• 1 czerwca

      01.06.2022

      Drogie Dzieci!

      Z okazji Dnia Dziecka życzymy,

      aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach, 

      każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł za sobą

      wiele pozytywnych doświadczeń.

      Niech Wasze marzenia się spełniają.

      WSPANIAŁEGO DNIA DZIECKA

      życzą Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły

     • Egzamin ósmoklasisty 2022 dobiegł końca!

      29.05.2022

      W dniach 24-26 maja br. odbył się egzamin ósmoklasisty, do którego przystąpiło 15 uczniów klasy ósmej.

      Przez trzy dni ósmoklasiści wykazywali się swoją wiedzą zdobytą w czasie nauki w szkole podstawowej. Pierwszego dnia zmierzyli się z pytaniami z języka polskiego, które dotyczyły ,,Zemsty" Aleksandra Fredry. Drugiego dnia egzaminów uczniowie spotkali się z ,,Królową Nauk" - matematyką, gdzie nie zabrakło zadań z zakresu potęg, pierwiastków i twierdzenia Pitagorasa. Ostatniego dnia uczniowie odpowiadali na zadania z zakresu języka angielskiego, gdzie musieli m.in. napisać e-maila do kolegi z Anglii, w którym trzeba było poinformować o zepsutym telefonie komórkowym.

      Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą znane 1 lipca 2022r.
      Wyniki zostaną udostępnione dla uczniów w ZIU (link).
      Zaświadczenia o wynikach będą wydawane uczniom 8 lipca 2022r. 


      Mamy nadzieję, że wszyscy nasi uczniowie osiągną satysfakcjonujące wyniki i dostaną się do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. 

     • Życzenia dla Ósmoklasistów

      23.05.2022

      Drodzy Ósmoklasiści

      kończycie właśnie pierwszy z ważnych edukacyjnych etapów. Przed Wami ostatnie, wieńczące ośmioletni wysiłek wyzwanie – egzamin ósmoklasisty. Egzamin, który z jednej strony zamyka pewien bezpieczny czas spędzony w oswojonych przestrzeniach szkoły podstawowej, a z drugiej otwiera drzwi do przyszłości w wymarzonej szkole.

      W tym jakże dla Was ważnym dniu, życzę przede wszystkim spokoju, który pozwoli Wam skupić myśli i skoncentrować wszystkie swoje siły. Jestem przekonana, że lata wytężonej, rzetelnej pracy przyniosą oczekiwany efekt, że egzamin stanie się tylko formalnym i oczywistym potwierdzeniem waszej gotowości do zrobienia kolejnego kroku w drodze do realizacji swoich marzeń.

      Życzę Wam zadowalających wyników, które staną się początkiem nowej edukacyjnej przygody i jednocześnie fundamentem kolejnych sukcesów, pomagającym realizować pasje i konsekwentnie zmierzać w wytyczonym celu.

      Trzymam za Was kciuki! Powodzenia!

      Urszula Bauer

      Śląska Kurator Oświaty

     • Memoriał Bogdana Tylikowskiego

      19.05.2022

      Już po raz piętnasty na obiektach stadionu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Polonia -Unia Widzów odbyły się Mistrzostwa Regionalne w piłce nożnej chłopców „Memoriał Bogdana Tylikowskiego”. Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii U 15 w turnieju I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Witkowic, drugie miejsce Szkoła Podstawowa z Gidel, a trzecie Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej, czwarte miejsce przypadło gospodarzom.

      Natomiast w kategorii chłopców U 12 w Mistrzostwach pierwsze miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Widzowie, która wygrała 10-0 ze Szkołą Podstawową w Zawadzie  i Konarach,10-0 ze Szkołą Podstawową w Kruszynie i 6-1 ze Szkołą Podstawową w Żytnie. W Memoriale Bogdana Tylikowskiego najlepszym bramkarzem został Igor Bartnik ze S.P. w Widzowie, najlepszym zawodnikiem został Franciszek Zawada ze Szkoły Podstawowej w Żytnie, a tytuł najlepszego strzelca przypadł autorowi 20 bramek Mateuszowi Siwemu ze Szkoły Podstawowej w Widzowie.

      Mistrzostwa zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Częstochowie i samorządu Gminy Kruszyna

      W Mistrzostwach Regionalnych uczestniczyło 80 uczniów a sam turniej był doskonałą okazją do kultywowania tradycji, promocji aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz przekazania prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu.

     • Egzamin ósmoklasisty 2022 

      17.05.2022

      24-25-26 maja br. uczniowie ósmej klasy przystąpią do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na proces rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. W zakładce EGZAMIN ÓSMOKLASISTY są zamieszczone różne informacje, materiały i porady np. jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym. Zachęcamy do zaglądania na internetową stronę naszej szkoły i życzymy powodzenia na egzaminie!  

     • ,,Europo Witaj Nam"

      29.06.2022

      19 maja 2022r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt. „Europo Witaj Nam”. W przygotowaniu i realizacji przedstawienia wzięli udział uczniowie klasy VII pod kierunkiem pani Anity Gałkowskiej- Galas.

      Spotkaliśmy się ,, by podczas programu artystycznego,
      konkursów językowych, piosenek w języku angielskim, uświadomić wszystkim, jak ważna jest w dzisiejszych czasach
      znajomość języków obcych. Nauka języków obcych jest niezwykle przydatna podczas podróży zagranicznych, oglądania filmów czy czytania książek w oryginale. To tylko niektóre przykłady wykorzystania tej umiejętności.  Już Johann Wolfgang von Goethe był tego świadom, bo uważał, że
      – „Iloma językami mówisz, tylekroć stajesz się nowym człowiekiem”.

      Uczniowie włożyli dużo serca w odgrywane przez siebie postacie w przedstawieniu. W ich grze widać było wykonaną przez nich pracę, wiele prób i długich przygotowań żeby wszystko się udało. Znakomicie poradzili sobie ze scenkami, swoje kwestie wypowiadali w sposób naturalny  i wszyscy stanęli na wysokości zadania. Młodzi artyści wykazali się zdolnościami aktorskimi które wprawiły szkolną publiczność w dobry nastrój. Występ klasy VII przyjęty został z dużym zainteresowaniem i gromkimi brawami, a sami wykonawcy zyskali poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

     • Wyniku konkursu - KANGUR MATEMATYCZNY 2022

      23.05.2022

      Znamy już wyniki tegorocznego konkursu Kangur Matemtyczny 2022.  Jest to konkurs o zasięgu międzynarodowym i sam udział jest już dużym wyróżnieniem.  Zadania są o zróżnicowanym stopniu trudności, wymagające logicznego myślenia i wiedzy ponad program swojej klasy.

      Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły odnieśli sukcesy w tym konkursie. Z dumą informujemy, że 4 uczestników uzyskało wspaniałe wyniki. Czas na przedstawienie zwycięzców, oto oni:

      Kategoria MALUCH:

       Eryk Kręciwilk kl.4 – wyróżnienie

      Amelia Rak kl. 4 – wyróżnienie

      Dominik Płaska kl.4 – wyróżnienie

      Kategoria KADET:

      Zuzanna Musiał  kl.7 – wyróżnienie

       

      Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów matematycznych !

     • ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

      01.05.2022

      Uczniowie naszej szkoły zwracają się z prośbą o wsparcie akcji ekologicznej do której przystąpili:

      ,, Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

      Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz praktyczne przeciwdziałanie zanieczyszczeniu Ziemi tym sprzętem. Za zebrane kilogramy sprzętu szkoła zyska nagrody w postaci sprzętu biurowego lub sportowego. Szczegóły akcji dostępne są na stronie internetowej Rodzaje elektrośmieci | Dzieci Zbierają Elektrośmieci (dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl)

      W tygodniu uczniowie przejdą z ulotkami informacyjnymi w Widzowie i pobliskich miejscowościach. Na tablicach ogłoszeniowych zostaną również rozwieszone plakaty dotyczące zbiórki elektrośmieci. Akcja trwa od 9 do 24 maja. Elektrośmieci można przywozić do oczyszczalni ścieków w Widzowie w godzinach pracy oczyszczalni.

      Zbieramy: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP.

      NIE ODBIERAMY TONERÓW I ŚWIETLÓWEK

      Serdecznie dziękujemy

      za dotychczasowe wsparcie wszelkich akcji organizowanych przez społeczność uczniowską.

     • ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA ORAZ ŚWIĘTO FLAGI

      29.04.2022

      Święto Flagi wypada 2 maja. Jest to stosunkowo młoda tradycja, której data w Polsce została wybrana ze względu na bliskie sąsiedztwo dwóch innych okazji patriotycznych, czyli Święta Pracy (1 maja) i Święta Konstytucji (3 maja).

      Święto Flagi zostało ustanowione w Polsce uchwałą z dnia 20 lutego 2004 roku jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nie bez znaczenia dla pomysłu wprowadzenia święta były praktyki z okresu PRL-u, kiedy celebrowano jedynie Święto Pracy, natomiast konsekwentnie pomijano obchody 3 maja. Z tego powodu po 1 maja flaga państwowa błyskawicznie znikała z ulic i bezwzględnie nie wolno było jej pokazywać w następnych dniach, co miało wymazać pamięć o Konstytucji 3 maja.

      Oficjalny wygląd polskiej flagi został ustalony podczas Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 roku, w prawie państwowym zatwierdzono go zaś w 1919 roku. Biel to oczywiście symbol czystości, czerwień oznacza z kolei odwagę i przelaną krew.

      Dzień Flagi stanowi rodzaj hołdu dla jednego z najważniejszych symboli narodowych i został wprowadzony w celu propagowania wartości patriotycznych. Wywieszając biało-czerwoną flagę, główny symbol Narodu i Państwa zamanifestujemy nasze przywiązanie do polskiej tożsamości i tradycji. Przez wywieszenie flagi w dniach świąt narodowych pokażmy, że dumnie jest być Polakiem! Okażmy swój patriotyzm, szacunek dla tradycji.

      Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

      Po odzyskaniu niepodległości już w 1919 roku 3 maja został ogłoszony świętem narodowym. W preambule pierwszej uchwalonej przez sejm konstytucji z 1921 roku nawiązywano do Ustawy majowej tak treścią, jak stylizowanym językiem. Jej przywołanie było dowodem tradycji i ciągłości państwowości polskiej. W roku 1925 dzień ten uzyskał dodatkowo sankcję religijną: ustanowiono tego dnia, prócz święta państwowego, także religijne. Ten splot narodowego i katolickiego charakteru święta doprowadził do ostrej krytyki ze strony ugrupowań lewicowych, choć nikt nie kwestionował nośnych wartości konstytucyjnej tradycji. Lewica jednak w takiej sytuacji szczególnie akcentowała obchody innego dnia: pierwszomajowego święta pracy. W czasie II wojny Polacy na emigracji i w kraju również obchodzili święto 3 Maja, znów symbolizujące opór i walkę z okupantem. Przełom przyniósł rok 1990. Nowo wybrany Sejm i Senat powróciły do tradycji i proklamowały dzień 3 maja świętem państwowym.

      Konstytucja 3 maja 1791 jest symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych.

     • "Kwadrans Matematyczny"

      02.05.2022

      27 kwietnia w Szkole Podstawowej im B. Prusa w Garnku odbył się VII Powiatowy Konkurs „Kwadrans Matematyczny”. Konkurs adresowany był dla uczniów klas VII. Naszą szkołę reprezentowali Igor Gonera oraz Seweryn Tarnowski.

      Rywalizacja konkursowa maiła formę pisemnego testu, który składał się z 16 zadań zamkniętych i 4 otwartych. Czekając na wyniki po wysiłku umysłowym uczniowie integrowali się przy wspólnym poczęstunku. Dzień ten okazał się szczęśliwy dla Seweryna Tarnowskiego, który otrzymał wyróżnienie. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody.

      Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Dzień Ziemi w Nadleśnictwie Gidle

      21.04.2022

      W czwartek 21.04.2022r. uczniowie klas IV-VIII pod opieką nauczycieli udali się na zajęcia edukacyjne do Nadleśnictwa Gidle.

      Celem wycieczki było zapoznanie się z tematyką ochrony środowiska przyrodniczego w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi.

      Po przyjeździe na miejsce przywitała wszystkich uśmiechnięta p. Ewelina Nowak (leśnik), która wprowadziła nas w interesującą wiedzę przyrodniczą. Dowiedzieliśmy się różnych ciekawostek, dotyczących pracy w nadleśnictwie i odpowiedzialnej roli leśniczego. Przypomnieliśmy sobie formy ochrony przyrody w Polsce, a przede wszystkim te w naszej najbliższej okolicy.

      Prezentacja, którą wyświetlała nam Pani, omawiając każdy slajd, zawierała piękne zdjęcia roślin i zwierząt.

      Podsumowując spotkanie, wymieniliśmy zasady, dzięki którym możemy pomóc Ziemi:

      - Nie wyrzucaj śmieci do lasu.

      - Zmniejsz zużycie wody.

      - Nie wypalaj traw na wiosnę.

      - Segreguj odpady.

      - Nie marnuj żywności.

      - Oszczędzaj prąd.

      - Oddawaj elektroniczne śmieci do specjalnych punktów.

      - Przeznacz plastikowe nakrętki na akcje charytatywne.

      - Zrezygnuj z jednorazowych sztućców, kubeczków i słomek.

      - Niepotrzebne zabawki oddawaj innym.

      - Używaj naturalnych detergentów (sody, octu, kwasku cytrynowego)

      Zapamiętaj! – TO OD NAS ZALEŻY LOS ZIEMI!

      Po prezentacji i rozmowie nadszedł czas na pracę twórczą - podzieleni zostaliśmy na grupy, aby przygotować prace plastyczne, dotyczące Dnia Ziemi. Przy użyciu pisaków, ołówków, farb, bibuły wykonane zostały kolorowe plakaty, które zabraliśmy ze sobą do szkoły.

      Miłym akcentem pod koniec wspólnej wyprawy okazała się integracja przy ognisku.

      Mimo deszczowej pogody, która nam towarzyszyła od rana, udało się zrealizować zamierzony cel. Pojawił się ,,przyrost” wiedzy ekologicznej, były integracja i dobra zabawa.

     • Szkolny konkurs plastyczny „Wielkanocna pisanka”

      14.06.2022

      Kraszanki, oklejanki, drapanki i inne rodzaje pisanek i ich nazwy zależą od techniki, jakiej używa się do nanoszenia wzorów na skorupki jaj. W różnych regionach Polski istnieją różne tradycje robienia pisanek i wydmuszek.  Konkurs miał na celu poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek wielkanocnych oraz upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Do konkursu zostało zgłoszonych bardzo dużo prac naszych uczniów. Wydmuszki zostały ozdobione różnymi technikami. Wszystkie prace były piękne, a ich wykonanie czasochłonne.  Jury nagrodziło prace uczniów w kategorii klas młodszych i starszych.  
      Z klas młodszych w konkursie udział wzięła klasa III:
      miejsce I – Karolina Bartnik
      miejsce II – Szymon Jędrzejkiewicz
      miejsce III – Antonina Koper
      wyróżnienie  - Amelia Rorat


      Nagrodzeni uczniowie z klas starszych to:
      miejsce I – Nataniel Wiatrak kl. IV
      miejsce II – Kordian Majchrzak kl. VII
      miejsce III – Amelia Rak i Julia Wilka kl. IV
      wyróżnienia -  Diana i Eryk Kręciwilk kl. IV


      Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w konkursie a zwycięzcą gratulujemy.

     • „Koniecznie przeczytaj” 

      14.06.2022

          Uczennica klasy III Barbara Krok wzięła udział w V Powiatowym Konkursie Literackim „Koniecznie Przeczytaj” zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Konkurs polegał na napisaniu recenzji wybranej przez siebie książki. Basia zrecenzowała swoją ukochaną książkę „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek ( czterech prawych i sześciu lewych)” autorstwa pani Justyny Bednarek. Książka to krótkie opowieści o kolorowych i niezwykłych skarpetkach. W każdej historii ukryty jest jakiś problem społeczny, a w bohaterach – skarpetkach możemy odkryć samych siebie. 

          Basia za swoją recenzję otrzymała wyróżnienie i jesteśmy pewni, że zachęciła wiele osób do przeczytania serii książek o skarpetkach.

      Książkę polecamy dla dużych i dla małych czytelników:)

     • 1056 ROCZNICA CHRZTU POLSKI

      11.04.2022

      Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie flagi. – To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też w trudnym czasie nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach. Święto to obchodzone jest w Polsce po raz czwarty, nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. W lutym 2019 roku Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski, które ma podkreślać „doniosłość decyzji Mieszka I i cywilizacyjną wagę tego wydarzenia”. Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Chrzest miał także fundamentalne znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. Informacje zaczerpnięto ze strony www.gov.pl

     • „W cudownym świecie z Wami – Niebieskimi Motylami”

      02.04.2022

      2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji uczniowie klasy 4 naszej szkoły pod opieką pań Magdaleny Bugary i Renaty Dryjki uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym „W cudownym świecie z Wami – Niebieskimi Motylami”. Głównymi celami projektu było budowanie świadomości społecznej dzieci i młodzieży na temat autyzmu, kształtowanie właściwych postaw oraz aktywizacja dzieci sprzyjająca zrozumieniu emocji i uczuć innych osób. Im więcej będziemy wiedzieć o autyzmie, tym łatwiej będzie osobom ze spektrum autyzmu funkcjonować w społeczeństwie.

      Uczniowie przez cały miesiąc integrowali się realizując zadania sprzyjające zrozumieniu emocji i uczuć innych osób. Przeczytali i omówili opowiadanie „Czarodziejka”, wspólnie wykonali pracę plastyczną przedstawiającą błękitnego motyla, który był przewodnim motywem projektu, a także pomagali w wykonaniu gazetki przedstawiającej najważniejsze informacje dotyczące trudności z jakimi zmagają się osoby z autyzmem.

      Akcja zakończyła się miłym akcentem, czyli „Spacerem dla Autyzmu” – przemarsz wokół placówki z niebieskimi elementami.

      Zapraszamy do galerii zdjęć. 

     • "Kangur Matematyczny" - 2022

      30.03.2022

      W czwartek 17 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Uczniowie zmagali się z zadaniami konkursowymi w kategoriach: Maluch – 11 osób (kl.3 i 4) oraz Kadet – 10 osób (kl. 7 i 8).

      Każdy z uczestników konkursu otrzymał zabawkę logiczną „Zaplątany Kangurek”. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu, które zostaną ogłoszone w czerwcu.

     • "Dzień bez plecaka"

      31.03.2022

      W dniu 17 marca 2022 r. w naszej szkole odbyło się wydarzenie pt. „Dzień bez plecaka”. Nasi uczniowie zamiast plecaków przynosili różne ciekawe przedmioty, w których chowali książki i przybory szkolne. Tymi przedmiotami były np. piekarnik, walizka, miśki, wiaderka i wiele innych.

      Zwycięzcami zostali Oliwier Kuś, który przyniósł torbę emerytkę, Julia Małek, która przyniosła szufladę i Grzegorz Napora, który przyniósł pojemnik na ciasto. Ci uczniowie okazali się najbardziej kreatywni. W tym dniu panowała bardzo miła atmosfera i było wiele radości. 

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
   • spwidzow@gmail.com
   • +48 34 320 28 08
   • Widzów ul. Żwirki i Wigury 16 42-282 Kruszyna Poland
   • spwidzow@gmail.com
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Deklaracja dostępności:  

  Deklaracja_dostepnosci.docx