• „Zdalna Szkoła” – Laptopy dla uczniów z Gminy Kruszyna

   • 20.05.2020 21:30

   • Gmina Kruszyna w ramach projektu pn. Zdalna Szkoła - Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 856,72 zł na zakup laptopów. Maksymalna kwota jaką mogła pozyskać Gmina to 60 000,00 zł. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione 22 laptopy, które na podstawie umowy użyczenia trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli w celu realizowania nauki zdalnej. Wsparciem objętych zostało 17 uczniów i 5 nauczycieli z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Kruszyna. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniem COVID-19. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

    Nasza szkoła otrzymała 7 laptopów; 5 trafiło do uczniów a 2 do nauczycieli, którzy w ramach kształcenia na odległość prowadzą zajęcia on-line. Laptopy przekazano na postawie umowy użyczenia. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w czerwcu br. sprzęt zostanie zwrócony szkole i będzie mógł służyć od września wszystkim uczniom w czasie zajęć stacjonarnych.

   • Wróć do listy artykułów
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Deklaracja dostępności:  

  Deklaracja_dostepnosci.docx