• Kim byli Żołnierze Wyklęci?

      26.02.2021

      POLSKIE POWOJENNE PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

      „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”

       

      1.Czym było powojenne podziemie niepodległościowe?

      Powojenne podziemie niepodległościowe stanowiło prostą kontynuację działalności niepodległościowej z okresu okupacji niemieckiej, będąc naturalną konsekwencją wyborów dokonywanych na początku wojny przez dziesiątki tysięcy konspiratorów. Było też pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko siłą narzuconej przez sowietów – komunistycznej władzy.

      2. Ilu było „Żołnierzy Wyklętych”?

      Powojenne podziemie niepodległościowe do powstania NSZZ „Solidarność” było przykładem najliczniejszej formy oporu Polaków wobec komunistycznej władzy. Przez jego szeregi przewinęło się ponad 250–300 tys. ludzi (z tego kilkadziesiąt tysięcy w oddziałach zbrojnych), nie licząc współpracowników i sympatyków, a także około 20 tys. w szeregach konspiracji młodzieżowych.

      3. Z jakich środowisk się wywodzili?

      Polskie podziemie niepodległościowe było emanacją dążeń niepodległościowych społeczeństwa polskiego wyrażaną na przekór wybitnie niekorzystnej sytuacji geopolitycznej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych (inteligencja, robotnicy i chłopi), partii po- litycznych (od socjalistów z Polskiej Partii Socjalistycznej po członków obozu narodowego), młodzież oraz ci wszyscy, dla których podstawowym imperatywem działania była gotowość walki o wolną Polskę.

      4.Jak długo trwał opór?

      Polskie podziemie niepodległościowe jako zjawisko masowe istniało do wiosny 1947 r. Data ta nie oznaczała jednak jego definitywnego końca, podobnie jak nie zamykał go ani polski czerwiec i październik 1956, ani też marzec 1968, grudzień 1970, czy sierpień 1980. Historia „Żołnierzy Wyklętych” toczyła się swoim własnym rytmem. Symbolicznym końcem zbrojnego oporu była śmierć Józefa Franczaka „Lalka”, zabitego przez ZOMO 21 października 1963 r. Także i ona nie zamykała jednak ostatecznie dziejów konspiracji powojennej. Do końca PRL-u w całym kraju ukrywało się pod fałszywymi nazwiskami wielu żołnierzy podziemia. Ścigani do 1989 r. przez SB trwali oni w konspiracji – tej jednostkowej – wewnętrznej – z dala od rodzin, z którymi nie dane było im się spotkać przez kilkadziesiąt lat.

      5. Czy to było powstanie antykomunistyczne?

      Polskie podziemie niepodległościowe – z racji skali, zasięgu, trwałości oraz czynnika inicjującegojakim była agresja obcego państwa, tj. ZSRR – wpisuje się w naturalny sposób w polską tradycję insurekcyjną – jako powojenne powstanie antykomunistyczne. Jego geografia w dość dokładny sposób pokrywa się z mapą inicjatyw powstańczych z 1863 r., będąc potwierdzeniem przywiązania do tradycji niepodległościowych społeczności lokalnych np. Podlasia, Mazowsza, Kresów.

      6. Co udało się zyskać dzięki walce „Wyklętych”?

      Powojenne podziemie niepodległościowe było z pewnością głównym przeciwnikiem władz komunistycznych w pierwszych powojennych latach. To między innymi za jego sprawą kolejne sekwencje wprowadzania w Polsce nowego komunistycznego ładu przesunięte zostały o kilka lat, a w konsekwencji śmierci Stalina – ostatecznie zaniechane. To między innymi z powodu konieczności złamania najpierw zbrojnego oporu kolektywizacja w Polsce rozpoczęła się dopiero po 1948 r., a zdecydowana rozprawa z Kościołem katolickim przesunięta zaś została dopiero na początek lat 50.

      7. Jaką ofiarę ponieśli „Wyklęci”?

      Zbiorowość „Żołnierzy Wyklętych” zapłaciła za przywiązanie do tradycji niepodległościowej cenę najwyższą spośród wszystkich grup, środowisk walczących o wolną demokratyczną Polskę. To ponad 5 tys. osób skazanych przez sądy wojskowe na kary śmierci,  ponad  21  tys. zmarłych i zamordowanych w więzieniach (w tym większość to członkowie konspiracji). To bliżej nieznana liczba zabitych w trakcie tysięcy pacyfikacji ciągnących się przez pierwsze 10 powojennych lat, zamordowanych  bez sądu w siedzibach urzędów bezpieczeństwa (około 20 tys.). To ponad 250 tys. osób skazanych na kary więzienia z powodów politycznych, kilkaset tysięcy dalszych zrujnowanych zdrowotnie, ekonomicznie, skazanych na bycie obywatelami II kategorii w PRL.

      8. Dlaczego ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci  „Żołnierzy Wyklętych”?

      Ustanowienie w 2011 r. 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” stanowi potwierdzenie przez wolną, demokratyczną Rzeczpospolitą roli, jaką odegrali oni na drodze do odzyskania przez Polskę nie- podległości. Wybór tej daty – związanej z 60. rocznicą zamordowania przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – jest także symbolicznym aktem uhonorowania najwyższej ofiary złożonej przez dziesiątki tysięcy żołnierzy pod- ziemia powojennego w trakcie pierwszej komunistycznej dekady.

      dr Tomasz Łabuszewski, IPN

     • „WSZYSTKIEGO DOBREGO DLA CHOREGO”

      17.02.2021

      Uczniowie klas I-III z naszej szkoły po raz pierwszy aktywnie włączyli się w obchody Światowego Dnia Chorego. W ramach akcji organizowanej przez Fundację „Dr Clowna” posłali dobrą myśl chorym z naszego województwa. Akcja polegała na stworzeniu własnoręcznych kartek z życzeniami powrotu do zdrowia dla osób dorosłych, które przebywają na różnych oddziałach szpitalnych. Gotowe kartki przekazaliśmy wolontariuszom zaprzyjaźnionej Fundacji „Dr Clowna”. Jak się później dowiedzieliśmy, trafiły one do chorych w Myszkowie.

      Warto wiedzieć, że Światowych Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II i przypada na dzień 11 lutego.

      Taka forma pomocy bardzo przypadła uczniom do gustu. W przygotowanie życzeń włożyli oni wiele serca. Mamy nadzieję, że obdarowanym również sprawiły one wiele radości.

       

     • Póki bije jego serce, trzeba walczyć

      05.02.2021

      Rodzice z radością oczekiwali na przyjście synka na świat. Niestety, dzień narodzin potwierdził obawy, które pojawiały się w czasie ciąży. Oluś urodził się z wadą serca.

      Wada, tzw. tetralogia Fallota, przybrała w przypadku chłopczyka skrajną postać. – Jest śmiertelnie niebezpieczna. Jedynym ratunkiem jest bardzo skomplikowana operacja za granicą, która jest ogromnie kosztowna.

      Determinacja i wsparcie innych dają rodzicom chłopca siłę do szukania funduszy. Obok tradycyjnych wpłat na konto w fundacji czy zbierania nakrętek pojawiły się pomysły na internetowe licytacje na rzecz chłopca. Także w ramach challenge przedszkolaki i dzieci ze szkół razem z opiekunkami przygotowują przedstawienia, piosenki, a zwolennicy morsowania zażywają zimowej kąpieli. Każdy uczestnik wpłaca jakąś kwotę, a dzięki kolejnym nominacjom akcja zatacza coraz szersze kręgi.

      Nasza szkoła również włączyła się w zbiórkę przyjmując wyzwanie.

      Klasa I i II zaprezentowała piosenkę o dobrym wychowaniu .


      W imieniu Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II, dziękujemy Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Lgocie Małej za nominację.

      Włączając się w zbiórkę charytatywną na rzecz 2 – letniego chłopca – Aleksandra Filipowskiego przyjęliśmy wyzwanie i jednocześnie zapraszamy do przyjęcia wyzwania – nominując:

      - Gminne Przedszkole w Widzowie.

      - Szkołę Podstawową w Szczepocicach

      - Szkolę Podstawową nr. 189 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

      Akcja polega na zaprezentowaniu przez dzieci pod opieką nauczycieli dowolnej formy scenicznej, np. zaśpiewaniu piosenki, zatańczeniu dowolnego tańca czy układu oraz wpłaceniu dobrowolnej kwoty na zbiórkę prowadzoną na stronie siepomaga.pl do skarbonki Aleksandra Filipowskiego.


      Wierzymy, że pieniądze uda się zebrać.

      Trzymamy kciuki!

  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Deklaracja dostępności:  

   Deklaracja_dostepnosci.docx