstawiła nam jak należy segregować śmieci , a jak na pewno nie należy tego robić. Opowiadała o zagrożeniach nieprawidłowego składowania odpadów i rozkładzie poszczególnych materiałów w środowisku. Uczniowie zapoznali się bliżej z definicjami słów recykling, odpady niesegregowane, kompostownik.
      Dowiedzieli się także jakie naprawdę odpady mogą wrzucać do koszy oznaczonych napisami papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady BIO , odpady niebezpieczne oraz gdzie w naszej miejscowości znajduje się PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadó