• 2018/2019

    • Koło zainteresowań: Gry i zabawy wszelakie

     W każdy czwartek od 12:30 do 13:30

     Koło prowadzone dla uczniów klasy IV

     Opiekun grupy: Lena Żmudzińska

     Uczniowie poznają zabawy w jakie bawią się dzieci na całym świecie oraz sami się w nie pobawią. Będą także tworzyć własne gry i zabawy, oraz brać udział w turniejach planszówek.
     Celem koła jest integracja dzieci, rozładowanie napięcia i agresji za pomocą zabawy, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

      

     Koło zainteresowań: Klub miłośników Kostki Rubika

     W każdy wtorek od 13:30 do 14:15

     Koło prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów

     Opiekun grupy: Arleta Łąpieś
     Głównym celem koła jest nauka układania kostek, wymiana poglądów, rozwijanie logicznego myślenia i rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Nauka układania kostki Rubika nie musi być trudna. W ramach koła zainteresowań uczniowie poznają proste metody układania jak również bardziej skomplikowane. 

      

      

     Koło zainteresowań: Koło artystyczne

     W każdy piątek od 14:00 do 15:00

     Koło prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów

     Opiekun grupy: Aleksandra Kołaczkowska

     Kształcenie artystyczne jest bardzo ważne dla każdego człowieka, a jego efekty są widoczne w różnych dziedzinach życia. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych i udział w przedstawieniach rozwija możliwości twórcze ucznia, pobudza wyobraźnię, wrażliwość, inicjatywę, uczy wiary w siebie. Własna działalność artystyczna jest pomostem do rozumienia sztuki, do wychowania świadomych odbiorów kultury. Prowadząc koło artystyczne chcemy wykształcić naturalną potrzebę aktywności twórczej i ekspresji własnej uczestników zajęć.
     Cele: rozwijanie zainteresowań dzieci sztuką, rozwijanie talentów plastycznych, czynne spędzanie wolnego czasu, uwrażliwienie na sztukę, rozwijanie talentów muzycznych i tanecznych.
     Kółko artystyczne to zajęcia przeznaczone dla dzieci, które czerpią przyjemność z wykonywania prac plastycznych oraz dobrze radzą sobie z działaniami wymagającymi sprawności manualnych.
     Na zajęciach przygotowywane są oprawy muzyczne apeli i ważnych uroczystości. Uczestnicy koła biorą udział w konkursach  muzycznych i tanecznych.

     Koło zainteresowań: Koło Przyrodniczo- Ekologiczne

     W każdy poniedziałek  13:30 do 14:15

     Koło prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów

     Opiekun grupy: Agnieszka Dróżdż

                 Na zajęciach Kółka Przyrodniczo - Ekologicznego uczniowie naszej szkoły będą mogli poszerzać swoją wiedzę przyrodniczo - ekologiczną oraz podejmować praktyczne działania na rzecz ochrony przyrody i ekologii.
     Cele: Rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką ekologiczną, kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody, propagowanie ekologicznego stylu życia, wzbudzenie chęci i motywacji do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

            Coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia przyrody – jest przecież jej częścią. Dlatego też ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów to problemy, które stały się sprawą całej ludzkości. Aby w przyszłości nie dochodziło do tragedii, edukację ekologiczną należy rozpocząć już od najmłodszych lat. Dzieci są bowiem bacznymi obserwatorami środowiska oraz wszystkiego, co wokół nas się dzieje i mogą podejmować na równi z dorosłymi walkę o ochronę przyrody.

     Koło zainteresowań: Koło Szachowe
     W każdy czwartek 14:15 do 15:15
     Koło prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów
     Opiekun grupy: Karol Dróżdż
                 Koło ma na celu poznawanie tajników tej ,,królewskiej gry", rozwijanie logicznego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej.
      

     Koło zainteresowań: Zdrowo jem, więcej jem
     W każdy piątek od 11:40 do 12:25
     Koło prowadzone dla uczniów klas I-III
     Opiekun grupy: Renata Pruciak
     Głównym celem koła jest promowanie zdrowego odżywiania.

      

      

     Zajęcia wyrównawcze: Język angielski
     W każdą środę od 14:15 do 15:30
     Zajęcia prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów
     Opiekun grupy: Krzysztof Kopeć
      

      

     Koło zainteresowań: Koło Polonistyczno - Teatralne
     W każdy poniedziałek 13:30 do 14:15
     Koło prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów
     Opiekun grupy: Ewa Łęgowik
                 Celem głównym zajęć jest rozwijanie zainteresowań czytelniczo - językowych oraz zdolności artystycznych dzieci.

      

     Koło zainteresowań: TIKaMY na polskim!
     W każdy poniedziałek 13:30 do 14:15
     Koło prowadzone dla wszystkich zainteresowanych uczniów
     Opiekun grupy: Renata Dryjka
                 Cel : przyjemna i skuteczna nauka języka polskiego : literatury, ortografii i gramatyki za pomocą TIK, czyli technologii informacyjno – komputerowej z wykorzystaniem nowoczesnych , sprawdzonych i przyjaznych aplikacji oraz programów komputerowych

      

      

      

      

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
   • spwidzow@gmail.com
   • +48 34 320 28 08
   • Widzów ul. Żwirki i Wigury 16 42-282 Kruszyna Poland
   • spwidzow@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Deklaracja dostępności:  

  Deklaracja_dostepnosci.docx