• eTwinning

    • Musik-mein Hobby

     eTwinning to europejska społeczność szkolna współpracująca za pośrednictwem nowoczesnego, bezpiecznego, międzynarodowego portalu społecznościowego, który zapewnia swobodną komunikację, wymianę doświadczeń i realizację projektów edukacyjnych.

     Program oferuje:

     - współpracę międzynarodową dla szkół

     - współpracę między polskimi placówkami

     - realizacje przez Internet projektów edukacyjnych o dowolnej tematyce

     - zastosowanie technologii informacyjno–komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu wszystkich przedmiotów

     - nowoczesne nauczanie na platformie TwinSpace

     - gotowe scenariusze do realizacji projektów eTwinning

     - elastyczność w zakresie tematyki

     - wzrost motywacji i zaangażowania uczniów w działania edukacyjne

     - atrakcyjny sposób realizacji podstawy programowej

     - możliwość utworzenia wirtualnej klasy.

     Do programu przystąpili uczniowie  klasy VII,  którzy będą współpracować ze swoimi rówieśnikami z pięciu polskich szkół  nad projektem z języka niemieckiego pt. Musik – mein Hobby. Wszyscy uczestnicy projektu są na tym samym poziomie językowym i zaczynają poznawać możliwości technologiczne  platformy edukacyjnej.

     Udział w programie wspomaga doskonalenie kompetencji kluczowych, czyli umiejętności ponadpodstawowych niezbędnych do tego, aby każdy młody człowiek miał poczucie samorealizacji, sukcesu, był aktywnym człowiekiem potrafiącym współpracować z innymi, działać skutecznie, pracując indywidualnie i w grupie, dokonując wyborów i podejmując decyzje. W tym projekcie kształtowane są wszystkie kompetencje kluczowe a zatem:

     • porozumiewanie się w języku ojczystym
     • porozumiewanie się w językach obcych
     • kompetencje naukowo-techniczne
     • kompetencje informatyczne
     • umiejętność uczenia się
     • kompetencje społeczne i obywatelskie
     • inicjatywność i przedsiębiorczość
     • świadomość i ekspresja kulturalna.

     Udział w programie jest również zgodny z kierunkiem realizacji polityki oświatowej na ten rok szkolny: 

     - rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej.

     Założycielem i opiekunem projektu jest nauczycielka języka niemieckiego Katarzyna Pochwat.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Deklaracja dostępności:  

  Deklaracja_dostepnosci.docx