• Organizacja pracy szkoły w dniu 2 listopada 2020 r.

      30.10.2020

      Informujemy, że 2 listopada br. nie jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      W tym dniu szkoła będzie pracować w trybie zwykłym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

      Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole ustalonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603) znajduje się w zakładce Kalendarz roku szkolnego.

       

     • KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

      27.10.2020

      W związku z rozpoczęciem budowy sali gimnastycznej, a co za tym idzie wydzieleniem placu budowy, zmianie uległy drogi dojścia do budynku szkoły.

      - Wejście przez szatnię zostało zamknięte. Do szkoły wchodzimy wyłącznie wejściem głównym. 

      - Brama od ul. Żwirki i Wigury staje się wjazdem na plac budowy; jest niedostępna dla uczniów, rodziców i osób zmierzających do szkoły.

      - Brama od parkingu także zostaje dostępna tylko dla celów związanych z budową.

      - Wejście na plac szkolny dla uczniów, rodziców, pracowników szkoły etc. wyłącznie od strony ul. Antoniowskiej przez furtkę przy przedszkolu.

      Powyższe obowiązuje od 28 października br. do odwołania.

      Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczenie do minimum czasu postoju samochodów. 

      Za utrudnienia przepraszamy!

     • X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      05.10.2020

      01 października 2020r. odbył się w naszej szkole IV Szkolny Konkurs Tabliczki Mnożenia zorganizowany z okazji obchodów X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

      Nie obyło się bez rywalizacji grupowej,  kiedy to uczniowie poszczególnych klas zostali podzieleni na grupy i rozwiązywali zadania z zakresu tabliczki mnożenia. Liczyła się spostrzegawczość, refleks oraz poprawność obliczeń. Była to wspólna zabawa matematyczna, dzięki której uczniowie mogli utrwalić znajomość tabliczki mnożenia. 

      Uczniowie podjęli również próbę samodzielnej pracy z 2-minutowym testem z zakresu znajomości tabliczki mnożenia. Mistrzami tegorocznego konkursu zostali:

      I miejsce - Kinga Drogosz
      II miejsce - Ewa Tutaj
      III miejsce - Dawid Machoń

      Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom należą się wielkie gratulacje!  

     • Powszechny Spis Rolny 2020

      01.10.2020

      Szanowni Państwo

       

      Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.)
      na terytorium Polski przeprowadzany jest

      Powszechny Spis Rolny 2020

       

      Udział w spisie jest obowiązkowy

      Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

      Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

      • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
      • osób prawnych,
      • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

      Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

      ü  poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji,
      dostępnej pod adresem https://spisrolny.gov.pl

      ü  telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

      Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie mogą się spisać samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Kontakt bezpośredni z rachmistrzem będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną.

      Bezpieczeństwo danych spisowych

      Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

      Wszystkie zebrane od respondentów dane objęte są tajemnicą statystyczną.

      Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

       

      Zachęcamy do włączenia się w popularyzację Powszechnego Spisu Rolnego 2020

  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Deklaracja dostępności:  

   Deklaracja_dostepnosci.docx